İşte Türkiye’nin tarikat ve cemaat haritası !!!!
ÖZEL BÜRO GRUBU ekibi olarak 15 Temmuz hain FETÖ
kalkışmasından sonra mercek altında olan tarikat ve cemaatlerin günümüzdeki son
haritasını çıkardık. Türkiye’de hangi tarikatlar ve cemaatler vardır? İşte
detayları.
Türkiye’de saymakta zorlanacak kadar çok tarikat
ve cemaat vardır. Bunlardan en etkili olan ve *içinden bir çok cemaatin çıktığı
Nakşibendi tarikatıdır.*
*Nakşibendilik* ismi ile anılan tarikatın asıl
teorisyeni Abdulhalik-ıl Güjdevani’dir. Tarikata ismini veren ve onu bir ekol
haline getiren ise Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi’dir. “Nakış
yapan” anlamına farsça bir sözcüktür. Nakşibend ise, Nakşibendi
mürşidlerinin, kalbi dünyadan ahirete bağladığı düşünüldüğü teorisine dayanır.
Tarşkatın isim babası ve kurucusu Muhammed Bahauddin 1319-1389 yılları arasında
Türkistan’da yaşamıştır.
*Tarikatları* bir sıra halinde yazacak olursak
beli başlı olanlar şunlardır:
 1. Nakşibendi
  tarikatı
   
 1. Kadiri
  tarikatı
 1. Mevlevi
  tarikatı
   
 1. Halveti
  tarikatı
 1. Rufai
  tarikatı
   
 1. Melami veya
  Bayrami tarikatı
 1. Sühverdiye
  tarikatı
   
 1. Çeşti
  tarikatı
 1. Şazeliye
  tarikatı
   
 1. Hizb-ut
  Tahrir
 1. Galibiler   ( Kadiri-Rufai tarikatı ekolünden gelen
  bir cemaat olmalarına rağmen kendilerini tarikat ilan eden tek cemaattir.)
   

Tarikatlar zaman içerisinde bölünerek içlerinden
birçok cemaat çıkartmıştır. Bazı cemaatler büyüklüğü ve etkinliği ile
tarikatların önüne geçmiş ayrı bir tarikat gibi algılanmaya başlanmıştır. Buna
en önemli örnek Nurcular’dır. Nurcular aslında Nakşibendi tarikatındandır. Ancak
sayıları ve etki alanları dikkate alındığında içlerinden başka cemaatlerin de
çıktığı bir tarikat görümüne dönüşmüştür.
*NURCU TARİKATLARI*
*Nurcuların içinden çıkan* *cemaatler*
*şunlardır:*
1-Fetullah Gülen cemaati ( Daha sonra (FETÖ)
Fetullahçı Terör Örgütü olduğu anlaşıldı)
2-İlim yayma cemiyeti.
3-Kırkıncı hocacılar cemaati
4-Yeni Asyacılar grubu
5-Yeni nesilciler grubu
6-Aczimendiler (Müslüm Gündüz)
7-Meşveretçiler
8-Medzehra gurubu
9-Zehra vakfı
10-Okuyucular (Kurtoğlu gurubu )
11-Yazıcılar
12-Sungurcular grubu
13-Medrese alimleri vakfı
14-Şalvarlı efe cemaati
15-Hayrat cemaati
16-Norşin dergahı (Şeyh Nurettin mutlu)
Bunların yanında ayrıca ( Adnan Oktar) Adnan
hocacılar, Mustazaflar, Furkancılar (Furkan Vakfı- Alparslan Kuytul) gibi
cemaatler de var.
*Türkiye’de günümüzde faal olan tarikatlar ve
onların içinde çıkan cemaatler şunlardır,*
*NAKŞİBENDİ TARİKATLARI*
Nakşibendi tarikatını 2 gruba ayırabiliriz.
Birincisi Nakşibendi tarikatı ekolune bağlı kalan cemaatler, diğeri de
Nakşibendi ekolünden gelmesine rağmen ayrı bir tarikat gibi ekol oluşturan
Nurcular. (Nurcuların cemaatlerini yukarıda vermiştik.)
*1-Nakşibendi tarikatı*
 1.
Menzilciler, ( Adıyamancılar, Gavsçılar ve Semerkand Vakfı)


 2.
İskenderpaşa cemaati


 3.
İsmailağa cemaati ( İhvancılar ve Cübbeli Ahmet Hoca)


 4.
Süleymancılar


 5.
Hazneviler ( Şeyh İzzetin grubu)


 6.
Yahyalı cemaati ( Kayseri grubu)


 7.
Erenköy cemaati


 8.
Tufancılar


 9.
Kıbrısiler ( Şeyh Nazım Kıbrisi )


10. Zilan cemaati


11. Reyhaniler


12. Hacegan cemaati


13. Işıkçılar (İhlas- Enver Ören grubu)


14. Arvasiler


15. Akfırat cemaati


16. Halidiye


17. Şeyh Muhammed Nayır Erzincani


18. Bilvanis grubu
*2-KADİRİ TARİKATI – KADİRİLER-*
Kadiriler Abdulkadir Geylani’nin öğretilerini
benimseyen ve etkin olan bir tarikattır.
2-1- Galibiler.
2-2 -İcmalciler(Haydar Baş)
2-3-Tillocular
2-4-Muhammediye
2-5-Halisiye
2-6-Üveysler
2-7-Şeyh Osman cemaati
2-8-Zenbililer
2-9-Hüseyniler
2-10- Farukiler
2-11-Bilal-i Nadir.(Nadiriler)
2-12-Kesnizani 

2-13-Şettariye
*3-HALVETİ TARİKATI* 

Halvetilik, cehri zikir adı verilen ve ilahi
isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına gelen zikir yöntemini kullanan
bir tarîkattır. 14. Y.Y.’da kurulan tarikatın ülkemizde çok sayıda mensubu
vardır ve tarikat birçok cemaate bölünmüştür
3-1-Cerrahiler 

3-2-Uşşakiler
3-3-Şabaniye 

3-4-Mısriyye
3-5-Ticaniler 

3-6-Ruşeniye
3-7-İpek yolu gurubu 

3-8-Sünbüliye
3-9-Nasuhiyye 

3-10-İbrahimiye
*4-RUFAİ TARİKATI – RUFAİLER-* 

İlk sufi tarikatlardan biri olan Rüfâiyye’nin
kurucusu Ahmed er-Rüfâi’dir. Zikir sırasında vücutlarına şiş batırmakla
bilinirler.
4-1-Kubbealtı cemaati 

4-2-Çorum dergahı
4-3-Mehmet efendi cemaati 

4-4-Maafiriler
4-5-Antakiler 

4-6-Marufiler
4-7-Ayderussiyye 

4-8-Sayyadiye
4-9-Zeyniyye 

4-10-Sebsebiyye
4-11-Kantaniye 

*5-MELAMİ TARİKATI – BAYRAMİLER-*
Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli’nin  öğretilerini benimseyen  tarikat, 
Anadolu’nun Türkleşmesi ve Osmanlı’nın kuruluş döneminde çok etkili
olduysa da, devlet politikalarını tasvip etmediğinden ve sisteme karşı
duruşundan ötürü yerini nakşibendilik, halvetilik gibi daha sistem odaklı
tarikatlara bırakıp önemsizleşmiş, sindirilmiştir. Bildiğimiz tarikat silsilesi
ve kurucusu yoktur. Türkiye’de  Bayramiye
tarikatı (Hacı Bayramı Veli) içinde bir kol olarak gelişmiştir.
5-1-Maşukiler 

5-2-Aksarayiler
5-3-Edirneviler 

5-4-Yakubi
5-5-Kabayiler 

5-6-Kemaliler
*6-SÜHVERDİYYE TARİKATI* 

 Türkiye’de çok etkin olmayan ve sayıları az
olan Bağdat kökenli tarikat halvetiler ile yakın ilişkilidir.
6-1-Zeyniyye 

*7-ÇEŞTİYYE TARİKATI*
Türkiye’de çok etkin olmayan tarikatın kurucusu
Seyyid Giyaseddin El Çişti’dir. 
Hindistan’da kurulan tarikatın günümüzde Türkiye’de sayıları çok azdır.
 

7-1-Sabiriye.
7-2-Nizamiyye. 

*8-ŞEZALİYE TARİKATI*
Osmanlı Devleti döneminde özellikle Avrupa ve
Balkanlarda çok etkin olan tarikat günümüzde etkinliğini kaybetmiş.
 

8-1-Simaviler
8-2-Çizmeciler 

8-3-Aleviyye
8-4-Derkaviyye 

*9-MEVLEVİ TARİKATI –MEVLEVİLER-*
Bir Anadolu tarikatıdır. Mevlana Celalettin
Rumi’nin öğretilerine bağlı olan tasavvuf tarikatıdır.
 

****
Türkiye ‘de Siyasal İslam’ın ve buna bağlı
olarak siyasi partilerin oy deposu haline gelen tarikat ve cemaatlerin topluma
din ve ahlak öğretisi vermekten çok uzak olduğu gözlemlenmektedir. Tarikat ve
cemaatler sadece dini tanıtmak ve öğretmek için çalışsaydı ne ülkede yolsuzluk,
fuhuş, ve ahlaksızlık bu kadar artardı ne de 15 Temmuz yaşanırdı. Bu kadar
fazla tarikat ve cemaatin olması bir dini bir kazanç rekabeti haline getirmiş. Tarikat
kelime anlamı itibariyle “Tarik” yol demektir. Allah’a giden yolda cennet vaadi
ile para ve şöhret kazanmak isteyen tarikatlara karşı dikkatli olunması
gerekir.
Son yapılan operasyonlarla Furkan vakfı, Adnan
Hoca gibi cemaatler kontrol altına alındı. Süleymancılara karşı da kurban ve
kermes müdahalesi ile uyarı yapıldı. Bir 15 Temmuz daha yaşamadan tarikat ve cemaatlerin
kontrol altına alınması gerekir.