TELE KULAK & TEKNİK TAKİP

Casusluk ittifakları

The Five Eyes (Beş Göz), Birleşik Krallık, Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı dünyanın en eksiksiz ve
kapsamlı istihbarat ittifakına taşıyor…

Beş Göz (FVEY), dünyanın en önemli istihbarat ittifakı olarak
kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 5 Mart 1946’da UKUSA
Anlaşması olarak bilinen sinyal istihbaratında (SIGINT) işbirliği için çok
taraflı anlaşma yoluyla resmen kuruldu. Bir başka deyişle, elektromanyetik
dalgaların ya da sinyallerin elde edilmesiyle sağlanan istihbarat toplama
yöntemiyle diğer devletler hakkında elde ettikleri bilgileri aralarında
paylaşma amacı ile kuruldu.

İlk olarak İngiltere ve ABD, 1948’de Kanada, 1956’da Avustralya
ve Yeni Zelanda’yı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

İttifakın tüm dünyada bilinmesine ve varlığının sonsuz
tartışmalara maruz kalmasına rağmen, Beş Göz’ün nasıl çalıştığına dair gerçek
bilgi, Beş Gözle ilgili hemen hemen her şeyi içeren güvenlik önlemleri
tarafından hala gölgeleniyor.

2013 yılında eski bir CİA ve NSA çalışanı olan sistem uzmanı
Edward Snowden tarafından, Beş Göz ülkeleri arasındaki gizli ilişkilerin ve
bunlar tarafından yürütülen küresel istihbarat operasyonlarının belgeleri
deşifre oldu…

Washington Post, The Guardian ve New York Times gibi gazetelerde
yayınlanan belgeler, Beş Göz’ün yasa dışı izleme ve bilgi toplama
operasyonlarının tüm detaylarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi…

Milletler üstü istihbarat…

CİA ve NSA eski çalışanı Snowden, Beş Göz’ü “kendi ülkelerinde
bilinenen, yazılmış kanunlara uymayan “ milletler üstü” istihbarat
organizasyonu olarak tarif etmiş…

Haziran 2010’da, UKUSA Anlaşması’nın tam metni İngiliz ve
Amerikan hükümetleri tarafından yayınlandı ve ilk defa resmi olarak kabul
edildi.

Bu ittifak, İngiltere ile ABD arasında Soğuk Savaş döneminde
karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki bağların
derinleştirilmesi için daha güçlü bir işbirliğinin temelini oluşturmaya
yardımcı oldu. Başka bir deyişle, anlaşma, İngiltere ve Birleşik Devletler arasındaki
“Özel İlişkiyi” pekiştirdi.

Soğuk Savaş döneminde İngiltere için işbirliği çok önemliydi.
İngiltere için, Kuzey Atlantik ve Kuzey Denizi, Amerika Birleşik Devletleri
için Sovyet denizaltılarının balistik füzelerle izlenmesi için tamamlayıcı
istihbarat sağlamada beş gözün rolü vardı.

Britanya’nın istihbarat sinyalleri, özellikle de Orta Doğu’daki
imparatorluğunun bir parçası olan bölgelerdeki köklü İngiliz dinleme
görevlerine dayanıyordu.

Az sayıda belge kamuya açıktır, ancak resmi olarak gerçekleştirilenler
ile anlaşmanın temel boyutunu bilmek mümkündür.

1946 tarihli anlaşmaya göre, “taraflar, dış iletişim ile ilgili
olarak aşağıdaki işlemlerin değişimini kabul ederler: veri trafiği toplanması,
iletişim belgelerinin ve ekipmanlarının alınması, trafik analizi, kriptonaliz,
şifre çözme, çeviri, satın alma, iletişim örgütleri, uygulamaları, prosedürleri
ve ekipmanları ile ilgili bilgiler. Bu, anlaşmanın ve amaçlarının ilk kapsamını
gösteriyor…

Ayrıca, ittifakın her bir üyesinin dünyanın belirli bölgeleri
üzerinde istihbarat toplanması ve analizinden sorumlu olduğu bilinmektedir.

İngiltere, Avrupa, Batı Rusya, Orta Doğu ve Hong Kong’u izliyor.
Bu arada ABD, Ortadoğu, Çin, Rusya, Afrika ve Karayipler’i de yönetiyor.
Avustralya Güney Pasifik ve Güneydoğu Asya’yı izliyor, Güney ve Doğu Asya ise
Yeni Zelanda’nın sorumluluğunda. Kanada, Rusya ve Çin’in iç kısımlarını ve
Latin Amerika’nın bazı bölgelerini izler. Üyeler çoğunlukla birlikte çalışırlar
ve “nihai ürün” genellikle üyelerinden birden fazlasının bir sonucudur;
Birbirlerine yardım etmek bu anlaşmanın önemli bir parçasıdır.

Beş Göz’ün şu an etki ettiği alanlar…

Stratejik deniz alanlarından geçen taşımacılık trafiğinden
balistik füze testlerine, yabancı uydu dağıtımları ve ilgili askeri
faaliyetlerini kapsayan havacılık alanını ve deniz alanı gibi birçok yerde
etkisi var…

“Sorunlu rejimler” tarafından ortaya çıkarılan terör örgütleri
ve silah anlaşmaları da Beş Göz’ün kapsamındadır; Bu ikisi, özellikle, tüm beş
üye için endişe kaynağıdır ve aralarındaki istihbarat işbirliğinin,
hükümetlerini en yeni bilgilerle güncel tutması esastır. Bu, politika oluşturma
sürecine yardımcı olur, çünkü ittifak tarafından toplanan ve analiz edilen
veriler, aynı zamanda hükümetin günlük temeli için de hayati öneme sahip olabilir;
Özellikle, bu günlük çabalar olası terör kaynaklarının ve diğer geleneksel
olmayan tehditlerin izlenmesi ve tanımlanmasından oluşmaktadır.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik
Devletleri, ulusal güvenliklerine karşı aynı tehditleri paylaştıklarından
geleneksel olsun ya da olmasınlar ortak ilkeleri paylaşırlar…

Tüm bu özellikler çabalarını birleştirir ve Beş Göz’e
vazgeçilmez olan karşılıklı güveni teşvik eder. Karşılıklı güven bağlamında,
beş ortak birbirini hedeflemiyor gibi görünmektedir… Buna rağmen
birbirlerinin casusluğunun gerçekleşmemesini sağlamanın hiçbir yolu da yoktur.

Buna ek olarak, Beş Göz, çeşitli “Üçüncü Taraf” ülkeleriyle
birlikte çalışmaktadır, Danimarka, Fransa, Norveç ve Hollanda ile işbirliği
“Dokuz Gözler” adını alır ve daha önce var olan “On Dört Göz” vardır. Dokuz
Gözler artı Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç. Ancak, On Dört Göz’ün
resmi adı SIGINT Eski kıta Avrupa’sı (SSEUR) olup, asıl amacı üyeleri arasında
askeri sinyallerin değişimini koordine etmektir.

Ayrıca, bahsi geçen birçok ülkenin, özellikle tarafların
güvenlik hizmetlerinin başkanlarını bir araya getiren NATO Özel Komitesi
aracılığıyla başka istihbarat işbirliği bağlantılarına sahip olduğunu belirtmek
gerekir.

Dolayısıyla, 70 yıldan uzun bir süre sonra, Beş Göz, yaygın
olarak “altın standart” olan istihbarat ittifakları olarak kabul edilir.
Kapsamı yeni teknolojiler ve bu yeni teknolojilerden kaynaklanan ve gelişen
güvenlik kaygıları ile büyüyor, bu yüzden Gözler dijital dünyanın göz ardı
edilemeyeceğini akılda tutuyor; İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
muhalifleri de, siber saldırıların sayısının arttığını kabul ediyor.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve
Yeni Zelanda’dan gelen hizmetleri birleştirerek, istihbarat potansiyelinin
neredeyse sınırsız olduğunu gösteriyor..
Sonuç olarak, Beş Göz, “İngilizce Konuşan Dünya” vatandaşlarını
daha güvende tutmak ve üyeler arasında güven ve güvene dayanan on yıllar süren
ilişkilerin sonucu olan vazgeçilmez bir oluşumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir