PATLAT VE YAK EYLEMLERİ VE TÜRKİYE’NİN
FAY HATLARI

Gizli operasyonlar terminolojisinde “Patlat ve Yak”
olarak adlandırılan eylemler, operasyon düzenlenen ülkedeki sosyal ve ekonomik
fay hatlarını tahrik ederek o ülkede “toplumsal depremler” oluşturmaya çalışır.

Bir ülkede bulunan etnik, dini ve kültürel her
ayrışma, farklı araçlar kullanılarak kaşınır ve oluşturulan enerjinin şiddet
hareketlerine dönüştürülmesi hedeflenir.

Zaten bu sebeple bu operasyonlara “Patlat ve Yak” ismi
verilmiştir.

Bu tür hamlelerin başlangıç kısımlarında, bir takım
sembolik hedeflere hücumda bulunularak halkın ilgili kesimlerinde reaksiyon
üretilmeye çalışılır.

İlk olarak o ülkede farklı düşüncelere bağlı “sivil
toplum örgütleri” veya farklı kesimlerden insan grupları tek bir hedefe yönelik
eylemlerde bulunmaya teşvik edilir.

Örneğin o toplumda “kıyafet” ve “yaşam biçimi”
üzerinden bir ayrışma varsa, bu ayrışmada kendisini en çok tehdit altında
hissedecek olan kesimler kışkırtılmaya çalışılır.

Sokak eylemleriyle insanların sokağa çıkartılması
önemlidir.

Bunun hemen ardından hedef grubu daha da gerecek bir
takım senaryolar gündeme konur.

Mesela kendi halindeki insanların yaşam biçimlerine
saldırı olduğunu “kanıtlayan” olaylar meydana getirilir ve bu olaylar bir
şekilde hemen “videoya” çekilerek medyaya servis edilir.

Böylece toplumun bir kesimi yaşam şeklinin ciddi
anlamda tehdit altında olduğunu düşünmeye başlar ve psikolojik sıkışmışlık
duygularına kapılır.

Eğer bu gerilmek istenen kesimin değer verdiği
semboller, heykeller, anıtlar veya kahramanlar varsa bunlara da çeşitli
kışkırtıcı saldırılar düzenlenir.

Bu saldırılar videoya çekilir ve en önemlisi bu
“saldırganların” belli “semboller ve giyim şekilleri” taşımasına önem verilir.

Her düşünce şeklinin bir “kostümü” vardır.
Saldırdığınız kesimin hemen “düşman” olarak tepki vereceği bir “kostümün”
videoya çekilen olaydaki saldırgana giydirilmesi çok önemlidir.

Saldırılar dozunu giderek arttırır ve kendini tehdit
altında hisseden grubun sinirleri iyice gerilir.

Bundan sonraki aşama bu grubun gerginliğini “sokak
eylemlerine” ve ardından “şiddet gösterilerine” aktarmaktır.

Gösterilerin çapı ne kadar büyürse hedef ülke içindeki
“fay hatları” o kadar tahrik edilebilir ve o ülkenin rejimini yıkabilecek bir
“depreme” dönüştürülebilir.

Türkiye gibi “fay hattı” ve “bölünmüşlüğü” çok ülkeler
bu tür operasyonlar için ideal hedeflerdir ve eğer o ülkenin yönetimi ve
insanları bu operasyonları “yutarsa” ciddi anlamda zarar görebilirler.

Moral bozmak istemem ancak kısıtlı iletişim
imkanlarımla da olsa bu tür uyarıları yapmam lazım.

Birileri “fay hatlarımızı” çok ciddi kaşımaya başladı
ve görebilen gözler bir gün içinde üst üste gelen güncel haberler içinde bile
bunu görebiliyor.

Dikkatli olmamız lazımdır.

Sevgilerimle


Aydın Serdar Kuru