TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ & MİLLİ GÜVENLİK & MİLLİ SAVUNMA

HUKUKÇU GÜNER YİĞİTBAŞI : AKP ŞAKŞAKCISI SÖZDE GENERALİN
EYLEMİNİN HUKUKİ BOYUTU

2. Ordu Komutanı Korgeneral’in yediği haltı
bilmeyen kalmadı.

Orduya politika bulaştıran ordunun temeli
olan askeri disiplininin temeline dinamit koyan bu kendini bilmezin; AKP’nin
siyasi toplantısında hem de resmi kıyafetiyle hazır bulunması ve de
konuşmacının siyasi rakiplerine yönelik haksız eleştirilerine alkış tutması bir
askerin kendi mensubu olduğu Türk Ordusuna karşı yaptığı bir darbedir. Belki de
bu darbe bir ilktir ve böyle giderse arkası da gelecektir.

Bu generale sorsanız ”ben ülkenin seçilmiş
Cumhurbaşkanının konuşmacı olduğu bir toplantıya katıldım konuşmasını dinledim
ve sonunda alkışladım bu siyasi bir toplantı değildir. Cumhurbaşkanı benim de
bir mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetlerinin; savaşta Türkiye Büyük Millet
Meclisini temsilen başkomutanıdır ben başkomutanımı alkışladım bu nedenle benim
bu toplantıya katılmamda ve alkışımda yadırganacak suç teşkil edecek hiçbir şey
yoktu. ” diye kendisini savunmaya çalışacaktır.

Ama işin aslı hiç de öyle değildir. İşte
görüyor musunuz partili ve taraflı Cumhurbaşkanının ülkeye ve Türk Silahlı
Kuvvetlerine verdiği büyük zararı.

Bu haddini ve sorumluluğunu bilmeyen
general böyle bir savunmaya kalkışsa da işin aslı öyle değildir. Bu general
Cumhurbaşkanının siyasi kimliği ile AKP Genel Başkanı sıfatıyla siyasi bir
konuşma yaptığı siyasi rakiplerini ağır bir şekilde eleştirerek yerden yere
vurduğu siyasi bir toplantıya resmi kıyafetiyle katılmış ve ERDOĞAN’ın
Cumhurbaşkanı sıfatıyla alakası olmayan siyasi bir konuşmasına alkış tutmuştur.

Bu general bu eylemiyle askerliğin ve
askeri başarıların temelini oluşturan askeri disiplini ağır şekilde ihlal etmiş
ve Askeri Ceza Kanununun 148 maddesine göre askeri disiplini bozan siyasi
faaliyette bulunma suçunu işlemiştir.

211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 13. maddesinde
askeri disiplin tarif edilmiş ve disiplin’in; Kanunlara nizamlara ve amirlere
mutlak bir itaat olduğu ve askerliğin temelinin disiplin olduğu açıkça
vurgulanmıştır.

Askeri Ceza Kanununun onuncu faslında
askeri disiplini bozan sair fiiller başlığı altında siyasi faaliyetlerde
bulunanlar alt başlığında yer alan 148. maddesinin (D) fıkrasında; askeri
şahıslardan Siyasi toplantılara resmi veya sivil kıyafetle katılanlar fiil daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir aydan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılırlar hükmü yer almaktadır.

211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanununun askeri
disiplini tarif eden 13. ve askeri Ceza Kanununun 148/D maddesinde yer alan bu
hükümler karşısında AKP’nin siyasi toplantısına resmi kıyafetiyle katılarak bir
de alkış tutan bu general kisveli zat; askerliğin temeli olan askeri disiplini
ihlal ettiği gibi askeri disiplini bozan suçlar arasında yer alan ve bir aydan
beş yıla kadar hapis cezası öngörülen bir suç işlemiştir.

Bakalım bu general hakkında hukuk işleyecek
ve hakkında yasal işlem yapılacak mıdır? Muharrem İNCE’nin Cumhurbaşkanı
seçilirse bu general hakkında yapacağını vaat ettiği şeyler haklı ve
yerindedir. Hiç kimsenin; bu tür davranışlarla askerliğin temeli olan ordunun
disiplinini bozmaya ve ordumuzu yıpratmaya hakkı ve haddi yoktur.

05/06/2018

Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir