Standart Model’in eksik parçalarından olan
Higgs bozonunun keşfi modern fiziğin en büyük buluşlarından biriydi. ‘Starmus’
kitabının önsözünde Stephen Hawking, Higgs alanının bozulup zincirleme bir
reaksiyona sebep olabileceğini ve bunun sonucunda da bütün evreni beraberinde
yok edebileceği konusunda uyarılarda bulunmakta.


Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’ndan
teorik fizikçi Joseph Lykken’in açıklamasına göre, eğer böyle birşey
gerçekleşirse bunu bilebilmemiz mümkün bile değilmiş. Çünkü herşey bir anda,
her yöne hareket eden ışık hızındaki devasa bir vakum balonu tarafından
yutulacak. Kısaca ne olduğunu bile anlamayacak, bir “Ahh!” bile
diyemeyeceksiniz.


Evrendeki
herşey belirli miktarlarda enerji içerir. Böyle olsa bile, herşey aynı zamanda
kararlılık ilkesine de bağlıdır – her madde kararlı olmak ister. Bu yüzden de
herşey sahip olabildiği kadar az enerjiye sahip olmaya eğilimlidir. Birşey,
kendince yüksek enerji seviyesine sahip olduğunda kararsız hale gelir ve bu
enerjiden kararlı hale geçebilmek için kurtulmaya bakar.


Kuantum
alanları parçacıkları türlü özelliklerle doldurur ve ayrıca ‘vakum seviyesi’
denen düşük enerji seviyesine inmeye çalışırlar. Higgs alanı hariç olabilir.
Vakum alanı olmaktansa ters etki yaratıp kararsızlığa düşüren, Higgs alanı’nın
kendisinin kurtulamayacağı bir potansiyel enerjiye sahip. Eğer bu alan daha
fazla enerji absorbe ederse denge bozulur ve beraberinde bütün varoluşu
bitireceği bir mekanizmaya dönüşür.


Şu
anda Higgs
alanı
düşük enerji seviyesinde. Ancak bazı bilim insanları
yavaş yavaş yüksek enerjili bir seviyeye geçtiğine inanmakta. Bu
gerçekleştiğinde ise, ‘vakumun bozulması’ olayını başlatacaktır. Hawking’in
kitabında bahsedildiği üzere, Higgs alanı yarı kararlı hale geldiğinde, ‘vakum bozunma
balon
u’ ortaya çıkacaktır. Yüksek enerjili bir durumda olmak,
düşük enerji durumundaki yani çevresindeki her şeyi tüketmek üzere hızla
ilerlemek demektir. Böylece vakum balonu, karşılaştığı tüm atomları
parçalayarak her şeyi hidrojene çevirecektir.


Prof.
Lykken bunun milyarlarca yıl süreceğine inanıyor. Southern Denmark Üniversitesi
fizikçileri ise, Yüksek Enerji Fiziği dergisinde yayınlanan çalışmalarında
vakum bozunma teorisini destekleyerek her an oluşabileceğini gösterdiler.


Vakum bozunması gerçekleştiği zaman, geride
bırakacağı şeyin aşırı ısınmış, sert ve son derece yoğun bir küre olduğuna
inanılmaktadır. Bazı astrofizikçiler de Big Bang‘in hemen öncesindeki evrenin buna
benzediğine inanıyorlar. Higgs alanının da Big Bang’den kısa bir süre sonra
ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu nedenle vakum bozunması, evreni silmek ve
tekrar başlatmaya iten itici güç olabilir deniyor.


Aşağıdaki
video açıklandığı üzere, Higgs alanı gerçekte ters vakumda ise, serbest
bırakılmayı bekleyen çok fazla potansiyel enerji var demektir ve rastgele bir
kıvılcım her an her şeyi değiştirebilir. Yani kısaca, ışık hızında genişleyen
ve yoluna çıkan herşeyi yok eden bir ölüm topu demek oluyor.


Kötü
haber burada bitmiyor tabii. Bu ölüm topu, Standart Modeli
tepe taklak edip sonsuza kadar bildiğimiz şekliyle bütün ‘kimyayı’ yok
edebilir. Bu da şu an olduğu gibi yaşamın asla bir daha oluşamayacağı anlamına
gelebilir.


Bu kötü haberlerden sonra şunu da belirtmekte
fayda var, yapılan tüm bu çalışmalar mevcut verilere ve modellere göre
şekillendiğinden bilimsel olarak ilerleyip geliştikçe, teoriler gelişip belki
de değişip başka bir fizik dünyasının kapılarını açabilir. Bilindiği üzere,
halen fizikte çözüm arayan ciddi problemler mevcut.


Vakum
bozunması hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu
izleyebilirsiniz:Kaynaklar


http://www.sciencealert.com/the-universe-might-have-a-delete-button-and-it-would-destroy-physics-as-we-know-it

http://phys.org/news/2013-12-collapse-universe-closer.html

http://bigthink.com/philip-perry/physicists-accidently-discover-a-self-destruct-button-for-the-entire-universe?utm_source=scienceexplorer&utm_campaign=partner&utm_medium=social


İlgili Makale


https://arxiv.org/pdf/1306.3234v1.pdf


Görsel Kaynak


https://metrouk2.files.wordpress.com/2016/10/ad_223727375.jpg?quality=80&strip=all&strip=all