Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

Arslan BULUT : Sıra geldi tekke ve zaviyeleri
legalleştirmeye !!!!


E-POSTA : arslanbulut@yenicaggazetesi.com.tr 

11 Temmuz 2019


Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde kurulan bir komisyon, “Türkiye’deki Dinî-Sosyal Teşekküller,
Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dinî Akımlar”
başlıklı 226
sayfalık bir rapor hazırladı.


Raporda, “Türkiye’nin bir an önce
Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile yasakladığı dini yapıları legalleştirecek
çözümler üretmesi ve ancak bu yolla şeffaf ve denetlenebilir yapılar olarak
cemaatleri ahlâki/dini sorumluluk alanına döndürmesi bir zaruret haline
gelmiştir”
ifadesi kullanıldı.


Raporun sonuç bölümünde, dini
örgütlenmelerin denetim altına alınabilmesi için “yasal çerçeve” önerildi:


“Devletin öncelikli ele alması
gereken tedbir, ülkemizdeki dini hareketlerin şeffaflığını temin edecek yasal
çerçeveyi ortaya koymasıdır. Esasen Osmanlı Devleti’nin son yıllarında hayata
geçirilen Meclis-i Meşayih tecrübesi bu bağlamda incelenmeyi hak
etmektedir.”


Bu öneriler, devrim kanunlarından olan
tekke ve zaviyelerin kaldırılmasına ilişkin kanunu yok etme niyetinin
ifadesidir.


***


“Tekke ve zaviyelerle türbelerin
seddine ve türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair
kanun”
1925 yılında
çıkarılmıştı ve üç maddeden ibaretti ama bütün hükümler birinci maddedeydi:


“Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhinin tahtı tasarrufunda gerek
suveri aharla (başka yollarla) tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve
zaviyeler sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak
üzere kamilen seddedilmiştir. (Kapatılmıştır) ve Bunlardan usulü mevzuası
dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka (eski
durumunda muhafaza) edilir.


Alelümum tarikatlerle şehlik,
dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik,
halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada
kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan
ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. (Yasaktır)


Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine
ait veya bir tarika veyahut cerri menfaate müstenit olanlarla bilümum sair
türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. (kapatılmıştır)”


Yani camiler ve mescitler muhafaza
edilmiş, tekke ve zaviyelerin tamamı kapatılmış, çeşitli unvanlar altında dini
istismar edenlerin faaliyetleri yasaklanmıştır.


Şimdi Diyanet, kendisini var eden
Cumhuriyet’e karşı adım atıyor ve kanun ile yasaklanan tekke ve zaviyeleri
yeniden açmaya ve bunları Diyanet’in denetimine tabi kılmaya çalışıyor.


***


Atatürk, Nutuk’ta tekke ve zaviyelerin
niçin kapatıldığını şöyle anlatmıştır:


“Efendiler, tekke ve zaviyelerle,
türbelerin kapatılması ve bütün tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik,
çelebilik, falcılık, büyücülük ve türbedarlık vb. birtakım unvanların
kaldırılması ve yasaklanması da takrîr-i sükûn kanunu yürürlükte iken
yapılmıştır. Bu konularla ilgili yürütme ve uygulamaların, toplumumuzun,
hurafelere inanan, ilkel bir kavim olmadığını göstermek bakımından ne kadar
gerekli olduğu takdir olunur.


Birtakım şeyhlerin, dedelerin,
seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen,
kaderlerini ve hayatlarını falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacıların
ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir topluluğa bir millet gözüyle
bakılabilir mi?


Milletimizin kendine has niteliğini
yanlış şekilde gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve
kuruluşlar, yeni Türkiye Devleti’nde Türkiye Cumhuriyeti’nde devam ettirilmeli
miydi?


Buna önem vermemek, ilerleme ve
yenileşme adına pek büyük ve düzeltilmesi imkânsız bir yanılma olmaz mıydı?
İşte biz, Takrîr-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte olmasından yararlandık ise bu
tarihi hatayı bir daha işlememek için, milletimizin alnını olduğu gibi açık ve
ak göstermek için, milletimizin mutaassıp ve ortaçağ zihniyetinde olmadığını
ispat etmek için yararlandık.”


Şimdi Diyanet, toplumu, din kisvesi ile
aldatarak kişisel veya siyasi çıkar temin edenlere meşruiyet kazandırmak mı
istiyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış