Ülkemizde Modern Tıbbın
Kurucularından Olan Bilim İnsanı : Charles Ambroise BernardKAYNAK
: https://www.matematiksel.org/ulkemizde-modern-tibbin-kurucularindan-olan-bilim-insani-charles-ambroise-bernard/

Osmanlı’da III. Selim’den sonra tahta geçen II. Mahmut, III. Selim
gibi yeniliğe, yenileşmeye önem veren bir padişahtı ve dünyayı takip etmeye
çalışıyordu. Zaten kendisinin ölümüyle beraber de devam eden bir modernleşme
süreci vardı. 1839 yılında ölen padişahın akabinde Tanzimat Dönemi
başlamıştı. II.Mahmut yaşadığı dönemde bilime oldukça önem vermişti.


Osmanlı Devleti’nin 19. yy padişahı II. Mahmut yaptığı
yeniliklerle beraber bilimi geliştirmek için Mühendishaneler dışında Mekteb-i
Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin kurulmasını sağlayan adımları atmıştı. O dönem bu
tıp okulunun geliştirilmesi için Viyana’da tıp eğitimini tamamlayan Charles
Bernard ülkemize davet edilmiş ve böylece, Charles Bernard’ın ülkemizle ilk
ilişkisi kurulmuştu.


Charles Ambroise Bernard (1808-1844).
Bernard Avusturyalı bir hekim. Ülkemizde, tıp alanında verdiği hizmetlerle
beraber, adli otopsiyi
ilk yapan ilk kişi olarak bilinir. Kendisinin
mezarı, İstanbul Beyoğlu’ndaki Santa Maria Draperis Kilisesi’ndedir.


***


1806
yılında Osmanlı’da “Tersane Tıbbiyesi”
adlı bir tıp mektebi kurulmuştur. Tıp alanındaki eğitimi yaygınlaştırmaya
çalışan bu mektep sonrası birçok mektep açılmaya başlanmıştır bu alanda..


1827 Mustafa Behçet Efendi önderliğinde İstanbul’da “Tıbhâne-i Amire”, 1832’de Cerrâhhane-i Amire
açılmıştır. 1838
yılında bu iki bina birleştirilerek Mekteb-i
Tıbbiye
adını almış ve 1839’da
Galatasaray’a
taşınmıştır.


Mektebin başına Avusturyalı hekim Charles Ambroise
Bernard
getirilmiş ve mektebin ismi Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane
olmuştur. Dr. Bernard ile birlikte tıp eğitimi açısından pek çok yenilik
meydana gelmiştir. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane tıp alanında modern
anlamdaki ilk önemli okullardandır..

***


Avusturyalı hekim 23 Şubat 1808’de,
Bohemya’nın merkezi Prag’da doğup büyüdü. Almanca kaynaklarda Karl Ambros olarak da
tanıtılan Charles Ambroise Bernard Prag’da başladığı tıp öğrenimini Viyana’da
ta­mamlamış ve Czernowitz’deki bir piyade alayında yardımcı hekim olarak göreve
başlamıştı. Daha sonra II. Mahmud tarafından yeni kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i
Adliye-i Şahane’yi planlaması için İstan­bul’a çağrılmıştı.


Charles Ambroise Bernard, burada
araştırmaya ve laboratuvar çalışmasına dayalı çağdaş tıp öğretimini uygulamaya
başlamasının yanı sıra ilk defa adli otopsi çalışmaları yapmıştır. Resmi izinle
ilk kez başlattığı kadavra çalışması sayesinde, patoloji ve anato­mi alanında
ilerleme kaydedildi.


Aynı zamanda saray hekimliği yapan
Charles, ilaç kılavuzu hazırladı. Laboratuvar ve kütüphaneler kuran bilim
insanı, bunların yanında ülkemizdeki kaplıcalara ayrı bir ilgi duyuyordu.


Galatasaray’daki Mekteb-i Tıbbiye-i
Adliye-i Şahane’nin ilk müdürü Charles Bernard, Kaplıca Risalesi adlı eserini
1842’de Fransızca olarak yazmıştır. Daha sonra, çevirisi yapılan kitap herkese
okutulmak üzere Tıbbiye Okulunun Matbaası’nda taş basması olarak çoğaltılmış ve
12 kuruşa satılmıştır.


Üç kısımdan oluşan eser, ılıcaların nasıl
kullanılacağına, ne kadar süre banyoda kalınacağına, ne zaman ve ne sıklıkla
banyo yapılacağına ve beslenmeye değinir.


***


Yaptığı çalışmalar sonrası yerli ve
yabancı pek çok öğrenci ve bilim insanını Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’ye
çeken Charles Bernard, ülkemizde yaptığı çalışmalardan ötürü daha sonra gelen
padişah Abdülmecid tarafından ödüllendirilmiştir.


Dr. Bernard, 2 Kasım 1844’de sadece 36
yaşında iken İstanbul’da vefat ederek Santa Maria Draperis kilisesine
gömülmüştür.


Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine göre
bilimden epey uzaklaştığımız mevcut süreçte böyle örnek insanları hatırlamamız
gerekir.


Kendisinin mezarı Beyoğlu İstiklal
Caddesi’ndedir.


Kaynaklar


LİNK : http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/239410%20mekteb-i%20tibbiye%20bernard.pdf


LİNK : https://www.researchgate.net/figure/Karl-Ambros-Bernard-1808-1844-Professor-and-Director-of-the-Imperial-Medical-School_fig3_262976861


Matematiksel


Yazıyı Hazırlayan: Ceren Demir


Kendini, insanları,
dünyayı tanıma ve anlama çabasında, belki de kaosta olan , filmin
oyuncularından, dünya üzerindeki küçücük noktalardan biriyim. Pamukkale
Üniversitesi ve AGH University of Science and Technology’ de Uluslararası
Ticaret ve Finans alanında kendimi eğitmeye çalıştım. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde
Ekonomi bölümünde yüksek lisansa devam ediyorum. Voleybol sporunda antrenör
yardımcılığı yaptım ve lisanslı oynadım. Spora ve sanata düşkünüm. Resim
yapmayı çok seviyorum. Klasik müziğe, doğaya, doğa sporlarına, felsefeye,
psikolojiye, kitaplara ilgi duyuyorum. Okumayı, yazmayı, öğrenmeye çabalamayı
çok seviyorum. Sanıyorum 7. günlüğüme başlayacağım. Satranç ve Rusça’ya merak
saldım. Bahsettiğim tüm ‘bencil’ bilgilerimi önemsiz sayıyorum. Sadece
denizdeki kum tanelerinden biri olduğumun farkındayım. Ancak okyanusları merak
etmekten vazgeçemiyorum.