TARİH


SONER YALÇIN : 6-7
Eylül olaylarının arkasında kim vardı


Bakınız… 1953 yılına kadar ne
Osmanlı’da, ne de Cumhuriyet döneminde İstanbul’un fethi törenleri yapıldı! Ne
olduysa 1953’te oldu..


7 Eylül 2016


Son yıllarda her 6-7 Eylül’de…


Bu toprakların halkını küçümseyenler
6-7 Eylül 1955 olaylarını fırsat biliyor. Israrla…


Bu acı olayların kendi
pencerelerinden görülmesi için propaganda yapıyorlar: “Zalim Müslüman
Türkler!”


Sonuçta mutlaka ekliyorlar:
“Hıristiyanlara 6-7 Eylül 1955’te bu zulmü yapanlar, Güneydoğu’da Kürtlere
neler yapmaz ki?!”


Bu söylem özellikle son yıllarda hiç
değişmedi: “Biz Müslüman Türkler ne kötüyüz!” Evet. Sizi
ülkenizden-halkınızdan soğutmak istiyorlar!


Oysa. Oyun büyük.


Geliniz…


Size “sonucu” değil,
“nedeni” anlatmaya çalışayım…


İngiltere, II. Dünya Savaşı’ndan
zayıf çıktı; ve bağımsızlık hareketleriyle başı dertteydi. Bunlardan biri de
Kıbrıs’tı.


Kıbrıs, Ortadoğu petrol kaynaklarının
ve petrol taşımacılığının kavşağındaydı. İngiltere, petrolünün üçte ikisini
buradan sağlıyordu. Adayı tamamen terk etmek istemiyordu.


1) Askeri üslerini korumak;


2) Ada üzerindeki siyasi, iktisadi
hegemonyayı sürdürmek;


3) Kıbrıs yönetiminin merkezini yine
Londra yapma peşindeydiler.


Fakat…


Buna karşı çıkan Kıbrıslılar vardı…


Kıbrıs’ta da güçlü bir sol/komünist
hareket vardı. İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele veriyorlardı. Örneğin;
1931’deki ayaklanmayı İngilizler güçlükle bastırmıştı.


Kıbrıs’ın en büyük partisi
“Çalışan Halkın Yenileşme Partisi” (AKEL) idi. İngiltere, partiyi
komünistlerin kurduğunu biliyordu ama savaş yıllarında ortak düşmanları vardı:
Naziler!


Savaş sonrası ittifak dağıldı.


Yunanlı komünistler (ELAS) ve
Kıbrıslı komünistler (AKEL), İngilizleri adada istemedi. İngilizler bu siyasal
gücü bölmek istiyordu. Öncelikle Rumları; komünist ve milliyetçi olarak
bölecekti. Ardından Rumlar ile Türkleri birbirine düşman edecekti.


Kıbrıs’ı o kadar parçalara bölecekti
ki, adadaki hiçbir taraf, İngiliz egemenliğini tehdit edecek güçte
olamayacaktı. Ve…


İngiliz Gladio’su kolları sıvadı…


Selanik’teki evin duvarı


Yıl, 1955 başı.


Kıbrıs’taki İngiliz Hükümeti Valiliği’ne,
imparatorluk Genelkurmay eski Başkanı Mareşal Sir John Harding atandı. Harding
“demir yumruklu asker” olarak biliniyordu.


İngiliz gizli servisinin Flatcher
Flitch gibi ajanları, Kıbrıs’a gelmeye başladı. İngiltere Sömürgeler Bakanlığı
Özel Temsilcisi Philips Tay, polis istihbarat birimi “Special
Branch”ı kurmak için 1955’te adaya geldi.


Aynı yıl Sömürge Hükümeti Polis
Mekanize Birliği kuruldu. 1955’teki mevcudu 165 kişiydi. Bir yıl sonra sayı 600
kişiye çıkarıldı ve polislerin hepsi Kıbrıs Türkü’ydü!


Faşist EOKA’nın hedefinde Kıbrıslı
Türk polisler oldu! Türk polisler Abdullah Ali Rıza ve Nihat Paşa’nın
katledilmeleri, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkleri birbirinden kopardı.


Peki, İngilizler EOKA’nın terör
eylemlerinden habersiz miydi?


Olur mu öyle şey; EOKA’nın lideri
Albay Georgios Grivas’ın şoförü Pashalis Papadopulos bile İngiliz ajanıydı!


Gladio, halkları birbirine düşürmek
için var gücüyle çalıştı:


Dönemin İngiltere Başbakanı Anthony
Eden anılarında, dünya kamuoyunun, Türk ve Yunanlıların uzlaşmaz iki taraf
olduğunun bilinmesini çok istediklerini yazdı.


İngiliz diplomatlarının,
“Ankara’da birkaç ayaklanma çıksa bizim işimize gelir” dediklerini
Kıbrıs konusunda araştırmalar yapan yazar Robert Holland açığa çıkardı.


Atina İngiltere Büyükelçisi, 19
Ağustos 1954’te Londra’ya şu raporu gönderdi:


“Yunan-Türk dostluğunun kırılgan
olduğu çok açık; çok küçük bir şok bile yetebilir. Atatürk’ün Selanik’te
doğduğu evin duvarına tebeşirle slogan yazmak gibi önemsiz bir olay bile
kargaşanın çıkmasına yeter!”


Sizler!


6-7 Eylül 1955 olaylarının,
Selanik’te Atatürk’ün evine “sözde” bomba atılmasıyla başladığını
biliyorsunuz değil mi?..


Sonuca geliyoruz…


AKP kavrayamıyor


İngilizlerin Kıbrıs’tan çekilme
kararına kadar Türkiye’nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktu.


Türkiye-Yunanistan ilişkileri çok
iyiydi. Öyle ki…


Venizelos, 1934’te Nobel Barış
Ödülü’ne Atatürk’ü aday gösterdi.


Türk-Yunan dostluğu “İkamet,
Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması”yla pekişti; on binlerce Yunan vatandaşı
Türkiye’ye yerleşip ticaret yapmaya başladı.


Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1952’de
Yunanistan’ı; Kral Pavlos ise Türkiye’yi ziyaret etti. Gümülcine’de Celal Bayar
Lisesi açıldı.


Bakınız… 1953 yılına kadar ne
Osmanlı’da, ne de Cumhuriyet döneminde İstanbul’un fethi törenleri yapıldı! Ne olduysa
1953’te oldu; Demokrat Parti Hükümeti’ne baskılar başladı; hükümet fetih
törenlerini mütevazı törenle geçiştirmek istedi. Bunun üzerine İstanbul’da
olaylar çıktı; mağazasına Türk bayrağı asmayanların vitrinleri kırıldı!


Gladio düğmeye basmıştı. Sokağı değil
diplomasiyi de kontrol etmeye başladılar.


Yunan Dışişleri Bakanı Stefanopulos;
Londra’daki Türk Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü’ye, Kıbrıs’taki Türklerin
hakları konusunda uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bu Türkiye’nin de
isteğiydi.


İngiltere çözüme giden bu
görüşmelerden rahatsız oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı MacMillan, hemen
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yla buluştu ve “Türkler görüşlerini
konferansın başında ne kadar sert koyarsa, kendileri için de, bizim için de o
kadar iyi olur” mesajını verdi.


Ve Zorlu, Türkiye’nin görüşünü alışık
olunmayan sertlikle ortaya koydu. Yunan delegasyonu şoke oldu. Bakan Zorlu aynı
kararlılığı Türkiye’nin de göstermesini istediği şifreli telgrafı Ankara’ya
çekti. Sonrası malum…


Bugün 6-7 Eylül 1955 olaylarına
“tek pencereden” bakmamızı istiyorlar.


Oysa…


Atina radyosu 10 Eylül 1955 günü
şöyle yorum yaptı:


“İstanbul ve İzmir’deki olaylar;
İngiliz diplomasi planlarının ani biçimde patlak vermesinin ürünü değildir;
bizzat İngiliz diplomasisinin planladığı ve başarmaya çalıştığı bir
provokasyondur.”


Peki…


Ya bugün?


-Gladio’nun 15 Temmuz darbesine
rağmen- bu iktidar; emperyalist oyunları bozmak yerine, yaptığı icraatlarla
Atatürkçüleri hızla “Yenikapı Uzlaşması”ndan uzaklaştırıyor!


Görünen: AKP, Gladio’yu hâlâ kavrayamadı!


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir