Kazan
Tatarları dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ana vatanları olan
Tataristan’daki olayları yakından takip ediyorlar. Zira Tataristan ve
Tataristan’ın başkenti Kazan, Kazan Tatarları için kutsaldır. Onun için
Tataristan’da olup bitenler bir tek Tataristan’da yaşayanları değil dünyadaki
tüm Kazan Tatarlarını ilgilendirmektedir. Tatar okullarının kapatılması, Tatar
dilinin kullanım alanın her geçen gün daha da daralması gibi konular Kazan
Tatarlarını derinden etkilemekte, Tatar tarihinin kuyruklu Rus yalanlarıyla
tekrar yazılması ise üzmektedir. Milli ruhlu hiçbir Kazan Tatarı yaşananlar
karşısında sessiz kalamaz, kalmamalıdır.


Son
yıllarda Rus olmayan milletlere yapılan baskı ve zulmün giderek artması, Stalin
ve Korkunç İvan’ın heykellerinin dikilmesi gibi olaylar Rus şovenizminin doruk
noktasına ulaştığının belirgin örnekleridir. Tataristan’da da durum farklı
değildir, zira Ruslar ezelden beri Kazan Tatarlarını en büyük düşman
bellemiştir. Onun için Tatarlarını yok etmek için ellerinden geleni
yapmaktadırlar. Ruslar, Tatarları yok etme siyasetini çeşitli yollarla hayata
geçirmektedirler. Rus siyasetinin en sadık köleleri de hiç şüphesiz satılmış
mankurt Kazan Tatarlarıdır. Kukla Tataristan Hükümeti, kukla cumhurbaşkanı
Rusların kötü amaçlarına hizmet etmektedir. Bilhassa Tataristan’ın sözde
cumhurbaşkanı Rusların bir dediğini iki etmemektedir, hatta bazı konularda
Rusların da önüne geçerek Tatarları yok etme faaliyetlerini sinsice
yürütmektedir.


Söz
konusu faaliyetler arasında, Tatar Okullarının kapatılması, Tatar Dilinin resmi
dil olmasının hiçe sayılması, kültürel değerlerin yıkılması, yok edilmesi,
sivil toplum kuruluşlarının yasaklanması, Tatar tarih kitaplarındaki yalanlara
göz yumulması, Tatar milliyetçilerinin hapsedilme yoluyla susturulması vs.
bulunmaktadır. Ancak son günlerde Rusya’da yaşananlar karşısında Tataristan
cumhurbaşkanı da korkuya kapılmış olmalı ki, farklı davranmaya başladığı, her
iki tarafa da oynadığı gözlemlenmektedir.


2017
yılının Nisan ayında Rusya’da birçok bölge başkanı, vali gibi üst düzey
yöneticiler ya istifaya zorlanmış ya da görevlerine son verilmiştir.
Tataristan’ın komşularından olan Udmurt Cumhuriyeti başkanı Aleksandr Solovyev
önce görevinden alınmış, sonra tutuklanmış, Mari-İli başkanı Leonid Markelov
ise “kendi isteğiyle” görevinden ayrılmış, daha sonra rüşvetçilikten dolayı
tutuklanmıştır. Bir de Perm bölgesi valisi Viktor Basargin, Buryat özerk
bölgesi başkanı Vyaçeslav Nagovitsin, Novgorod bölgesi valisi Sergey Mitin,
Ryazan bölgesi valisi Oleg Kovalev görevlerinden çekilmiştir.


Şimdi
sıra Tataristan Cumhurbaşkanı Röstem Miñnehanov’ta mı sorusu akla geliyor ister
istemez. Zira Nisan ayı başında Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı İldar Halikov
kendi isteğiyle (?) görevinden ayrılmış, yerine 18.04.17 tarihinde Tataristan
Devlet Meclisi tarafından 87 milletvekilinin oyuyla Aleksey Pesoşin
seçilmiştir. Bilindiği üzere Tataristan Anayasası’nda Tatar ve Rus dilleri
resmi dillerdir. Tek kelime Tatarca bilmeyen bir Rus’un Başbakan seçilmesi ayrı
bir tartışma konusudur. Yaşananlar Putin’in gözüne girme girişiminden başka bir
şey değildir.


Tataristan’ın
kukla Cumhurbaşkanı Röstem Miñnehanov, bir taraftan Tatar milliyetçilerine
sığınmakta, diğer taraftan Putin’e övgüler yağdırmaktadır. Bunu son günlerde
Tataristan’da gerçekleşen çeşitli toplantılardan tespit etmek mümkündür. 8
Nisan 2017 tarihinde Kazan’ın Sefer Oteli’nde Tatar İçtimai Merkezi’nin (TİM)
XII. Kurultayı yapılmıştır. Moskova, Ufa, Çallı, Alabuga, Aşağı Kama, Tuymazı,
Belebey, Orenburg şehirlerinde şubeleri bulunan TİM 1989 yılında kurulmuş ve
ilk kurultayını aynı yılın 17 Şubat tarihinde gerçekleştirmiştir. Her 4 yılda
bir yapılan TİM Kurultayı, 2014 yılında yapılamamıştır. Salonun elektrikleri
kesik, su borusu patlamış gibi çeşitli bahaneler öne sürülerek 2014 yılında
Tatar İçtimai Merkezi Kurultayı’nın yapılmasına izin verilmemiş,
engellenmiştir. Bu da yetmezmiş gibi, çeşitli yerlerden kurultay için gelen
katılımcılar sokakta kalmış ve düzen bozdukları gerekçesiyle para cezasına
çarptırılmıştır.


Gelin
görün ki, 2017 yılında ise Kurultay’ın yapılmasına izin verilmekle kalmamış,
Kazan’ın en güzel otellerinden birisinde salon ayarlanmış, salonun parası da
Tataristan Hükümeti’ne yakın kaynaklar tarafından karşılandığı söylenmektedir.
TİM bugüne kadar milli konuda birçok işe imza atmış olan bir sivil toplum
kuruluşudur. Milliyetçilere göz açtırmayan Tataristan Hükümeti ne oldu da 180
derece birden döndü, sorusu geliyor insanın aklına. Bu dönüşün asıl nedenin
altında Tataristan Cumhurbaşkanı’nın görevinden alınma korkusu yatmaktadır. Ne
olur ne olmaz, milliyetçiler de bir kenarda dursun misali. Çok ilginçtir ki,
bugüne kadar suya sabuna dokunmayan hükümet yanlısı Dünya Tatar Kongresi (DTK)
Başkanı R. Zakirov’un da dili çözülmüştür. Kazan Federal Üniversitesi’nin
“milli kadrolar” (söz konusu okul öğretmenleridir) yetiştirme konusundaki
eksikliklerini dile getiren Zakirov,  rektörün konuşmaktan kaçtığını ima
ederek, “artık kaçamazsın, oturup konuşmanın zamanı geldi” şeklinde beklenmedik
laflar söylemiştir. Geçmişte Tatar milli bayramı “Saban Tuye” (Karasaban Toyu)
yapmaktan öteye gitmeyen, Tatar okullarının kapatılmasına seyirci kalan DTK
Başkanı Zakirov’un bu çıkışı yukarıdan gelen talimat üzerine yapıldığı bir
gerçektir. 


Tatar
İçtimai Merkezi’nin XII. Kurultayı’nda Tatarları yakından ilgilendiren Kazan
Tatarlarının kanayan yarası olan Tatar okulları ve siyasi konular gündeme
alınmıştır. Millet yararına yapılan bu kurultayda dil, okul, millet gibi önemli
konularda 16 maddeden oluşan karar kabul edilmiştir. Kazan’da “Tatar” adıyla
gerçekleşen diğer toplantılara bir göz atalım. Tatar Kadınlar Cemiyeti “Ak
Kalfak” tarafından 13-15 Nisan 2017 tarihlerinde bir toplantı düzenlenmiştir.
Toplantıya 15 ülkeden ve Rusya’nın 67 bölgesinden toplam 400 kişi katılmıştır.
Toplantıda, cemiyetin faaliyetleri, milletin gündelik hayatı gibi konular
gündeme alınmış ve Kazan Tatarlarının geleneklerinden birisi olan “Beşik
Toyu”nun nasıl yapıldığı konuşulmuştur.


Toplantıya
katılan kadınların büyük çoğunluğu başlarına Tatar bayanların milli kıyafetinin
bir parçası olan “kalfak” takmıştır. Katılımcı kadınların ezici çoğunluğunun
Tatarca bilmediği göz önünde bulundurulursa kalfak takmanın bir öneminin
olmadığını söylemek gerek. Toplantı ile ilgili yazılan bir haberde, toplantıya
katılan erkeklerin başlarına “tübetey” giymemelerini Tatarlığa saygısızlık
olarak nitelendirilmesi gülünçtür. Bilhassa yurt dışında yaşayan bazı Tatar
kadınları başlarına “kalfak” takmayı, erkekleri “tübetey”[1] veya milli kıyafetten bir parça giymeyi
“Tatarlık” olarak adlandırıyor ve algılıyorlar. Bu tamamen yanlış bir algıdır
ki, sırf giyim giymek, milli yemekler yapıp yemek, milli şarkılar söylemekle
Tatar olunmuyor maalesef. Tamamen göstermelik olan bu girişimler sadece
aldatıcı bir dış görünüştür.


“Ak
Kalfak” toplantısı da ister içerik, ister konu bakımından tümüyle içi boş bir
toplantıdır ki, ne dil konusu gündeme getirilmiş, ne de Tatar okulları. Sanki
Kazan Tatarlarının “Beşik Toyu” dışında başka bir derdi yokmuş algısı yaratmak
elbette Tatarları yok etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey
değildir. Kazan Tatarlarının bugün en önemli gündem maddesi dil olmalıdır ki,
dil olmazsa ne millet olur, ne gelenek, ne de tarih kalır ortada. Dilimizi
kaybedersek o zaman gelenek saydığımız “Beşik Toyu”nu nasıl ve hangi dilde
yapacağız ve o saatten sonra yapılması gerekecek mi, “Ak Kalfak” yetkililerinin
önce bunu bir kendilerine sormaları lazım. Kafalar değişmezse dili ve milleti
yaşatamayız.


17
Nisan 2017 tarihinde yapılan VII. Tataristan Müslümanları Kurultayı da gündem
saptırmaya yönelik yapılan toplantılardan birisidir. 4 yılda bir gerçekleşen bu
kurultayda, Tataristan’ın sözde Cumhurbaşkanı R.Miñnehanov’un, “Tataristan’da
dinimizi, dilimizi, geleneklerimi korumak için tüm olanaklar vardır” şeklindeki
sözlerine gülmeli mi, yoksa ağlamalı mıyız, bilemedim. Kazan’da sadece bir
Tatar Okulu kalmışken, camiye gidenler FSB tarafından fişlenirken, Tatar
gelenekleri Rus geleneklerine dönüştürülürken bu sözlerin gerçekçilik payı
yoktur, olamaz da. Sözde Cumhurbaşkanı, Ruslara yaranmak ve konuşmak için
konuşmuştur.


R.Miñnehanov
bu dedikleri ile de sınırlı kalmamış, 22 Nisan 2017’de yapılan “Tataristan
Halklarının III. Kurultayı”nda “Tataristan Cumhuriyeti’nin günümüzde
etno-kültürel gelişmesine dair” başlıklı sunumunda şunları söylemiştir:
“Rusya’nın gücü ve emsalsizliği halklar dostluğunda kendini göstermektedir. Çok
ulusluluk ve uzun yıllar devam eden dostane komşuluk ilişkileri – bizim
kıskanılacak üstünlüklerimizdendir.” Cumhurbaşkanı R. Miñnehanov, Tatarların
milli dil, kültür, geleneklerinin verimli gelişmesine inandırabilen güçlü
Rusya’dan yana olduğunun altını çizmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir “Bu
konuda Rusya Başkanı V. Putin güvenilir teminattır.” Tataristan’ın kukla
Cumhurbaşkanı R. Miñnehanov’un bu sözleri, onun ne denli Rus kölesi olduğunun
bir göstergesidir. “Çok ulusluluk”, “uzun yıllar devam eden dostane komşuluk
ilişkileri”
şeklindeki tabirleri R. Miñnehanov’un tarih
bilincinden yoksun, milli şuuru olmayan birisi olduğunu ortaya koymaktadır.
Zira Ruslar ezeli ve ebedi düşmanımızdır, asla dostumuz olmamış ve
olmayacaktır.


Son
günlerde Kazan’da arka arkaya gerçekleşen baş döndüren toplantılardan
“Tataristan’da neler oluyor”  veya “Tataristan nereye gidiyor” gibi birçok
soru çıkartmak mümkündür. Yapılan toplantıların büyük çoğunluğunun konu ve
içeriklerine bakıldığında Kazan Tatarlarının yararına olmadığı aşikârdır.
Gündem saptırmaya, algı oluşturmaya yönelik yapılan bu toplantılar millete
zarar veren, Putin’in işine gelen girişimlerdir. Aksi olursa toplantıların
yapılmasına izin almak bile hayaldir. Bilindiği üzere, bugüne kadar çeşitle
bahanelerle reddedilen toplantılar, yargılanan ve hapsedilen milliyetçiler
sayısızdır. Onun için yaşananları vicdan terazisinden geçirerek değerlendirmek,
yorumlamak şarttır. Kazan Tatarlarının bugünkü en önemli gündem maddesi dil
olmalıdır. Dil, milleti bir arada tutan birleştirici bir güçtür. Bu gücümüzün
elimizden alınmasına izin verirsek, yok oluruz…


Roza KURBAN


[1] Kalfak, Kazan Tatar Kadınlarının,
Tübetey erkeklerin milli başlığıdır.