• TARİH : Roma Kolonizasyon Hareketi Ve Kolonilerin I. Pön Savaşına Etkisi
  • Yayın Tarihi : 15 Ocak 2020 Çarşamba
  • Kategori : TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE

İnsanoğlunun yerleşik yaşama geçmesi ile beraber zaman içerisinde yerleşimlerin ortaya çıktığı bölgelerin, yerel nüfusun ihtiyacını karşılayamaması sonucunda kolonizasyon fikri ortaya çıkmıştır. Roma kolonizasyon hareketi öncesinde özellikle Fenikeliler ve Helenler ekonomik ya da siyasi sebeplerle Akdeniz ile Karadeniz’in farklı bölgelerinde pek çok koloni yerleşimi kurmuşlardır. Bununla beraber militarist bir yapıya sahip olan Romalılar, kendilerinden önceki kolonizayon hareketlerinden farklı olarak temelde askeri ihtiyaçlara cevap vermek gayesi ile koloniler inşa etmişlerdir. Özellikle I. Pön Savaşının başladığı M.Ö. 264 tarihine kadar geçen zaman zarfında Roma, tesis etmiş olduğu koloniler vasıtasıyla İtalya’da siyasi egemenliğini yaydığı gibi aynı zamanda ele geçirmiş olduğu bölgelerdeki hâkimiyetini de kuvvetlendirmiştir.  Roma, askeri açıdan işlevsel olduğu çeşitli hadiseler sonucunda kanıtlanmış olan kolonilerin askeri faydalarından Kartaca karşısında I. Pön Savaşı esnasında da yararlanmıştır. Roma,  özellikle kıyı bölgelerin savunmasında kolonilerden yararlandığı gibi aynı zamanda donanma için gerekli denizcilerin bir kısmını da buralardan temin etmiştir. Konu bu açıdan ele alındığında kolonilerin savaşın kazanılmasına ciddi oranda katkı sağladığı görülmektedir. Söz konusu çalışmada kolonilerin savaşın gidişatı ve sonucunu ne oranda etkilediği irdelenmeye çalışılacaktır.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.