DR. MUSTAFA ATATORUN
: ALMANYA’NIN GELECEĞİ İÇİN İLERİ TEKNOLOJİ


KAYNAK : http://turpav.org/milli-politikalar-enstitusu/bilim-teknoloji/almanya-nin-gelecegi-icin-ileri-teknoloji.html


Almanya’nın artan dijitalleşeme ve ileri teknoloji
alanındaki gelişmeleri dikkate alarak, bu konuda bir politika geliştirdiği ve
uygulamaya başladığı görülüyor. Öncelikle, Almanya’yı yapay zekâ alanında bir
marka haline getirme hedefini ilan eden Alman hükümeti, bu konuda yapılacak
çalışmalar için 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayırdığını,
ayrıca, dijital altyapı ve çalışanların eğitimini sağlamak için de belirli bir
fonun tahsis edileceğini duyurdu. Hem Alman hükümetinin açıklamalarından hem de
özel sektörün yatırım planlarından; dijitalleşme, yapay zekâ ve endüstri 4.0
gibi ileri teknoloji konularının Almanya’nın geleceğini şekillendireceği
anlaşılmaktadır.


Hükümet ileri teknoloji alanlarının ve alt yapısının
geliştirilmesine yönelik ayıracağı bütçeleri açıklarken, özel sektör de bu
doğrultuda girişimlerine başlamış görünüyor. Dünyanın güçlü ve en önde gelen
teknoloji şirketlerinden biri olan Siemens AG, Almanya’nın geleceğini
şekillendirecek bir projeyi yakın zamanda hayata geçiriyor. “Siemens Şehri
2.0”(“Siemensstadt 2.0”) adı verilen, şirketin tarihinde tek kalemde yapılan en
büyük yatırım olma özelliğini taşıyan bu projenin 600 milyon avro değerinde
olması bekleniyor. Berlin’de 70 hektarlık bir alanı kapsayacak söz konusu
girişimle, bu sanayi bölgesinin, modern geleceğin kentsel bölgesine
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın da ötesinde bu proje, bilimsel ve iş
topluluklarıyla işbirliği içinde seçili önemli teknolojileri ve inovasyon
alanlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bunu mümkün kılabilmek içinse,
Berlin’in bu bölgesinin, iş ortağı şirketleriyle birlikte araştırma ve uzmanlık
merkezlerine, start-up iş geliştirme merkezlerine ve araştırma ve bilim
enstitülerine ev sahipliği yapması bekleniyor.


Siemens AG’nin başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, 1897
yılında ilk Siemens Şehri’nin kuruluşunun ardındaki ana fikrin, başarılı bir
gelecek için gerekli olan faydalı bir ortak yaşamı tesis etmek adına; çalışma,
araştırma ve yaşama alanlarını birleştirmek olduğunu söylüyor. Bugün de, işin
geleceğini yeniden düşünme ihtiyacının doğduğunu düşünen Kaeser, sanayileşme ve
kentleşme gibi mega trendlerin önemli değişimlere öncülük edeceklerine
inanıyor. 


Bu düşünce doğrultusunda, çalışma, öğrenme ve yerleşik
hayatın daha bütünleşeceğini ve insanlar ve eşyalar arasındaki artan
bağlantının yeni ekosistemleri oluşturmasını beklemektedir. Siemens’in
otomasyon ve endüstriyel dijitalleşmede küresel pazar ve fikir lideri olduğunu
dile getiren Kaeser, şirketin, sosyo-ekonomik düzlemde endüstri 4.0’ın
şekillendirilmesine öncülük etmek istediğini; ortaya konulan tasarımın esnek
çalışma şartları, toplumsal entegrasyon ve uygun fiyatlı yaşam alanıyla ağ
tabanlı bir ekosistemi içereceğini ifade ediyor.


Projeye ev sahipliği yapması beklenen Berlin’in
belediye başkanı Michael Müller ise, geçmişte sanayi devriminin yaptığı gibi
artan dijitalleşmenin de sadece çalışma dünyasını değil aynı zamanda insan
hayatını değiştirdiği üzerinde durarak, “dijital ve toplumsal” konusunun
önemini vurgulamaktadır. Berlin’in söz konusu projeyle, bilimsel merkez olma
statüsünün güçleneceğini, alt yapısının daha da iyileşeceğini ve yeni iş
imkanlarının ortaya çıkacağını düşünen Müller, Berlin’in giderek daha fazla
“akıllı şehir” haline geleceğini ve ekonomik modernitenin ve sosyal
sorumluluğun burada ele ele giderek kavranacağını, test edileceğini ve
yaşanacağını ifade ediyor. 


Siemens AG’nin yönetim kurulu üyesi CedrikNeike, yeni
Siemens Şehri’nin hep birlikte bir yerde çalışmayı, yaşamayı ve öğrenmeyi bir
araya getiren, herkese açık bir ekosistem kurulmasını
sağlayacağını, gelişim ve ilerlemeyi sürdürecek alanı sunacak söz konusu
proje sayesinde en yüksek teknolojinin, yeni çalışma alanlarıyla
bağlantılı hale geleceğini dile getiriyor.


Siemens Şehri 2.0 projesi, uzun dönemde Almanya’nın
gelecek odaklı bir iş yapma lokasyonu haline gelmesini taahhüt etmektedir.
Siemens’in şu anda Spandau’daki tesisinin 2030 yılı sonuna kadar Siemens
Şehri’nin kalbinde bir teknopark ve kuluçka merkezine (inkübatör) dönüşmesi
beklenmektedir. Şirketin mevcut sanayi yapısı, yeni iş modelleri için çekici
bir çevre ve geleceğin üretim gerekliliklerini karşılayan mükemmel bir zemin
sağlamaktadır. Burada, modern yaşam konseptleriyle birlikte çığır açan
ofis, araştırma ve üretim alanları oluşturulması planlanmaktadır. 


Özellikle, dağıtımlı enerji sistemleri ve enerji
yönetimi, elektrikli araç teknolojisi, endüstri 4.0, makine öğrenimi, ağ
tabanlı aktfiler (networkedassets), eşyaların interneti, yapay zekâ, veri
analizi, blokzincir, kademeli/katmanlı imalat gibi uygulama alanındaki
faaliyetlerin Siemens Şehri’nde yer alması bekleniyor.