• TERÖR DOSYASI /// Ufuk Coşkun : USA’nın Fabrikasyon Teröristleri
  • Yayın Tarihi : 26 Şubat 2020 Çarşamba
  • Kategori : TERÖR

Ufuk Coşkun : USA’nın Fabrikasyon Teröristleri

The Just War yani Amerika’nın “haklı savaş” teorisine göre iyi olan Amerikan başkanları şeytan olan teröristlerle savaşarak dünyaya demokrasi getirirler!

Gerçekte bir ülkeyi işgal edip yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmenin bahanesidir bu. Öyle ki her dönem Pentagon, CIA, MOSSAD birlikteliğiyle terör örgütleri imal edilir. Bunlar fabrikasyon örgütlerdir.

Usame Bin Ladin, Ebu Musab Zerkavi, El Bağdadi, Öcalan, F. Gülen gibi teröristler birer fabrika ürünüdür.

Usame Bin Ladin;

Kabala konusunda en büyük kaynak sayılan Zohar'ın 8.cildinde Mesih'in gelişi bölümünde şöyle bir bilgi vardır. Zohar burada 2001 yılında Yeniçağı başlatacak kıyamet alametlerinden bahsediyor. “Bu günde uzun büyük şehirde ateş alevi olacak. Ses bütün dünyayı uyandıracak. Birçok kule yıkılacak ve birçok önemli insan o günde ölecek.”

Kabala uzmanlarının Zahor'a göre yaptıkları hesaplamalara göre ikiz kulelerin yıkılması için öngörülen tarih 11 Eylül 2001! Daha da ilginç olanı şu bilgi; ”Öbür taraf bunu gördü. Cesaret kazandı ve adakları yemek için bir köpek gönderdi. “B” ladan onun ismiydi.”

Ladin’in ismini bile vererek güya meseleyi inanç bakımından da meşrulaştıracaklardı. Ne var ki bu bilgiler Amerikalıları ikna etmedi. Çünkü büyük bir çoğunluğu hâlâ 11 Eylül saldırılarının bir kurgu olduğunu düşünüyor.

Oysa Usame Bin Ladin’in ailesinin Bush ile Teksas’taki petrol kuruluşu üzerinden iş bağlantıları vardı. CIA, Afgan Savaşı’nda onu işe alıp eğitmişti.

El Zerkavi;

Zerkavi ve Bağdadi de CIA, MOSSAD, M16 ortak ürünüdür. Zerkavi, 5 Şubat 2003’te BM Güvenlik Konseyi’nde ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell’ın itiraf ettiği gibi; Afgan Savaşı sırasında CIA tarafından işe alındı.

Aynı El Zerkavi, Ladin’in adamı olarak Irak’taki terör ağını yönetti. Filistin doğumlu olan Zerkavi, CIA için savaştığı Afganistan’dan Ürdün’e geldi.

Eski NSA çalışanı Edward Snowden ifşaatlarında İngiliz, Amerikan istihbaratı ve MOSSAD’ın bütün radikal İslamcı terör örgütleri elemanları için cazip olacak ve onları bir yerde toplayacak bir terör örgütü yani DEAŞ’ı kurmak için birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.

DEAŞ’ın komutanları Suriye’den Mısır’a, Afganistan’dan Irak’a CIA tarafından 30 yıldır yetiştirilen militanların örgütsel olarak takipçileri idiler. 2003 yılında ABD, Saddam’ı devirmeden önce Irak’ta El Kaide yoktu.

Örgüt 2004 yılında tevhit ve cihat adıyla Ebu Musa Zerkavi tarafından Irak’ta kuruldu. 2003 yılında Irak’ta Saddam sonrası düzende Sünnileri dışlayan ve Sünni direnişin başlamasına neden olan da ABD idi.

700 bin kişilik Sünni bürokrasisi işten atılmış, 380 bin kişilik yüzde 80’i Sünni olan Irak ordusu dağıtılmıştı. Bu Sünni askeri yapı kendine Irak El Kaidesi ismini verdi.

El Bağdadi;

Gerçek adı İbrahim Avvad Samirrai olan Bağdadi 1971 doğumlu ve Bağdat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde master ve doktora yapmıştı. Amerikan işgali ile birlikte 2004 yılında tutuklanarak girdiği Buka Hapishanesi’nden 2009 yılında çıktı.

ABD, Bağdadi’nin kellesi için 2011’te 10 milyon dolar koydu. Bağdadi tutuklu olduğu dönemde CIA tarafından devşirildi ve özel eğitime tabi tutuldu.

El Bağdadi, MOSSAD’dan bir yıl süre ile askeri, teoloji ve hitabet dersi de aldı. Obama döneminde DEAŞ militanları Ürdün’ün Safawi şehrindeki kampta eğitildiler. Artan militan ihtiyacına göre bir kamp da Teksas’ta açıldı.

Irak El Kaidesi’nin başındaki Ürdünlü Zarkavi 2006 yılında öldürülünce yerini Abu Ömer Bağdadi aldı. Bu da Mayıs 2010’da öldürülünce yerine Abu Bekr Bağdadi getirilmişti. Bu da öldürüldü bakalım yerine kim gelecek?

Frankeştayn yöntemi ile oluşturulan DEAŞ, barbarlığı, yıkıcılığı ve caniliği ile aynı zamanda tüm seküler dünyaya İslam’ın ne denli zalim ve barbar bir din olduğu algısını veriyordu.

***

Dinlerarası Diyalog ve Ilımlı İslam projeleri ile bu sefer de dünyaya bir alternatif sunuluyordu. Yani kafa kesen DEAŞ’in karşısına ılıman, naif, barışçı, laik bir FETÖ İslam’ı!

Bir taraftan yine CIA ve MOSSAD imalatı olan PKK/YPG ile Orta Doğu’da güç ve nüfuz alanlarının(petrol) belirlenmesinde rol oynarlarken diğer taraftan İslam’a yönelik çok ciddi bir operasyon ağı tertip edilmişti.

Türkiye işte bu büyük tertibi bozmak için mücadele ediyor.

Ayrıntılı bilgiler için CIA ve Orta Doğu adlı kitabı öneririm.