Emekli Hava Pilot Tümgeneral İrfan Sarp : KARA, DENİZ VE
HAVA HARP OKULLARININ YENİ TEŞKİLAT BAĞLANTILARI
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yıllarca subay ve
astsubay yetiştiren Harp Okulları ve Astsubay Yüksekokulları, 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra çıkarılan “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması
ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair” 25 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile kapatılmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli, 2016/9522
sayılı kararı ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) teşkilatı oluşturulmuş, 25
Kasım 2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış, MSB’nin 03 Şubat 2017 tarihli
onayı ile Rektörlük Karargâh Teşkilatı oluşturulmuştur. Bu KHK ile Kara, Deniz
ve Hava Harp Okulları, dört Harp Enstitüsü, altı Araştırma Enstitüsü ve dört
Astsubay Meslek Yüksekokulu Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının resmi
internet sitelerinde yer alan ve Milli Savunma Üniversitesi’nin bir alt
kuruluşu gibi gösteren tanıtım sayfaları aşağıya çıkarılmıştır.
Harp Okullarının askeri hiyerarşik sistem içinde
bulundukları emir komuta zincirinden kopartılarak sivil bir eğitim kuruluşu olan
Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapmadan
önce bu üç güzide Harp Okulumuzun kısa tarihçelerini hatırlayalım.
KARA HARP OKULU: 1795 yılında topçu ve istihkâm
subayı yetiştirmek üzere Mühendishane-i Berri Hümayun ismiyle İstanbul /
Eyüp’te açılmıştır. 1834 yılında Sultan II Mahmud’un emriyle yeniden
teşkilatlandırılmış ve Mekteb-i Harbiye ismini almıştır. Bu güzide okul başta
Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere pek çok kahraman subayı
yetiştirmiştir. 1936 yılında Ankara’ya taşınmıştır.
DENİZ HARP OKULU:1776 yılında Kaptan-ı Derya
Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından İstanbul / Kasımpaşa’da kurulmuştur. 1784
yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adını almıştır. Okul 1850 yılında
Heybeliada’ya taşınmıştır. Kurulduğu yıllarda bu okul Mekteb-i Bahriye-i
Şahane, Mekteb-i Fünun-i Bahriye gibi isimlerle anılmıştır. Okul 31 Temmuz 1985
tarihinde Tuzla’daki bugünkü yerine taşınmıştır.
HAVA HARP OKULU: İlk uçuş eğitimi veren okul, 3
Temmuz 1912 tarihinde Hava Okulu ismiyle Yeşilköy’de şimdiki Havacılık
Müzesi’nin yakınında kurulmuştur. 17 Eylül 1922’de
İzmir / Gaziemir’de, 1925 yılında Eskişehir’de
teşkilatlandırılmıştır. 1 Ekim 1951’de Hava Harp Okulu ismiyle Eskişehir’de
kurulmuş, 1954 yılında İzmir / Güzelyalı’ya intikal etmiştir.
21 Temmuz 1967’de İstanbul / Yeşilyurt’ta
bugünkü tesislerine taşınmıştır.
Kara okulunun kuruluşundan günümüze 224 yıl,
Deniz okulunun kuruluşundan bu güne 243 yıl geçmiştir. Harp okulları içinde en
son kurulan Hava okulunun kuruluş tarihinden bu yana 107 yıl geçmiştir.
Kuruldukları tarihten sonra asırları bulan süre içinde, bir komutan emrinde
görev yapan HARP OKULLARI alınan kararla sivil statüdeki bir ÜNİVERSİTEYE
bağlanmıştır. Şimdi ÜNİVERSİTE ve HARP OKULU kavramları üzerinde şöyle bir
analiz yapalım.
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp
Okullarının üçer kelimeyle tanımlandığı dikkatinizi çekmiş olmalıdır. Baştaki
Kara, Deniz ve Hava kelimeleri malum olduğu üzere, bu üç okulun mensup olduğu
kuvveti göstermektedir. Okulları tanımlayan bu üç kelimenin kilidi ise HARP
kelimesinde düğümlenmektedir. Bu kelimelerin anlamını açacak olursak, KARA’da
yapılacak bir HARP’in, usulleri, prensipleri, silahları, araç ve gereçleri bir
OKUL’da ve o OKUL’un teşkilatı içinde öğretilmektedir. Ayni şekilde DENİZ’de
yapılacak bir HARP’in ve HAVA’da yapılacak bir HARP’in öğretildiği yer
OKUL’dur. HARP ve OKUL kelimeleri kilit kelimelerdir. Özetleyecek olursak,
KARA’da, DENİZ’de HAVA’da yapılacak HARPLERİN öğretildiği yerin ismi ÜNİVERSİTE
değil, her biri mensup olduğu kuvvete bağlı, başında bir komutanı olan, askeri
komuta zinciri içinde, HARP kavramıyla bütünlenmiş, iç içe geçmiş olan
OKULLARDIR. Harbin kurallarının öğretildiği bir kurumun başında da elbette bir
sivil değil, komutan olmalıdır.
Harplerin öğretildiği Kara, Deniz ve Hava Harp
Okulları, askeri hiyerarşi kuralları içinde yüzyılların biriktirdiği usuller,
kültür, disiplin ve gelenekler üzerine bina edilmiştir. Burada belirtilmiş olan
USUL, KÜLTÜR, DİSİPLİN ve GELENEK kavramlarından her biri, bu eğitim
kurumlarının temel taşlarını teşkil etmektedir. Bu taşlardan birini yerinden
oynattığınızda bina ayakta kalamaz ve zamanla çöker!
Bu kavramlardan her birinin ayrı ayrı
ağırlıkları bulunmakla beraber bu OKULLAR ve bağlı olduğu Silahlı Kuvvetler
asırlar boyunca gelenekleriyle ayakta kalmıştır. Bu gelenekler Silahlı
Kuvvetlerin genlerine işlemiştir. Türk Dil Kurumu Türkçe Büyük Sözlük’te
gelenek kelimesinin tarifi şöyle açıklanmıştır: GELENEK: Bir toplumda, bir
toplulukta eskiden kalmış olan, saygın ve kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım
gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar,
anane, tradisyon.
İşte TDK’nın Türkçe sözlüğünde açıklandığı
şekilde Harp Okullarının da kuşaktan kuşağa geçen gelenekleri, alışkanlıkları,
töreleri, ve ananeleri bulunmaktadır. Harp okullarının askeri üniforma giyen
öğrencilerinin başında da askeri üniforma giyen bir komutan bulunması en başta
gelen vazgeçilmez ve aksi hiçbir zaman düşünülemeyen bir geleneğidir.
Ne yazık ki bu gelenek 15 Temmuz darbe
girişiminin yarattığı çok üzücü koşulların sonucunda alınan bir kararla
değiştirilmiş ve Harp Okulları sivil bir şahsın başında bulunduğu bir teşkilata
bağlanmıştır.
Şimdi bu konuyla bağlantılı olarak Kara Harp
Okulu’nun yukarıya çıkarılmış olan internet tanıtım sayfasının fotoğrafına
bakalım. Fotoğraf, Ebedi Başkomutanımız ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişinin 120’nci Yıldönümünü kutlamak üzere okul
bahçesinde yapılan törende çekilmiştir. Fotoğrafın arka planında çok düzgün
görünüşte, dört bölük halinde dizilen öğrenciler. Önlerinde bir grup halinde
sınıf subayları ve öğretmenler. En önde resmi elbisesiyle Komutan ve yanında
bir sivil şahıs görülüyor.
İşte sivil bir şahsı tören kıtasının en başında,
Komutanla yan yana gösteren bu fotoğraf, Kara Harp Okulu’nun 224 yıldır
sürdürülen ve başında resmi elbiseli bir Komutanın yer aldığı geleneği yerle
bir etmiştir.
Türkiye’de Harp Okulları bir sivil üniversite
yönetimine bağlanırken acaba dünyanın diğer ülkelerindeki Harp Okullarında bu
uygulama nasıl yapılmaktadır sorusunun cevabı aranmıştır. Dünyadaki belli başlı
ülkelerin Harp Okullarının askeri teşkilat yapısı içindeki yerleri Internette
incelenmiş ve istisnasız hepsinin askeri hiyerarşi sistemi içinde, Eğitim
Komutanlığı silsilesiyle Komutanlığa bağlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
incelemede, her ne şekilde olursa olsun, Harp Okullarının sivil statüdeki bir
üniversiteye bağlı olduğu bir ülkeye rastlanmamıştır.
Yabancı ülkelerde bizdeki muadilleri olan Harp
Okulları kendi dillerinde değişik isimlerle tanımlanmaktadır. İngilizce konuşan
anglosakson ülkelerde Harp Okulları “College” veya “Academy” kelimeleriyle
isimlendirilmişlerdir. Örnek olarak, İngiltere Hava Harp Okulu – RAF
College-Cranwell; Amerikan Kara Harp Okulu : Military Academy West Point,
Kanada Harp Okulu: Royal Military College of Canada. Fransızca konuşan
frankofon ülkelerde ise Harp Okulları “Ecole” olarak isimlendirilmiştir.
Paris’te bulunan ve Napoleon Bonapart’ın da mezunu olduğu Kara Harp Okulu,
Ecole Militaire olarak isimlendirilmiştir.
Yukarıda bizim Harp Okullarımızın kısa
tarihçelerinde dikkatinizi çekeceği gibi Kara Harp Okulu 1784 yılında
kurulduğunda Mekteb-i Harbiye olarak; Deniz Harp Okulu da kurulduğu yıllarda
Mekteb-i Bahriye olarak isimlendirilmiştir. Daha sonraki yıllarda Mekteb yerine
Okul kelimesinin kullanılmaya başlandığı bilinmektedir
Konuya böylece esas açısından bakıldıktan sonra
bir de şekil açısından bir değerlendirme yapılması faydalı olacaktır. Şekil
açısından yapılan bu değerlendirmede Türkiye ve yabancı ülkelerde ÜNİVERSİTE
teşkilatı içinde yer alan eğitim kurumlarına verilen isimlerin neler olduğuna
bakalım.
Türk üniversitelerinin teşkilat yapısında
üniversiteye bağlı eğitim kurumlarının içinde Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul
isimli kurumlar vardır ama tek bir tane OKUL isimli eğitim kurumu
bulunmamaktadır. O zaman şu soru akla gelmektedir. Türkiye’de ve yabancı
ülkelerdeki ÜNİVERSİTELERE bağlı kurumlardan hiç biri OKUL (SCHOOL) olarak
isimlendirilmemiş iken bizde MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ’ne bağlı OKUL isimli
bir askeri kurumun yer alması hem şekil hem de geleneklerimize ters düşmesi
açısından yanlış bir uygulama olmaktadır.
SONUÇ: Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları 15 Temmuz darbe
girişimi sırasında meydana gelen ve şehitler verdiğimiz üzücü, talihsiz
olaylardan sonra asırlar boyunca bağlı oldukları askeri hiyerarşi içindeki
teşkilatları o günün şartlarında değiştirilip bir sivil eğitim kurumu olarak
başında bir sivil şahsın bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Bu uygulamayla Harp Okullarının asırlar boyu adeta genlerine işlemiş olan ve
doğrudan bir komutana bağlı olan gelenekleri bir anda yıkılmıştır. Bu durum
askerlerin olduğu kadar sivil vatandaşlarımızın da ruhlarını rencide
etmektedir. Artık 15 Temmuz sendromundan kurtulma zamanı gelmiştir. Askeri
gelenekleri yıkarak sivil bir eğitim kurumuna bağlanan Harp Okullarımız bir an
önce bağlı oldukları Milli Savunma Üniversitesi’nin bir alt kuruluşu olmaktan
çıkarılarak tekrar asırlar boyunca sahip olduğu askeri hiyerarşi içinde ve
başlarında bir komutanın olduğu askeri eğitim kurumları statüsüne
kavuşturulmalıdır.
İrfan Sarp 

8 Ocak 2020
İletişim: isarp56