Yıl
1919…  Erzurum… Kongre yapılmış, yol uzun ve zorlu, Sivas’a
gidilecek. Mazhar Müfit anlatıyor:


“Paşa, para ile meşgul olmaktan hoşlanmazdı.
Alışveriş etmeyi ve her türlü gelir ve giderlemeşgul olmayı bana bırakmış, 800
lirasını da yine bana vermişti. Bunun içindir ki para mevzuunda sıkıntılı
vaziyette idik ve cepten yiyorduk. Paşa ‘Hazırlığımız tamamlandı mı? Ağustos’un
29. günü hareket edebiliyor muyuz?’ dedikçe, beynim burgu ile delinircesine
zonkluyor, gözlerim ‘Parrrra!’ diye kararıyordu. Paşa’nın azim ve cesaretini
kırmamak için ona ‘Ne ile gideceğiz? Para nerede?’ diyemiyordum…”


Sivas….


Kongre yapılmış, çalışmalar devam ediyor…


Mazhar Müfit devam ediyor:


,”Mustafa Kemal, Hüsrev Sami Bey ve bana
‘Birer kahve içeriz de öyle gidersiniz’ diyordu. Bu, ‘Sabahlayacaksınız’
demenin müjdesiydi. Kalktık. Emirber Ali’ye emretti: “Ali, bize birer şekerli
kahve yap. Ali ‘Paşam, şeker yok. Sade yapayım mı?’ deyince, Paşa gülerek
yüzüme baktı: ‘Canım Mazhar Müfit, niçin şeker aldırmıyorsun?’ dedi. Ben de
gülerek ‘Yarın inşallah aldırırım’ dedim ve ilâve ettim: ‘Hele şimdi sade
içelim’… Emirber Ali sade kahveleri pişirmek üzere odadan çıktıktan sonra Paşa,
mahzun mahzun gözlerini gözlerimde dolaştırarak ‘Farkındayım, yine züğürtledik’
dedi. – Evet Paşam. Hem züğürtledik, hem de mevcut paramız şeker almaya müsait
değil. Şeker çok pahalı…”


Sivas’taki görev tamamlanmıştı.


Ankara’ya gidilecekti ama Mustafa Kemal e
arkadaşları yine parasız, otomobilleri benzinsiz, lastiksizdi.


Buradaki para sıkıntısı, Mazhar Müfit
Kansu’nun kendi adına Osmanlı Bankası’ndan bin lira borç alması ile çözümlendi.
Altı teneke benzin ve iki çift iç-dış lastikler Amerikan Okulu Müdiresinden
sağlandı. Okul Müdiresi bütün ısrarlara rağmen para kabul etmedi. Bu durum
karşısında Mustafa Kemal, Mazhar Bey’e rica ederek, alınan malzemelerin
listesini ve ısrarlara rağmen para alınmadığını gösterir bir belge
düzenlenerek, imza ettirilmesini istedi. Mustafa Kemal, Mazhar Bey’e bu parayı
birlikte ödemelerini şart koştu.


Yoğun hazırlıklar yapıldı, Doktor Refik Bey,
ecza sandıklarını toparlarken; Cevat Abbas Bey’de otomobillerle ilgilendi.

Hareket günü gelir çatar. Sabah sekizde yüzbaşı Bedri Bey’le bankaya giden
Mazhar Müfit Bey, Bitlis eski valisi imzasıyla bir senet düzenlettirdi. Bedri
Bey de ‘tüccardan’ diye kefil oldu. Böylece gidecekleri günün sabahı bin lirayı
aldılar. Lise binası önüne geldiklerinde saat dokuza beş on dakika kalmıştı ve
tam dokuzda hareket edildi.Hava çok soğuk, yerler karla kaplı, bir taraftan da kar yağmaktaydı. Otomobiller
üzeri açık olduğundan kar içine doluyordu. Saatte ancak yirmi, yirmi beş
kilometre hızla yola devam edebiliyorlardı. Yanlarına her zamanki gibi bir
yokluk almışlardı. On ekmek, iki okka peynir ve haşlanmış yumurta.

Ankara…


Mazhat Müfit anlatmaya devam ediyor:


“Ekmekçilere bile verecek paramız kalmamıştı.
Mustafa Kemal Paşa ile bu ciheti görüşürken, bulduğum çareleri eskisi gibi
kabul etmedi ve yarı geceye kadar hep düşündük ise de para tedariki hususunda
bir karar ve neticeye varamadık.

Çünkü bankalardan ve müesseselerden ödünç bile olsa para almayı Paşaya bir
türlü kabul ettiremedim.


Ne yapacaktık? Benim bir kürküm vardı,
Erzurumlu Nafiz Bey’e müracaat ederek sattırılmasını rica ettim. Nafiz Bey,
Ocak ayı içindeyiz, ne giyeceksin diye satmamakta ısrar ettiyse de, ne olursa
olsun kulağıma giremezdi. Aç mı kalacaktık? Nihayet onu da sattık. Kimsede
satılacak bir şey kalmadı.”


Bir hafta sonra…


Müftü Rıfat Börekçi ve şehrin ileri gelenleri
heyeti ziyarete geldiler. Gelenleri karşılayan Mazhar Müfit, misafirlere belli
etmese de büyük bir sıkıntı içindeydi. Gelenlere verecek kahveleri vardı ancak
ya şekerli kahve isterlerse ne olacaktı? Mustafa Kemal Paşa ‘herkes kendi
şekerini temin edecek’ talimatını vermişti. Masanın gözüne kendisi için
sakladığı iki parça şeker vardı, bu da kime yetecekti? Peki ya sigara vermekte
gerekirse ne yapacaktı? Mazhar Müfit, bu düşünceler içinde Müftü Efendiye kahve
teklifinde bulundu. Vaziyeti anlayan Müftü Rıfat Efendinin cevabı net oldu:
‘İçmem, Sigarada kullanmam!’ dedi ve devam etti: ‘Biraz sıkıntıda olduğunuzu
öğrendik, az da olsa yardımda bulunmak isteriz.’

Gerisini Mazhar Müfit Bey’den dinleyelim:


Muhterem Müftü çıktı, gitti; ben de paranın
miktarını derhal Mustafa Kemal Paşa’ya haber vermek üzere odadan çıktım.
Paşa’yı odasının kapısı önünde bir haberi beklerken gördüm; bana, ‘Ne kadar?’
Dediler; ‘Bin lira’ dedim. Odasına girdik.


-‘Gördün mü? Akşam ne kadar sıkılmıştık, bu
hatıra gelir miydi? Allah bize yardım ediyor’ dedi. Ben de:


-‘Evet, kul sıkılmayınca, Hızır yetişmez’
dedim.


-‘Şimdi Hızır’ı filan bırakalım, masraf ve
geliri tanzim et!’ Dediler.


-‘Her şeyden evvel bugün öğle yemeğinde size
bir ziyafet çekeceğim, çoktan beridir et gördüğümüz yok. Şimdi emir verip on
dirhem pirzola aldıracağım. Ancak yeter, bir de irmik helvası.’ Mustafa Kemal
Paşa;


-‘İsrafa başlamayalım’ dedi.


-‘Bir defaya mahsus, yarın yine çorba ve
bulgur pilavına geri döneriz, cevabını verdim.’


40000 altın ha, tuuu sizin sıfatınıza