YAŞAR ALİ MEŞE : DEVŞİRMELERİN SERVETLERİ


Osmanlı hayranı
ahalimiz bir çok vezirlerin devşirme olduğunu padişah analarının yabancı
olduğunu bilmez onların kılıçla kaçırılıp ailelerinin öldürüldüğü umurunda
olmaz. Ya da Hristiyan ailelerinin küçük çoçuklarının zorla evinden alınıp iç
oğlanı olduğunu es geçer. Bunların veziriazam ve çeşitli rütbelere geldiğini ve
nasıl müthiş servet topladığı da ilgisini çekmez. Ama tarihe objektif bakanlar
tüm gerçeği apaçık görür ve ibret alırlar.


Kanuni Sultan
Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan ile evlenen Rüstem Paşa’nın sadrazam olmadan
evvel biriktirdiği serveti makama geldikten sonra muazzam bir seviyeye
ulaşmıştı. Paşa vefat ettiğinde geriye
12 milyon
altın 1700 köle 2900
savaş
atı 185 katar
devesi 780 bin hasene altın
Anadolu ve Rumeli’de 815 çiftlik 76 su
değirmeni 5 bin ciltten fazla
kitap ve pek çok değerli eşya bırakmıştı.
“Yemen
fatihi”
olarak bilinen Sadrazam Koca Sinan Paşa’nın ise çıktığı
seferlerden çok büyük servet edindiğini Tarihçi Selânikî ifade ediyor. Ulema ve
asker çevresine kıymetli hediye veya mevkiler vermek suretiyle iktidarını
güçlendiren Sinan Paşa’nın vefatından sonra geriye 600 bin düka 2 milyonun üzerinde
akçe yirmi küçük sandık dolusu elmas inci ve değerli eşyalardan oluşan
mücevherat 600 samur 600 vaşak
kürk bin parçanın üzerinde ipekli ve sırmalı kumaş bırakmıştı. Lakin devlet
paşanın iç ve dış hazineye olan borcundan dolayı tüm mal varlığına el koymuştu.
Muazzam serveti olan sadrazamlardan biri de Nasuh Paşaydı. Nasuh Paşa
Diyarbakır Valisi iken Padişaha bir ariza takdim ederek sadrazam Kuyucu Murat
Paşa’nın azledilip kendisinin bu makama getirilmesi karşılığında İran’a
düzenlenecek seferin tüm masraflarını karşılamayı ayrıca saraya 40 bin altın vereceğini taahhüt
etmişti. Lakin paşanın bu isteği reddedildiğini biliyoruz. Daha sadrazam
olmadan önemli bir hazineye sahip olan Nasuh Paşa idam edildiğinde geriye 1 milyon duka altını altın ve gümüş
işlemeli 1018 kılıç İran ve
Mısır halıları ipek ve kadife kumaşlar çoğu değerli 1.100 binek atı 40 çift
altın üzengi 1.800 deve 4.000 yük beygiri 6.000 sığır 5000 koyun muhtelif yerlerde çiftlikler saray ve konaklar ve 1000 kişiden oluşan maiyeti kalmıştı.
Tüm bu mal varlığı Sultan I. Ahmet tarafından müsadere edildi.


Başı kabak yalın ayak
bir Hırvat devşirmesi Rüstem bu akılmaz servete ve rütbeye nasıl
ulaşmıştır?Osmanlı torunuyuz diye övünenler Öz Türk Anadolu insanını kesen
soyan bu devşirme sırtlanları büyük ve ulu görür.


LİNK : https://www.facebook.com/hashtag/ww2ym?source=feed_text&epa=HASHTAG