• TARİH /// Fatih Kekevi : Hristiyan Batı’nın Atilla Nefreti
 • Yayın Tarihi : 16 Ekim 2019 Çarşamba
 • Kategori : TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE

Fatih Kekevi : Hristiyan Batı’nın Atilla Nefreti

İki Atilla var.

 • Sömürgeci Roma’dan nefret eden ve Romanın nefret ettiği Atilla,
 • Sömürülen Gotların-Germenlerin, Frankların kahramanı Atilla.

V.ve XIII asırlarda Atilla Sevgisini ispatlayan destanlar;

 • Nibelungenlied Destanındaki Kahraman Şövalye Atilla
 • Dietrich Destanındaki Kahraman Baba Atilla (Ravenna Savaşındaki)
 • VIII. yy Hildebrand Destanı
 • X. yy Waltharius Destanı
 • Saint Gallen-Fransa Destanları
 • Norveç Tidrek Sagaları
 • Saksonya Destanları

Destanlar ne anlatıyor?

 • Kralların yanına sığındığı, koruyucu, lutüfkar Atilla
 • Kavimlerin koruyucusu, yiğitlerin babası Etzel (Atilla)
 • Yumuşak, iyi niyetli Atilla
 • Emrindeki krallara kararlarında serbestiyet tanıyan Atilla.

Bir masal bile, konu ile alakasız olduğu halde her zaman için “Ulu babamız Atilla…” diye başlar, sonra da oğlunu öldüren bir kralın kötülüğünü anlatır. Kuzey ve orta Avrupa kralları, Atilla’yı gelecek asırlarda hep onu anarak geçirmiş. Atilla’dan önce hiçbiri devlet kuramamış, teşkilatçılığı Hunlardan öğrenmişler. Eskiden, Romalılar bu barbarlarla aralarına bir duvar örmüş. Tıpkı İngiltere’nin kuzeyinde yaptıkları gibi.

Ravenna Savaşı Destanı’na göre, Atilla Dietrich’in isteği üzerine onu başkumandan olarak yollar. Dietrich, Atilla’nın oğullarını savaş meydanının gerisinde saklar. Fakat savaşın gidişatı sonucu Atilla’nın çocukları da savaşır ve ölür. Savaşı kazanan Dietrich Atilla’ya koşar, kendi çocuklarının öldürülmemesini diler. Atilla üzüntüsünü gömer ve Dietrich’i onurlandırır. Halbuki Germen adeti, haklı olsa bile Dietrich’in idamını gerektirir.

Kuzey kavimlerinin Hristiyanlığı kabulü olan 1200’ler sonuna kadar Atilla bir kahraman. Fakat Hristiyanlığın yayılması, yani Roma kilisenin tesiri ile artık Atilla, kuzeyde de Tanrının zalim kırbacı, kan dökücü Atilla haline geliyor. Ta ki bu destanların 1800’ler sonunda tekrar keşfedilmesine kadar.

Bu yazıyı, Fransa’da bir blogda paylaşmak isteyenler Fransızca yazmamı ve izin vermemi rica ettiler. Sonra da çok teşekkür aldım. Hem de konuya bihaber Fransızlardan bile.

Les Deux ATİLLA

Le hero des Gots, Germens, Franks and tous les peuples nordiques

Le plus grand ennemie de l’empire Romain qui exploitait tous ces peuples jusqu’a l’arrivee des Huns.

Voici l’amour de ces peuples envers Attila sous-cité (V. ve XIII siecles);

– Nibelungenlied Epopée; le hero, le Chevalier Atilla

– Dietrich Epopee; Heroique, le Pere Attila (la guerre de Ravenna)

– VIII. sc Hildebrand Epopée

– X. sc Waltharius Epopée

– Saint Gallen-France Epopées

– Norvégien Tidrek Sagas

– Saksonian Epopées

Qu’est-ce qu’ils racontent ces epopées?

– Les rois qui prennent refuge aupres de son trone

– Attilla le généreux

– Atilla le protecteur des ethnies, des peuples

– Etzel (Atilla), le pere des héros,

– Etzel qui est maniable, qui a le bon humeur

– Atilla qui encourage ces roix a prendre leures propres decisions

Meme un compte ordinaire commence toujours par example comme suit: “Notre grand Pere Atilla etc.”, qui raconte une histoire n’ayant aucune relation avec Atilla, et puis raconte un roi (peut etre un roi du 10eme ou de 8eme, ou de 12eme siecle) qui était cruel envers son propre fils et qui l’avait tué étc…

La liberté offerte par Atilla a ses roix qui les controlait est toujours appreciée par ces roix dans les siecles qui pousuivaient.

Epopée de Ravenna: Selon la demande de Dietrich, Atilla envoie Dietrich comme chef d’armée. Dietrich cache bien les deux fils de Atilla parmis les rangs arrieres de l’armée. Pourtant, les deux fils attaquent l’ennemie et meurrent. La loi des Germens éxige l’exécution de Dietrich. Atilla pleure, mais récompense bien Dietrich.

Jusqu’aux années 1200, Atilla est accepté le hero des peuples nordiques. Mais Atilla devient le barbar, le fouet de dieu. C’est par l’expansion de la religion cretienne au nord. Mais ça dure jusqu’a la decouverte de ces épopées pendant le 19’eme siecle.

La culture Romaine etait basée sur les cultures mediterranéennes et du Proche Orient, et les Romains avaient deja construit un long mur pour se séparer et pour se protéger de ces peuples barbares nordiques, ou vous trouverez que des fleches brisées en tant que des valeures antiques. Meme pas un seul état éxistait au nord dans l’histoire avant l’arrivée des Huns. İl faut bien étudier la hausse de l’état Français dans le debut des années 500, et la brute formation de l’empire germaine par Charlemagne a la fin des 800s.

D’ou ces peuples ont appris la culture de former un état? C’est bien la culture des peuples équestrials.

Ce n’est ni pan-turkism, ni touranisme. On étudie l’histoire en rejettant des lunnetes des occidentaux. C’est tout!