12 ve 13
Temmuz’da bu köşede, bir tarikat kullanılarak Irak Ordusu’nun ve devletinin
nasıl teslim alındığını aktarmıştım.

Kesnizani,
1978’e kadar esas olarak Süleymaniye yöresindeki küçük bir Kadiri tarikatı.
Baba Abdulkerim Kesnizani 1978’de ölünce yerine oğul Muhammet Kesnizani
geçiyor. Zaten güçlü olmayan tarikat, Vahabilerle yıllar süren çarpışmada da
iyice zayıflamıştır.

CIA ve MOSSAD,
Irak devletini, ordusunu içeriden ele geçirmek için araç aramaktadır. Araç
toplumu da etkileyebilmeli, devletin içine sızarken de güçlükle karşılaşmamalı.
Tarikat en uygun kılıf olacaktır. Uygun bir tarikat ararlar. Kendileri
şekillendirebilmeli, kendileri idare etmeliydi. Kesnizani’ye el atarlar. Oğul
Muhammet Kesnizani, CIA’nın ve MOSSAD’ın bu niyetlerine muhtemelen karşı
çıkıyor ki, büyük oğlu Gandi 1980’de öldürülür. Failleri sır olur, cinayet
faili meçhul olur. Tarikat teslim alınmıştır. CIA ve MOSSAD tarikatın
merkezine, sonra da bütün uzantılarına yerleşirler. Şeyh Muhammet, sağ kalan
oğul Nehru, tarikatın öğretileri ve çalışma tarzı, bütün hafıza silinerek
yeniden “formatlanır”. Oğullarına Gandi ve Nehru adını veren şeyh artık CIA ve MOSSAD’ın
emrindedir, sağ kalan oğul Nehru’da MOSSAD’ın emir eridir.

Müritlere,
hahamlıktan devşirilen MOSSAD ajanları ders vermektedir. Şeyhe, tarikata
girenin ayağını öptüğü tanrısal bit paye verilir. Tarikat öğretileri yeniden
yazılır. Yahudi Kalaba geleneği, Hint mistizmi, büyücülük ve Cerrahi
tarikatının vücuda kılıç, şiş sokma gibi kanlı törenlerinin harmanlandığı yeni
öğretiler hazırlanır.

Taraftar
toplarken “T” formülünü kullanılır. Telkin, Tütsü, Tütün, Taamlar, TEALA, TAHT
veya TEALİ ikramı, Terapist (bayan masör), TAVUS (büyünün, ezoterik
anlatımların, kehanet ve kerametlerin yollarını açan bal karıştırılmış zehir),
TELEGRAM (zombileştirme, operasyonla çipleme, LSD içeren hap içirme), Tezekkür
ve Tefekkür…

TARİKATA OLUK GİBİ AKAN PARA

Ahmet Dinç,
“Babil’de Amerikan Tangosu: Saddam’ı Deviren Güdümlü Tarikat Kesnizani” adlı
kitabında, Saddam’ın komutanlarını cezbeden, ölümsüzlük kazanıldığını sanarak
şeyhin ayağını öpmelerine yol açan kanlı gösterileri şöyle anlatıyor:
“Törenlerde müritler, çalan Daf eşliğinde, zikir ve dinsel şarkılarla
yoğunlaştıktan sonra sadece vücutlarına kesici / delici silahlar sokmakla
kalmıyor, yeni katılanları etkilemek için jilet ve cam yiyorlardı. Tarikatın bu
kanlı gösterileri en çok askerlerin ilgisini çekti. Zira erinden generaline
kadar Irak askeri yıllardır kanın, ölümün içinde idi.

Askerler
arasında Kesnizanilik öylesine yaygınlaştı ki, Genelkurmay Başkanı Mareşal Ayat
Fetih El-Ravi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hamid Şaban, Umumi Askeri
İstihbarat Başkanı Mareşal Vefik El-Samarayi de Şeyh Muhammed Kesnizani’nin
ayağını öpüp mürit olmuşlardı. Emniyet ve El Muhaberat elemanları da aynı
güzergâhı izleyip şeyhe hizmet etmeye başlamışlardı.

Kanlı
gösteriler sırasında çok sayıda ölüm de oluyor. Ölenler için mazeret hazır;
‘Demek ki inancı zayıfmış’.”

Büyünün, kanlı
gösterilerin ya da tehtidin etkileyemedikleri için ise, MOSSAD tarikata oluk
gibi para aktarıyormuş.

Ahmet Dinç’ten
aktarmaya devam edelim.

İŞGAL SONRASINDA TARİKAT BAŞROLDE

“İşgalin
yöneticisi Amerikalılar, Bağdat veya başka yerdeki toplantılarda Kesnizanileri
övmekteydi. Tarikata maddi yardımda bulunduklarını, ihalelerde ayrıcalık
sağladıklarını bile gizlemiyorlardı.

Tarikat,
siyasetin ve devletin tam ortasına oturdu. Devlet yapılanmasındaki hemen bütün
kurumlarda Kesnizani müritleri vardı. Polis teşkilatının ve askeriyenin yeniden
teşkilinde baş aktör Kesnizani idi. Örneğin bütün karakollarda en az 5
Kesnizani müridi polisin bulunmasını şeyh istemişti, Amerikalılar uyguladılar.
Saddam’ın askeri teşkilatına ilerleyen aşamada alternatif olması niyetiyle
kurulan El-Difa El-Medeni (Sivil Savunma) kurumu, Kesnizani üyesi askerlerin
adeta istilasına uğramıştı.”
Sonraki
yazıda, Kesnizani FETÖ benzerliğini ele alacağız.