XX.
yüzyıl başlarında devletlerarasındaki çatışma ortamı, bir dünya savaşın
çıkacağına işaret etmiştir. Nihayet 28 Haziran 1914’de Avusturya-Macaristan veliahdı
Francis Ferdinand’ın Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından
öldürülmesiyle savaşı başlatacak ilk kıvılcım gerçekleşmiştir. Olaydan hemen
sonra Avusturya Sırbistan’a 48 saat süreli bir ültimatom vermiştir. Sırpların
buna olumlu yanıt vermemesi üzerine Avusturya 28 Temmuz 1914’te Belgrat’ı
bombalamış ve böylece savaş fiilen Balkan topraklarında başlamıştır. Rusya’nın
Sırbistan’ın, Almanya’nın da Avusturya’nın yanında yer alması ve seferberlik
durumuna geçmesi ve İngiltere ve Fransa’nın Rusya’yı desteklemesi ile savaştaki
bloklar daha net ortaya çıkmıştır.

 

Osmanlı
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına girmesi ve Rusya ile savaşa tutuşması
üzerine Ermeniler Türklere ihanet etmişler, Ruslarla işbirliğine girmişler,
cephe gerisinde sabotajlar yapmışlar, ayaklanmalar çıkarmışlardır. Bunun
üzerine birçok cephede düşman kuvvetleriyle mücadele eden Osmanlı Devleti zor
duruma düşmüş ve bazı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Savaş bölgelerine
yakın yerlerde oturan Ermeniler buralardan uzaklaştırılarak güney bölgelerine
sevk edilmişlerdir.


Bu
makalede Binbaşı Larcher’in Büyük Harbde Türk Harbi, Süleymaniyeli Mehmed Emin
Bey’in, Harb-i Umûmide Osmânlı Cepheleri Vakâîyi, Ahmet Refik Altınay’ın İki
Komite İki Kıtal, Cemal Paşa’nın Anılarım (1913-1922), Liman Von Sanders’in
Türkiye’de Beş Sene, Eti, Ali Rıza Bey’in Bir Onbaşının Doğu Cephesi Günlüğü
(1914-1915), Halil Paşa’nın İttihat ve Terakki’den Cumhuriyet’e Bitmeyen Savaş
ve Kazım Karabekir’in Doğunun Kurtuluşu adlı eserleri ile Kafkas Cephesi’nin
karşılaştırmalı bir değerlendirmesi sunulacaktır. 
DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet