PROGRAMDAN BAŞLIKLAR


1.     “Hilafet
İngilizlerin İsteğiyle Kaldırıldı” Yalanını Çürüten Belgeler |


2.     İngilizlerin
Osmanlı Hilafet ve Saltanatını Sınırlayarak Yaşatmaktan Yana olduğunu
Kanıtlayan Sevr Anlaşmasının 31. Maddesinde Hilafet |


3.     İngiliz
İstihbarat Servisi Ajanı Ağa Han ve İngiliz Kraliyet Şurası Üyesi Emir Ali’nin
Hilafetin Korunmasını İstiyen Mektubu |


4.     Atatürk’ün
Hilafet Saltanat Karşıtı Devrim Tasarılarının 1907’ye giden Kökleri |


5.     Son
Halife II. Abdülmecid’e İngiltere Aracılığıyla Ömür Boyu Her Ay Ödenmek Üzere
1300 Sterling Maaş Bağlanması |


6.     İngiltere
Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey’in Osmanlı’da 1908 Meşrutiyet Devrimine Karşı
Mutlakiyeti (Hilafeti&Saltanatı) Geri Getirme Buyruğu |


7.     Hilafet’in
İslam Birliğini Sağladığı, Kaldırılınca İslam Birliğinin Parçalandığı İddiasını
Çürüten Belgeler |


8.     Osmanlı
Halifelerinin Asya Müslümanlarıyla İlişkileri |


9.     1690
Buhara Sultanı Sultan Kulu Han |


10.1707 Ubeydullah Han | 1719 Buhara
Ebulfeyz Han |


11.1777 Malabar Sultanı Ali Raca |
1780-1784 Malabar Sultanı Bibi Sultan |


12.1784-1799 Tipu Sultan | 1819 Buhara
Hanı Haydar Şah |


13.1850’ler Endonezya Müslümanları |
1860’lar Açe Müslümanları |


14.1872-1878 Kaşgar Hanı Yakup Han |


15.1877 Abdülhamid’in Afganistan Misyonu
|


16.1898 Alman İmparatoru Willhelm | 1901
Abdülhamid’in Çin’e Gönderdiği Hilafet Heyeti |


17.1914 Alman Cihadı | Hristiyan Şövalye
Tarikatına Giren Abdülmecid ve Abdülaziz