Osmanlı
Devletinde 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanının ardından gelen yenileşme
hareketleri ve bir takım imtiyazlarla birlikte, birçok alanda olduğu gibi idari
işlemlerde de yeni uygulamalar söz konusu olmuştur. Bir sözleşmeden, sıradan
bir arzuhal veya istidaya kadar birçok belgede, Türkçeˈnin yanı sıra yabancı
dillerin de kullanılması talepleri gündeme gelmiştir. Bunların bir kısmı Rumca,
Arapça şeklinde mahalli dillerken, bazıları İngilizce, Fransızca gibi yabancı
dillerdir. Gerek kamu idaresindeki işlemlerde, gerekse şirketlerin işleri ve
halkın taleplerinde kullanılan yazışma ve belgelerde bu diller kullanılmıştır.
O döneme ait belgeler arasında Rumca arzlara, Fransızca sözleşmelere
rastlamaktayız. Konuyla ilgili karşılaşılan arşiv belgelerinde bu tür
uygulamaların geleneksel yazışma usulü ile idari işlemleri olumsuz yönde
etkilediği görülmüştür. Bu durum Osmanlı bürokrasisinde “farklı dillerde
üretilen belgeler, idari işlemlerde problemlere sebep olmaktadır kanaatini
oluşturmuştur”. İdari işlemlerdeki dil problemine birkaç şekilde rastlıyoruz.
Bunlardan öne çıkanlardan ilki, belgelerin tamamen yabancı bir dilde
üretilmesi; ikincisi ise Türkçe yazışmaların içerisinde çok yaygın olarak
bilinmeyen yabancı kökenli kelimelerin kullanılmasıdır. Bu çalışmada
bürokraside farklı dillerin kullanılmasıyla ortaya çıkan sorunlar tartışılmış,
konu bürokrasi dili ile sınırlandırılmış, azınlıkların veya yabancıların kendi
dillerini eğitim, kültür veya yayın hayatında kullanmaları konularına
girilmemiştir. Etkiler incelenirken, idarenin de buna karşı aldığı önlemler
değerlendirilmiştir. Sonuçta bu farklı dilleri kullanmak yerine, devletin
yazışma dilinde tamamen Türkçeˈye döndüğünü görmekteyiz. Konu ele alınırken,
ilk elden arşiv belgeleri incelenmiş ve örneklerle zenginleştirilerek farklı
uygulamalara dikkat çekilmiştir. 


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet