ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU ekibi
olarak merhum hocamız
Fuat Sezgin’e rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz.

Prof. DrFuat Sezgin kimdir ? Kaç yaşında öldü? Eserleri
nelerdir ?

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden olan İslam
Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. DrFuat Sezgin hayatını kaybetti. Peki Fuat Sezgin kimdir? Eserleri neler?

1943-51
yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat
Enstitüsü’nde, “İslami Bilimler ve Oryantalizm” alanında otorite
sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter’in yanında öğrenim gördü.

Öğretmeninin
bilimlerin temelinin, “İslam Bilimleri”ne dayandığını söylemesiyle bu
alana yönelen Sezgin, 1951 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

1954’te
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, “Buhari’nin Kaynakları” adlı
doktora tezini tamamlayarak doçent oldu. Bu teziyle o, hadis kaynağı olarak
İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari’nin, bilinenin aksine sözlü
kaynaklara değil, “yazılı kaynaklara dayandığı” tezini ortaya attı.
Bu yazılı kaynakların, İslam’ın erken dönemine; hatta 7. yüzyıla kadar geri
gittiğini ortaya koydu. Söz konusu tez, Avrupa merkezli oryantalist çevrelerde
hala tartışma konusudur.

Fuat Sezgin, 1960 cuntacılarınca, “Zararlı
Profesör” safsatasıyla üniversiteden atıldı.

1961
senesinde, 36 yaşındayken Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

1960–61
yıllarında, Almanya’ya giderken yanına, kıyafetlerinin dışında, sadece iki
bavul dolusu fiş ve belge alabildi. Önce Frankfurt Üniversitesi’nde misafir
doçent olarak dersler verdi.

1966
senesinde profesör oldu. Bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası,
“Arap-İslam Kültürü” nün, “tabii bilimler tarihi alanı”dır.

1961
senesinde fişlerle başladığı çalışmaları, zaman ilerledikçe ona ün kazandırdı.

1978
senesinde “Kral Faysal” ödülünü kazandı. Bu vesileyle Arap dünyasının
devlet adamlarıyla tanıştı ve aklından geçen büyük projeyi onlara aktarma
imkanı buldu. Düşüncelerinin destek görmesiyle, Fuat Sezgin, 1982 senesinde,
J.W.Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü ve
1983’de de buranın müzesini kurdu. Bu Enstitü’nün, halen direktörlüğünü
yürütmektedir.

Enstitü’ye
bağlı olarak kurduğu müzede, Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin
ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı
örneklerini sergilemektedir.

İstanbul
Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası’nda, Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açılan “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”yle, Türk insanı onu
çok daha yakından tanıma fırsatı buldu. Müslüman bilim adamlarının buluşları,
şuan Gülhane Parkı’ndaki “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi”nde
sergilenmektedir.

30.06.2018
tarihinde Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan
Profesör Fuat Sezgin Hoca vefat etti.