• TARİKATLER & CEMAATLER DOSYASI : CAVLAKİ TARİKATI KİMDİR ???? FAALİYETLERİ !!!!
  • Yayın Tarihi : 28 Ocak 2020 Salı
  • Kategori : TARİKATLER & CEMAATLER (NAKŞİBENDİLER, MENZİLCİLER, SÜLEYMANCILAR, NURCULAR VS ...) & YABANCI CEMAATLER

CAVLAKİ TARİKATI KİMDİR ???? FAALİYETLERİ !!!! 

Cascavlak kelimesi dilimize nasıl girdi?..

Haşhaşiler ve Alamut kalesinin hikayesini neredeyse hepimiz biliriz.. Hani tarihe intihar kelimesini kazandıran, tapınak şövalyeleri’ nin  örnek aldığı Hasan Sabbah'ın korkunç tarikatı ..Bugün " suikast" kelimesinin ingilizcedeki söylenişi olan "Assasinate" kelimesinin bu tarikatin ingilizce isminin karşılığı olduğunu hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama başta Nizamülmülk olmak üzere birçok Selçuklu Devleti yetkililerinin, hatta   Alp Arslan, Melikşah  gibi  Sultanlarıyla, bazı kilit noktadaki  Abbasi din görevlilerinin katlinin failleridir diyebilirim...Daha ileri gidecek olursam,  ansızın ortadan kaybolan Şems-i Tebrizi'nin  akibetindeki sırda bu örgütte saklı  olduğu söylene durur.. Bu kadar hatırlatmadan sonra  bu terör örgütüne karşı Selçuklu Devleti nasıl bir tedbir almış diye merak ettiyseniz eğer Cavlakilerin hikayesini hemen anlatayım. 

Şöyleki;

Selçuklu Devleti Alamut kalesini düşüremeyip,  fedailerle başa çıkamayınca bir hal çaresi düşünür ve nihayetinde çözüm bulunur.. Suça karşı suç, örgüte karşı örgüt!.. Üstelik bu  yeni suç örgütünü oluşturmakta da Selçuklu devleti hiçmi hiç  zorlanmayacaktır. Neden derseniz o sıralarda Anadolu’da siyasi güç için dini alet etmekten çekinmeyen, çıkarları için suç işleyen tehlikeli bir tarikat  zaten vardı.." Cavlakiler"!.Saçı, sakalı, bıyığı hatta bazen kaşlarını bile kazıyan, vücutlarında ve kafalarında tek tüy bırakmayan, serden geçmiş  müritleriyle günbegün daha da tehlikeli bir hal alan dışlanmış tuhaf bir tarikat.  Bu tarikat  Türkçemize de yeni bir kelime kazandırmıştır. “ Cascavlak”  kelimesini.. Evet hala günümüzde kullandığımız "cascavlak" kelimesinin kökeni bu tarikatın isminden gelir. Örgüt hakkında biraz daha bilgi isterseniz orada kaynaklar biraz sıkıntılı ama yinede bir göz atalım.. 

CAVLAKİLER

Maalesef nasıl yapılandığı, kurucusu hakkında çok fazla bir bilgi olmamasına rağmen haklarındaki  rivayetler muhtelif,  Haşhaşilere karşı başarısız oldukları ise kesindir...Kaynaklarda sadece net olarak  Cavlakilerin 9. ile 13. yüzyıllar arasında Anadolu’nun istikrarsız siyasi yapısından beslenerek özellikle dini bir görünüm üzerinden toplum içerisinde büyük suçlar işledikleri belirtilmektedir. Hatta  13.yy kaynaklarına göre İbn’ül Hatip’in anlatımında,  müritlerinin kadınlara karşı ilgisiz, haşhaş kullanıp sosyal hayatta bulunmayan,  genelde dışlanmış bir sınıftan oluşduğu belirtilmektedir.

Devrin tarihçisi İbn-i Bibi ise eserinde Cavlaki dervişlerin Selçuklu Devletine karşı  Moğolar’la birlikte en ön saflarda savaştığını, hatta Kayseri surlarını mancınıkla 15 gün dövüp surlarda gedik açtığını, bu taşlardan üçünün dericiler çarşısına isabet ettiğini yazmıştır. Bu sırada şehri Moğol ordusuna karşı ise alplerin ileri mevzilerde olmasından dolayı Ahiler  ve Bacılar savunuyordu.  Eflakî Moğolları neticede Kayseri’ye girer ve  şehri ateşe vererek binlerce Ahi ve Bacıyı maalesef katlederler. Moğollar Kayseri’de katliam yaparken  Cavlakîlerin duruma seyirci kaldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Rivayet odur ki, Moğolların safına geçen örgüt üyeleri katliama katılarak kendi insanlarını katletmiştir...Devlet eliyle büyütülüp beslenen bu örgütün kendi halkını bizzat boğazlaması şaşırtıcı mıdır yoksa tanıdık mıdır bilemem ama, size verebileceğim en net bilgi, dini alet ederek korku salan örgütler kurmanın yolunun çok kadim bir yol olduğudur...

"ALINTI"