İhmal Edilmemesi Gereken Bir Tehdit. SIVI BOMBALAR


Prof.Dr.İ.Hamit Hancı
Adli Bilimciler Derneği Başkanı


Ayberk Furkan Öztürk.
Adli Bilimciler Derneği.


Bomba patlayıcı maddenin istenilen zaman,şekil ve yerde
patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların birleştirilmesi ile
hazırlanan düzenek veya kurgudur. Tarihte terör amaçlı pek çok bomba çeşidi
kullanılmıştır. Günümüzde klasik bombaların tesbiti elektronik cihazlar,
görüntüleme aygıtları ve K-9 köpekleri sayesinde rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.


Bu durum , teröristlerin daha gizli yöntemlere yönelmelerine yol
açmaktadır.


Kullanılması muhtemel saldırı araçlarından biri de tespit edilmesi
zor olan “sıvı patlayıcılar” ya da “Sıvı Bombalar” dır.


Konduğu kabın şeklini alan ve dikkat çekmeyen bir şekilde
saklanabilen sıvı patlayıcıların tespiti klasik patlayıcılara göre daha pahalı
ve zor olmaktadır Röntgen cihazları sıvı patlayıcıları belirleyememektedir.


Sıvı patlayıcıların tesbitinde şimdilik karmaşık ve pahalı
cihazlar olan gaz dedektörlerinden yararlanılmaktadır.


Sıvı patlayıcılar ev içinde günlük hayatta kullanılan maddelerden
de yapılabildiği için yapımı katı patlayıcılara göre çok daha kolaydır. Saç
açıcılarda bulunan Hidrojen peroksit, diğer adıyla oksijenli su, yoğunlaştırıp
etanol, aseton, karabiber veya şekerli içecek tozları gibi maddelerle
karıştırıldığında sıvı bombalara dönüştürülebilmektedir


Uçaklara yönelik terör saldırılarında sıvı bombaların seçilmesinin
temel nedeni kabinlere kabul edilen içecekler, şampuan ve lens solüsyonlarından
ayırt edilmesinin çok zor olmasıdır.


Teorik olarak Sıvı patlayıcılar giysilere emdirilip kurutularak
hem daha kolay taşınabilir hem de daha az dikkat çekebilir .


(3). 2005 yılında Londra Metro’sunda gerçekleşen 700 kişiyi
yaralayan ve 56 kişiyi öldüren patlamanın olay yeri incelemesinden patlamamış
iki bomba düzeneği bulunmuştur. Düzenekler incelendiğinde ana maddenin saç
açıcılarda bulunan hidrojen peroksit ve antiseptikten yapıldığı bildirilmiştir
(5).


Bu maddelerin karışımıyla yoğun, renksiz ya da soluk sarı sıvı çok
kolay bir şekilde şampuan ile karıştırılabilir. Hidrojen peroksitler gıda
boyası ile boyanıp sporcu içeceği süsü verilerek uçaklara sokulmak istenebilir.


Peroksit içeren bombalar patlamadan sonra geride kalıntı
bırakmadığı gibi hem kolayca yapılabilmekte hem de basit yapılarına rağmen
oldukça etkili olabilmektedir. Ortalama bir şişeyi dolduran sıvı bomba havadaki
uçağın gövdesinde delik açacak kadar güçlü olabilir.


Bunlar metal, ısı, sarsıntı gibi etkenlerle etkileşime girerek
yapım aşamasından itibaren de patlayabilirler.  Bu özelliklerinden dolayı
teröristlerin klasik bombalardaki patlamayı başlatacak güçlü fünyeleri değil
sigara boyutunda, kolay taşınır ve dikkat çekmeyen fünyelerle sıvı bombaları
patlatmaları olasıdır.


Sıvı patlayıcılar için genellikle hidrojen peroksit, saç boyası,
aseton, etanol, nitrometan, sülfürik asit, sitrik asit, heksamin maddeleri
kullanılır. Bir ev veya çevresinde duyulan veya görülen kötü kokular, yakıcı
dumanlar, boyaların solması, metal korozyonu, yapısal hasar, dış giderlerden
veya kanalizasyondan gelen ağır kimyasal kokular, pencerelerde çok sayıda
vantilatörler, ölü bitkiler ve normalden fazla buzdolabı veya soğutucular o
evde merdiven altı sıvı patlayıcı üretimi yapıldığına işaret edebilir.


Bu durum yapılması gereken tek şey o evden uzak durup konunun
uzmanları olan polis veya jandarmaya haber verilmelidir.


Her terör olayında olduğu gibi sıvı bombaların neden olabileceği
facialarda da vatandaşların farkındalıkları ve farkındalıklarıyla birlikte
gelişen şüpheleri kolluk kuvvetlerinin alacağı önlemler kadar önemlidir.


Gereken her türlü önlemi alan kolluk kuvvetlerine ek olarak
vatandaşları bilgilendirmek ve bu konuda araştırmalar yaparak yeni önlem
metotları bulmak da biz adli bilimcilerin görevleri arasında yer almalıdır.


Hava Meydanında Kişi
Beraberinde Ve El Bagajında Taşınması Yasaklı Maddeler
§  Sıvı Madde YasaklarıTaşınacak sıvılar, jöleler ve spreyler en fazla
100 ml. hacimli kutu,
şişe veya benzeri bir kap içinde olmalıdır.Sıvı, jöle ve sprey ihtiva eden kaplar 1 litre
hacimli şeffaf ve ağzı
kolayca kapanabilir bir plastik torbanın içine
konmalıdır.
Bu şekilde taşınacak sıvı, jöle ve spreylerin
miktarı, içine konan 1
litrelik şeffaf ve plastik torbanın alacağı kadar
olmalıdır.
Her yolcu ancak bir adet bu şekilde hazırlanmış
plastik torba taşımalıdır.
Aşağıda belirlenen maddeler bu ek’te yer alan
sıvı madde, jöle veya
sprey kapsamında yer alır.“Su, şurup, içki dahil her türlü sıvı, Kremler,
losyonlar, yağlar
(Kozmetik yağlar dahil), parfümler,  maskara
dahil her türlü makyaj
malzemesi (katı halde olan rujlar hariç), Traş
köpükleri,
deodorantlar, Diş
macunu dahil her türlü macun kıvamındaki maddeler,
Reçel, bal, yoğurt,
pekmez ve salça gibi tam katı halinde olmayan
yiyecekler, Kontak lens
sıvıları, Şampuanlar, Yukarıda sayılan
maddelere benzeyen
diğer maddeler.”