TARİH


Tarih Boyunca
Türkler 


Türk, Evrensel
Uygarlıkların kökenini oluşturan kişidir


Bu gerçeği
görmeden önce Batının kalem almış olduğu,


·Tarihimizi
(-220) de başlatan ve

· İslamiyet öncesi var olmuş olan

· Ön-Türk Uygarlık ve tarihini yok sayan resmi tarihe bir göz atalım.


Bu tarih bizi
doğrudan SEVR’e götüren üç öge taşır

Türkler uygarlıktan nasibini alamamış bir


1- Göçebe
Sürüsüdür

2- Türkler Anadolu’ya göçmen olarak 1071’de gelmişlerdir.

3- İstanbul, 1453’de fethedilmiştir ?


Bunların üçü
de  YANLIŞTIR !


Bu yanlışlar
beyinlerimize yerleşmiş ve refleks haline getirilmiştir. İşte belgelere
dayanan bilimsel gerçekler:


Türkler,


1- GÖÇMEN
’dirler , GÖÇEBE DEĞİLDİRLER.


Göçmen, yeni
bir yurt, yeni bir vatan aramak için topraklarından ayrılıp göç eden
kişilerdir.Tarihsel gerçek şudur ki, Türkler,


· Yerleşik
Uygarlıktan gelirler, ilk kentleri kurmuşlardır , örneğin : izginti uquzun,
Qazan ; Ant uruğ, Kuybişef; Ür-Apa, Orinburg ; Oq-omığ, Buhara ; Ata-oğ, Turfan
; Ëb-Ïs bolıq ; Miran ; Qapığ-Qağan , Samarkent, vb..


Ön-Atalarımız
sırasıyla önce,


. buzul dönemi, sonra
buzların erimesiyle oluşan

· tufanlardan, en sonra da

· kuraklıktan kaçarak kendilerine

· yeni yurtlar, yeni vatanlar aramak için

· Yazı sahibi, ileri derecede bilgi sahibi,

· GÖÇMENLER olarak yola koyulmuşlar…gittikleri ve yerleştikleri

· Yeni yurtlarında

· DİP KÜLTÜRÜ oluşturmuşlardır…yazı ve yazının içerdiği bilgilerle bu yöreleri

· IŞIKLANDIRMIŞLARDIR.


GÖÇEBELER :
Önce çobanlardır. Otlak arayışı peşinde yer değiştirirler, yazın yaylaklarda,
kışın kışlaklarda yaşarlar; ayrıldıkları yerlerine dönerler.


· Bir öteki
göçebeler ise, İş aramak üzere yer değiştirirler , bunlara KONAR / GÖÇER denir…

Çukurova’ya pamuk toplamak için göç edenler gibi…


2- 1071 Doğu
Anadolu’ya son Türk göçünün tarihidir
.


Gelenler,


· TOKUZ
OĞUZLAR’dır. İlk göç’ün tarihini Prof.Afif ERZEN ve ekibi

· 13 binler olarak vermişlerdir, (Prof.A.Erzen, Urartular ve Doğu Anadolu
1983 TTK Ank.)


Bu tarih,
mağara duvarları ve kaya üstü yazıtlarıyla da doğrulanmıştır (K.Mirşan,
Alfabetik yazı başlangıcı .MBB: 1994 )


3- 1453 Tarihi


Bu tarih
Anadolu’nun fethi değil “istirdadı” yani ”geri alınışı”dır. Moğolistan’da
Mogoitsu ırmağı, ŞİNE-USU yöresinde Finliler tarafından 1909’da bulunmuş ve
Ramstedt tarafından 1918’ de yayınlanmış olan


· ŞİNE-USU
bitig taşının 15’nci bölümünde Ön-Atalarımızın

· İstanbulda ilk Ön-Türk devleti olan

· OY-URUM ATIN devletini kurmuş olduklarını okumaktayız.

(K.Mirşan, Anadolu Proto-Türkleri MBb, 1985 Ank.).


Milattan
sonra, siyasal gücünü kaybetmiş, 395’lerde Bizans olma yolu tutmuş,
Hristiyanlığın etkisiyle zayıflamıştır. Fakat, Hristiyan ayinleri yaklaşık
800’lere kadar Ön Türkçe yapılmıştır. İstanbul, Trabzon Ayasofya,İstanbul
Kariye Caminin Ön-Türkçe okunan yazıtları bu gerçeği açığa çıkarırlar.

(K.Mirşan, ProtoTürkçe Yazıtlar 1970 ,MBB, Ank. )


Bu bilimsel
belgelere dayanan gerçekler aşağıdaki listede adı olan uluslararası değerdeki
sayın Profesörlerimize yanıttır :


1- Öğrenimi
Almanya’da yapmış, Hititolog Ekrem Akurgal,

2- Öğrenimini Fransa’da yapmış, Osmanlı Tarhçisi İlber Ortaylı

3- Öğrenimini Amerika’da yapmış ve orada oturan Osmanlı tarihçisi Halil
İnalcık.


– Elbette, Murat
Bardakçı
bu listede yer alamaz.


Artık bu
“üçayak”tan hareketle konumuza girebiliriz


TÜRK KİMDİR?


Türk, Tarihi
başlatan Kültürün sahibidir

Türk, evrende İLK’leri vermiş kişidir

Türk Uygarlığı , ÖGÜL-UQUS denen – kafataslarının ölçüsü değil içinin değeri
olan – ileri seviyede düşünce sahibi Ön-Türk kişilerinin tarihi başlattıkları ilk
uygarlıktır.


ÖN-ATALARIMIZ,
ÖN-TÜRK KİŞİLERİ,


· Orta Asya’da tarih öncesi, Orta Asya kişisinin ( henüz Ön-Türk değil ) kayalara yaptıkları yüz binlerce
resimlerden esinlenerek

· DÜŞÜNCEYİ TAŞA URMAYI akıl edip YAZIYI icat etmişler,

· Evrende ilk kere OKULLAR açmışlar,

· İB-İS BOLIQ’ları, tarihte ilk ÜNİVERSİTELERİ kurmuşlar,

· Dilleri, imek/olmak fiiliyle , kökeni şimdiye kadar bulunamamış ve kuramsal
seviyede kalmış olan HİNT-AVRUPA DİLLERİNİN BELKEMİĞİNİ oluşturarak onun terk
edilmesi* gereğini ortaya
yazılı belgelerle çıkarmış ve de


· İLK DİL olma şerefine sahip olmuş,

· ISIZ OYIBIZ QUL’lar,rahipler , BUĞUN TUR’ larda, rahipler
meclislerinde,TANRI’dan geliş ,   O’na dönüş konuları ve

· Varlık-yokluk tartışmaları ile FELSEFE’nin Çekirdeğini oluşturmuşlar,

· ASTRO-FİZİĞİN yolunu açmışlar ve her şeyin üstünde

· TEK TANRI kavramını KURAMSALLAŞTIRMIŞLAR,

· GÖK KÜLTÜ – ATEŞ KÜLTÜ onlara

· ÖLÜMDEN SONRA VÜCUDUN ATEŞE VERİLMESİ ( Incinération )

· ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM ( réincarnation )
kavram ve uygulamasını vermiş,

· Kişiler arasında RENK-CİNS ayırımını düşünmemişler , bu yolla

· SEÇİM – DEMOKRASİ kavramlarına sahip olmuşlar,

· Ateş Kültü gereği,

· TİYATRO ve MÜZİĞE ilk adımlarını atmışlar,

· KAYALARA , MAĞARALARA yaptıkları resimler ve yontu san’atının ilk örneklerini
olan

· DİKİLİ TAŞLARLA evrensel sanat tarihine en büyük adımları atmışlar,

· Tarihte İLK kere ORDU teşkilatını kurmuşlar, komutanlar arasından

· İLK TARİHÇİLERİ vermişler,

· YERLEŞİK UYGARLIK sahibi olarak ,

· İlk KENTLERİ kurmuşlar, ilk coğrafi adları kullanmışlar,

· İleri seviyede düşünce sahibi olmanın verdiği imkanlarla

· daha, aşiret döneminde DEVLET OTORİTESİ seviyesine erişmişler(**)

· Tarihteki İLK SİYASAL KURULUŞLARI gerçekleştirmişlerdir.

· Buzul dönemi, Su baskınları ve en son Kuraklık nedenleriyle,

· Beş kıt’aya yayılmışlar,

· Yazı sahibi GÖÇMENLER ( göçebe değil ) olarak

· Gittikleri yerlerin DİP KÜLTÜRÜNÜ teşkil etmişler onları,

· Yazılarının içerikleriyle IŞIKLANDIRMIŞLAR,

· EVRENSEL UYGARLIKLARIN KÖKENİNİ OLUŞTURMUŞLARDIR.


İşte ,


ZAMAN VE
MEKANDA, BİLİNMEYEN, YA DA BİLİNMEK İSTENMEYEN, TARİH VE KÜLTÜRÜNÜ İNKAR ETMESİ
BEKLENEN , İNSANLIK DIŞINA İTİLMESİ İÇİN ULUSLARARASI ÇABA SARF EDİLEN TÜRK,
BUDUR.


Atalarımız ne
demişler :

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ… SIVAYAMAZLAR… SIVATTIRMAYIZ… !


Halûk Tarcan


Not :hepsi
belgelidir örnek.* (CNRS,Eylül 2000 Bülten.No.386-s.8)

**(D.Riba, grav.rup.v.Camonica,Fr.Empier,1984 – V.Correo, Doss.Archeologie, 198
/1994


Related Posts:LİNK : http://www.bilinmeyenturktarihi.com/turk-kimdir/


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir