Sevr Antlaşmasını imzalamak için görevlendirilen
Osmanlı Heyeti.


Soldan 2. sıradaki fesli olan Hain Damat
Ferit. Damat Ferit’in sağındaki isim Rıza Tevfik, Solundaki isimler ise, Maarif
Nazırı Mehmet Hadi Paşa, diğeri ise Bern Konsolosu Reşat Halis Bey.


Heyetin içinde bulunduğu gemi ise İtilaf devletlerine
ait bir savaş gemisi. Düşman gemisi ile barış antlaşması imzalamaya gitmeyi
kime nasıl açıklayabilirsiniz ki? O antlaşma nasıl bir barış antlaşması
olabilir?