• TARİH : BÜYÜK HEROD’UN MİRASI MESELESİ
  • Yayın Tarihi : 10 Temmuz 2019 Çarşamba
  • Kategori : TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE

BÜYÜK HEROD’UN MİRASI MESELESİ

M.Ö. 37 – M.Ö. 4 yılları arasında Iudaia (Yahudiye) kralı olan Büyük Herod, Yahudi tarihi açısından önemli bir karakterdir. Aile kökleri ve bazı dini icraatları sebebiyle dönemin Yahudileri arasında muhalifleri bulunmuş olsa da genel itibariyle başarılı bir yönetim sergilemiştir. İktidarı elinde tuttuğu süre boyunca idari konularda, imar faaliyetlerinde ve Roma Devleti ile olan ilişkilerinde büyük başarılar göstermiştir. Ancak devlet idaresinde gösterdiği bu başarıyı aile hayatına yansıtamamıştır. Herod bilindiği kadarıyla farklı toplumsal sınıflara mensup on kadınla evlilik yapmış ve bu evliliklerinden çok sayıda çocuk sahibi olmuştur. Bu durum eşlerinin ve çocuklarının veraset konusunda birbirleriyle mücadeleye girişmesine yol açmıştır. Yaşanan mücadeleler kapsamında, Herod’un eşleri ile olan ilişkilerinde, eşlerinin birbirleri ile olan ilişkilerinde ve farklı eşlerden dünyaya gelen çocuklarının birbirleriyle olan ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunlar neticesinde Herod’un halefinin kim olacağı ve mirasının nasıl paylaşılacağı konusu bir mesele haline gelmiştir. Bu mesele dönemin Yahudi dünyasını ve kısmen de Roma yönetimini meşgul eden bir vaziyete bürünmüştür. Kral Herod değişen dengeler doğrultusunda birçok defa vasiyetini değiştirme gerekliliği hissetmiştir. Söz konusu vasiyetlerde özellikle bazı eşlerin ve bu eşlerden doğan çocukların dönüşümlü olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada Kral Herod’un farklı vasiyetleri, bu vasiyetlerin değiştirilme sebepleri, varisler arasındaki mücadeleler, vasiyetlerde adları geçen eşlerin ve çocukların tercih edilme sebepleri, Herod’un vasiyetleriyle Roma yönetiminin ilgisi ve Herod öldükten sonra mirasının nasıl paylaşıldığı konuları incelenmeye çalışılacaktır.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.