TARİH


Hattı Müdafaa
yoktur. Sathı Müdafaa vardır. O satıh da bütün vatandır. Bu vatanın her toprağı
kanla sulanmadıkça terk edilemez.


Büyük Taarruz


Tam 94 yıl önce 26 Ağustos günü, Türk milletini bağımsızlığa götüren Büyük
Taarruzun başlama tarihidir. 26 Ağustos 1071’de fethedilen Anadolu’da yine aynı
günde Türk milletinin bağımsızlığına giden hikayesi başlamıştır.


Bakanlar Kurulu taarruz kararını almış ve 14 Ağustos
1922’de kolordular taarruz için yürüyüşe geçmiş, 26 Ağustos’ta saldırı
başlamış, 9 Eylül’de Türk Ordusu İzmir’e girmiş ve 18 Eylül’de de Yunan
Ordusu’nun Anadolu’yu tamamen terk etmesiyle muharebe ve savaş sona ermiştir.


Sakarya Savaşı’ndan sonra, kamuoyunda ve TBMM’nde taarruz için sabırsızlık
baş göstermişti. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 4 Mart 1922’de Büyük Millet
Meclisi’nin gizli bir toplantısında endişe ve huzursuzluk duyanlara açıklamalar
yapmıştı.


“Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu
tehir ediyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman
lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirlerle yapılacak taarruz, hiç taarruz
etmemekten çok daha kötüdür”


diyerek bir taraftan zihinlerdeki şüpheyi bertaraf etmeye çalışırken, diğer
taraftan da orduyu son zaferi sağlayacak bir taarruz için hazırlıyordu. Haziran
1922 ortalarında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruza geçmek kararını
almıştı. Asıl amaç, yok edici bir meydan savaşı yapmak, düşmanı çabuk ve kesin
bir sonuç alacak şekilde vurmaktı. Mustafa Kemal Paşa, ordu birlikleri arasında
bir futbol maçı organize edilmesi bahanesiyle ordu komutanlarını Akşehir’e
davet etti. Böylece Yunanlıların ve İşgal Devletlerinin dikkatleri
çekilmeyecekti. 28 Temmuz gecesini, komutanlarla genel taarruz hakkında konuşarak
geçirdi ve gereken direktifleri verdi. Mustafa Kemal Paşa, daha sonra 20
Ağustos 1922’de Ankara’dan Akşehir’e giderek, 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı
düşmana taarruz emrini verdi. Çok gizli bir şekilde yürütülen bu olayları
kamuoyundan saklamak maksadıyla, 21 Ağustos’ta Çankaya köşkünde bir çay daveti
verileceği gazete ve ajanslara bildirilmişti.


26 Ağustos sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay
Başkanı Fevzi Paşa(Çakmak), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) ile
birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe’deki yerini aldı. Büyük taarruz
burada başladı. Topçuların sabah saat 4:30’da taciz ateşi ile başlayan harekat,
saat 5:00’de önemli noktalara yoğun topçu ateşi ile devam etti. Piyadelerimiz,
Sabah 6:00’da Tınaztepe’ye hücum mesafesine yaklaşarak, tel örgüleri aşıp,
Yunan askerini süngü hücumu ile temizledikten sonra, Tınaztepe’yi ele
geçirdiler. Bundan sonra, saat 9:00’da Belentepe, daha sonra Kalecik-Sivrisi
düşmandan temizlendi.


Taarruzun birinci günü, sıklet merkezindeki 1. Ordu
Birlikleri, Büyük Kaleciktepe’den Çiğiltepe’ye kadar on beş kilometrelik bir
bölgede düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi. 5. Süvari Kolordusu
düşman gerilerindeki ulaştırma kollarına başarılı taarruzlarda bulundu. 2. Ordu
da cephede tespit görevini aksatmadan sürdürdü.


26 Ağustos günü Türk Ordusunun Büyük Taarruz’u, Genelkurmay Başkanlığı’nca
TBMM’ne bildirildi. Bu haber Meclis’i coşturdu ve heyecanlı gösterilere vesile
oldu.


27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken, Türk Ordusu bütün cephelerde yeniden
taarruza geçti. Bu taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü
çabalarla gerçekleştirildi. 27 Ağustos saat 18:00’de, Afyon 8. Tümen tarafından
kurtarıldı. Afyon kurtuluşun şanlı ve şerefli müjdesi olmuştu. Başkomutanlık
karargahı ile Batı Cephesi Komutanlığı karargahı Afyon’a taşındı.


28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri,
başarılı geçen taarruz harekatı ile düşmanın 5. Tümeninin çevrilmesi ile
sonuçlandı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen
harekete geçerek muharebenin süratle sonuçlandırılmasını gerekli buldular.
Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak, tamamen
teslim olmalarını sağlama yolunda karar aldılar. Karar süratli ve düzenli bir
şekilde gerçekleştirildi. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü taarruz harekatı Türk
Ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz’un son safhası askeri
tarihimize Başkomutan Meydan Muharebesi olarak geçmiştir.


30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, düşman ordusunun büyük
kısmı dört taraftan sarılarak, Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ateş
hatları arasında bizzat idare ettiği savaşta tamamen yok edilmiş veya esir
edilmişti. Böylece tasarlanan kesin sonuç beş gün içinde elde edilmiş ve
hazırlanan plan tam başarı ile uygulanmıştı. 30 Ağustos 1922’nin gurur verici
zaferi ile Mustafa Kemal, kaçabilen düşmanın takip edilmesini ve üç koldan
Ege’ye doğru ilerlemesini uygun buldu. “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.
İleri” diyerek, tarihi emrini 1 Eylül 1922’de verdi.