• MK ULTRA PROJESİ /// SUAT ZOR : Beyin Kontrolü, Adnan Oktar, Monark Projeleri Ve ABD'de Okul Baskınları
  • Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2018 Cuma
  • Kategori : TELEGRAM


KAYNAK : http://www.akasyam.com/kose-yazisi/3370/beyin-kontrolu-adnan-oktar-monark-projeleri-ve-abdde-okul-baskinlari.html

Beyin Kontrolü, Adnan Oktar, Monark Projeleri Ve ABD'de Okul Baskınları

1871 yılında Albert Pike isimli bir masonun yazmış olduğu bir mektup, 3 tane dünya savaşından bahsetmektedir.

Bu öngörüsünde ilk iki tane Dünya savaşı söylediği şekilde gerçekleşmiştir.  Üçüncü Dünya savaşının da  Siyonizm ile Müslümanlar arasında olacaktır diyor. Üçüncü Dünya savaşından sonra, bütün dinler yok olacak ve tek dünya Devleti kurulacaktır şeklinde bir öngörüsü var.

Masonların bu büyük hedeflerine varmak için kurdukları çok önemli örgütler vardır.

Bu örgütler çirkin işlerini özellikle beyin kontrolü üzerinden gerçekleştirmektedir.

Bugün hareketlerine anlam veremediğimiz pek çok insanın bu örgütlerin kurbanı olduğunu biliyoruz.

Bu örgütler toplumu kontrol etmek için çok ciddi bir şekilde bilimsel yöntemler ile bu işi yapmaktadırlar.

ABD'de MONARK projeleri kapsamında bu tür beyin kontrolü ile ilgili deneyler yapmaktadırlar.

Bu deneylerde özellikle kadın ve çocuklar kullanılmaktadır.

ABD'de sıklıkla okul baskınları olur. Bu baskınları gerçekleştiren çoğunlukla çocuklardır. Çocuk hiç bir sebep olmaksızın ele geçirdiği bir silahla okulda katliam yapmaktadır.

ABD'de iki milyon kişinin beyin kontrolü deneylerine maruz kaldığı ifade ediliyor.

Mk- Ultra projelerinin deşifre edilmesinden sonra ABD bu projeyi , MONARK projeleri olarak gerçekleştirmektedir.

ABD, Türkiye’de merkez olarak seçtiği Amanos Dağlarının tepesinde Kisecik Üssü' nü kullanarak beyin kontrolü üzerinde çalışmaktadır.

Türkiye'de ise bu projeler kapsamında Adnan Oktar , Hasan Mezarcı gibi pek çok insan bu deneylere tabi tutulmuştur.

Dikkat edilecek olursa Hasan Mezarcı Hristiyan , Adnan Oktar ise Mason olmuştur.

Her ikisini de ortak noktası ikisi de Siyonizm ve Mason Cemiyetlerine düşman idi.

Adnan Oktar'ın beyni kontrol edilerek kendilerine hizmet ettirdiler. Aynı zamanda İslam dini üzerinde çok büyük olumsuz yıkım yaptılar.

Şunu açıkça ifade ediyorum ki bugün Türkiye Kisecik üssünü kapatmadığı sürece büyük problemler ile karşı karşıya gelecektir.  

Cenab-ı Hak devlet ve milletimizi korusun.

Suat Zor