TARİH


İşte 500 yıl
önce Suriye’nin Osmanlı’ya katılmasının hikayesi


Mercidabık Zaferi


Türk tanklarının Suriye’ye girdiği bugün, aynı zamanda Yavuz Sultan Selim’in
Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yaptığı ve Suriye’yi Osmanlı
topraklarına kattığı Mecidabık savaşının 500.
yıldönümüdür.       


Osmanlı Sultanı I. Selim Han’ın, Ortadoğu’da hâkimiyetini genişletmesi;
Suriye, Lübnan, Filistin, Arap Yarımadası, Mısır ve Kuzey Afrika’nın doğusuna
hakim Mumluklu Sultanı Kansu Gavri’yi harekete geçirip, tedbir almaya sevk
etti. 23 Ağustos 1514’te, Çaldıran Savaşı’nda, Yavuz Sultan Selim Han’a yenilip
kaçan Safevi hükümdarı Şah İsmail ile ittifak kurdu. Yavuz Sultan Selim Han,
haber alma teşkilâtı vasıtasıyla Şah İsmail – Kansu Gavri ittifakını öğrenince,
Vezîri âzam Sinan Paşa’yı, 40.000 kişilik bir kuvvetle Safevîler üzerine
gönderdi. Sinan Paşa’nın, Diyarbakır’a giderken, Fırat’ı geçmek için
Memlûklar’dan izin isteyip de iznin verilmemesi ve Kansu Gavri’nin 50.000
kişilik bir kuvvetle Halep’e gelmesi, harp sebebi sayıldı. Devrin âlimlerinden
Zenbilli Ali Cemâli Efendi’nin fetvasıyla sefere çıkıldı.


Memluk Sultanı Kansu Gavri Selim’in seferinin Suriye üzerine olacağını
bilmekteydi. Onun için Suriye’yi korumak maksadıyla hazırlıklar yaptırdı. I.
Selim’in Suriye’ye yöneldiğini duyunca yeğeni ve aynı zamanda baş veziri olan
Eşref Tumanbay’ı Kahire’de bırakarak 18 Mayıs 1516’da Kahire’den bir Memluklu
ordusu ile Suriye’nin kuzeyine yürüdü. Bu yürüyüş müzik, eğlenti ve şarkı ile
geçti. 15 tane Binlerin Emiri rütbeli ve birçok daha düşük rütbeli Mumluklu ve
5.000 kişilik Sultan’ın özel kölemen ordusu bu yürüyüşe katıldı. Suriye’den ve
Bedevi Araplardan da birlikler bu orduya yolda katıldılar. Abbasi Halifesi III.
Mütevekkil ve diğer yüksek Mısır uleması da Sultan’ın maiyetindeydi. Sultan
Kansu Gavri 9 Haziran’da büyük bir törenle Şam’a girdi; yoluna halılar
serilmişti ve etrafa Avrupalı tüccarlar paralar saçmaktaydı. Burada Sultan
Kansu Gavri ile ordusu bir hafta Şam’da kaldıktan sonra yine büyük törenle yola
çıkıp Humus ve Hama üzerinden Halep’e doğru yürüyüşe geçti.


Halep’te I. Selim’den yeni elçilerin gelmiş olduğu öğrenildi. Bu elçiler
Sultan Kansu Gavri’ye ve Halife Al-Mütevekil’e çok güzel hediyeler getirmişti.
I. Selim bu sefere Memluklulerin Şah İsmail’e yaptıkları yardım nedeniyle
başladığını söylemekteydi. Sultan Kansu Gavri, Memluklu Saray Nazırı Mugla
Bey’i hediye olarak şeker ve tatlılarla Osmanlı ordugâhına elçi olarak yolladı.
Fakat I. Selim bu elçiyi hiç de iyi karşılamadı; Mugla Bey’i tıraş ettirerek
bir köhne beygirle geri gönderdi. Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri’ye Halep’in
kuzeyindeki Mercidabık mevkiinde, meydan muharebesi için hazır olması haberini
gönderdi.


İmparatorluğun doğu, güneydoğu ve güneyindeki gelişmeleri kaygı ile izleyen
padişah Yavuz Sultan Selim önce doğuda yöneldi, sonrada 5 Haziran 1516’da
güneydoğu seferine çıktı.


Bölgeyi 266 yıl elinde bulunduran Kansun-ül Gavri komutasındaki Memluk
Devleti (Kölemenler) ordusunu 24 Ağustos 1516 yılında Kilis kırsalındaki Dabık
Köyü düzlüğünde yenip, bölgeyi Osmanlı topraklarına kattı.


Mercidabık’ta kazanılan zafer, Osmanlı Devleti’ne dini, siyasi, askeri,
iktisadi pek çok fayda sağladı. Hilafetin Osmanlı Hanedanına geçme yolu açıldı.
Doğuda Osmanlı Devleti’nin son rakibi Mısır – Memlûk Devleti, ortadan
kaldırılma safhasına getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hâkimiyetine
girdi. Mısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu’nun zapt edilmesiyle,
Anadolu Türk birliği tamamlandı.


Tarihe Merc-i Dabık (merc, Arapça çayırlık anlamında olup; ‘Merc-i Dabık’
bileşik sözcüğü, Dabık Çayırlığı, Dabık Düzlüğü anlamındadır) Savaşı olarak
geçen bu olaydan sonra Ortadoğu Bölgesi Osmanlı Devleti’nin egemenlik alanına
girdi.


Kaynakça


Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir