TARİKATLER & CEMAATLER


Michael
Sikkofield


(Cemre Demirel)


Menzil
Cemaatinin itikadi yönü hakkında sadece birkaç kelam edeceğim, aklını
işletenler durumu anlar, tanıdıklarını uyarır.


Her tasavvufi
tarikat gibi Menzil de bir şirk yuvasıdır. Başlarında Gavs denilen, hesapta
akıl sır ermeyen kerametler gösterebilen lakin kendine bile hayrı olmayan bir
adam bulunur. Gavs, Allah’ın yeryüzündeki işlerini yürüten, bir nevi (haşa)
ilahtır.


Nurcuların
Risaleleri misali, Menzilcilerin başucu eserlerinden birisi de Minah’tır.
Aşağıdaki fotoğraflardan birinde, kendi basımları olan Minah’ta geçen bir
bölümü göreceksiniz.


Burada Gavs
denilen yüce kişi eğer emrederse, müritlerin Lat putuna bile secde etmeleri
gerektiği tembihlenir (Lat, Kuran’da da ismi geçen Mekkeli müşriklerin Allah’a
aracı koştukları putlardan birisidir).


Ve bu cemaatin
müritleri aynı zamanda kendilerine müslüman diyorlar, samimiyetlerinden de
şüphem yok. Bu cemaatin müritleri her gün Fatiha suresindeki “Allah’ım yalnız
sana kulluk eder, yalnız senden medet umarız” ayetini okuyan adamlar. Peki
nasıl böyle saçma sapan işler yapabiliyorlar? Eğer bir insan kendini, bir başka
insana teslim ederse, beynini çöpe atar. Aklını işletmeyen insanları bekleyen
akıbet ise Kuran’da defalarca belirtilir.


Tüm tasavvufi
tarikatlar, Mevlana’nın Mesnevi’deki deyimiyle “Allah’ın çocukları olan
veliler”e koşulsuz itaati emreder. Ve şeyhine iman etmiş bir müridin ise
yapamayacağı şey yoktur, tıpkı müslüman olmasına rağmen bir puta secde etmek
gibi.


Diğer
fotoğrafta ise tamamen bir pagan geleneği olan “tövbe alma”yı göreceksiniz.
Yani bu şeyhten “tövbe alma” denilen şeyin İslam’a uygun olup olmadığı üzerine
konuşmak bile vakit kaybı. Sadece Allah’ın bir ayetiyle cevap vereyim:


“Hiçbir
günahkâr, bir başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen, onu taşımaya
çağırsa bile, kendisinden hiçbir şey yüklenilmez. Akraba bile olsa… Sen ancak
Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Arınıp
temizlenen, kendi benliği için arınıp temizlenir. Dönüş Allah’adır.” – Fatır
suresi 18


Israrla,
ısrarla, ısrarla tekrar ediyorum:


İstisnasız her
tasavvufi tarikat bir şirk yuvasıdır. Hem itikadi açıdan tehlikelidir, hem
sosyolojik açıdan insanlarımızın beyinlerini ele geçirir, çöpe atar. Tabi bir
de siyasi açıdan, kadrolaşma açısından potansiyel risk oluşturduklarını
hatırlatmaya, daha 3 gün önce sütten ağzımız yanmışken hatırlatmaya bile gerek
yok.


“Sahte şeyh”
diye bir laf vardır ya hani, haberlerde falan görürdük bir zamanlar “Falanca
yerde sahte şeyh yakalandı” diye. Arkadaşım, bunun hakikisi yoktur ki sahtesi
olsun!


Asla ve asla
unutmayın. Müşrik demek, Allah’a ortak koşan demektir. Mekkeli müşrikler
Allah’a inanıyorlardı, fakat Lat, Menat, Uzza vs gibi sürüsüne bereket putları,
evliyaları vardı. Tıpkı şimdikilerin olduğu gibi…


Neden tasavvuf
ve cemaat konusuna bu kadar kafayı takıyorum, üstüne yazılar yazıyorum. İşte bu
yüzden. Çünkü ben bu ülkede, bu insanların arasında yaşıyorum. Çünkü bir
müslüman olarak uyarmak benim ve hepimizin görevi. Çünkü sapıklık karşısında
sessiz kalmak, hepimizi yokuş aşağı yuvarlayacak.


Allah dostu
sandığınız adamların sözlerini ve eserlerini Kuran ile karşılaştırın. Kuran’ın
isimlerinden birisi Furkan’dır. Furkan ise ayıran demektir. İyi ile kötüyü,
güzel ile çirkini, hak ile batılı ayırt eden demektir. Siz, o falanca kişilere
kulluk etmediğinizi, bir tek Allah’a kulluk ettiğinizi, o falanca kişilerden
sadece feyz falan aldığınızı söyleseniz de, tapınmak ve şirk koşmak tam olarak
budur. Hatta bu tarikatların yaptıkları şirk değilse, dünya üzerindeki hiçbir
şey şirk değildir ve Kuran boş yere indirilmiştir.


Ben ne
söylersem söyleyeyim, hiçbir şey durumu şu sözler kadar güzel açıklayamaz:


“Gözünüzü açıp
kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah’ındır! O’nnu yanında
birilerini daha veliler edinerek, “Biz onlara, bizi Allah’a yaklaştırmaları
dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.” diyenlere gelince, hiç kuşkusuz, Allah
onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir
gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.” –
Zümer suresi 3. ayet


Selam


Bonus: Bu da
“Gavs’ın çocukları başımıza basıp geçse, yine de Gavs’ın hakkını ödeyemeyiz”
minvalinde müritlerine beyin yıkama seansı yapan Menzil Cemaatinden bir
sahtekarın video’su:Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir