TARİH


Taylan Sorgun Sivas Kongresi’nin yıldönümünde aydinlik.com.tr için yazdı


Sivas Kongresi’nin
toplanması süreci de Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Kasım 1918 günü İstanbul’a
gelişi ve İstanbul’daki gizli karargahında “Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali”
hazırlıklarıyla başlamıştı.


İSTANBUL
BULUŞMASI


Mustafa Kemal
Paşa 30 Ekim 1918 günü Mondros Teslimiyet Anlaşması imzalandığı gün Adana’da
Yıldırım Orduları Grubu Komutanıydı. Zamanın sadrazamı Ahmet İzzet Paşa’ya 7-8
Kasım 1918 günü gönderdiği bir şifrede, “…Bu mütareke ahkamını(şartlarını )
kabul etmiyorum, kendi karakterime uyanı yapacağım.” demişti.


İstanbul allak
bullak olmuş, Mustafa Kemal Paşa’nın kolordusu lağvedildi.Ardından da Mustafa
Kemal İstanbul’a çağrıldı.


BOZKIR’DA ATEŞ


Mustafa Kemal
Paşa bir gece gizli karargahında toplantı yaparken, “…Bozkırda bir ateş yanacak
ve emperyalizm mağlup edilecek.” demişti. Aslında Erzurum ve Sivas Kongrelerine
gidiş süreci oralardan başlamıştır.


Mustafa Kemal
Paşa İstanbul’a geldiğinde emperyalistlerin yüksek komiserleri, saray ve
Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından Nemrut Mustafa Paşa divanı kurulmuştu ve
tevkifler başlamıştı. Bütün milliciler, önde gelen komutanlar, millici yazar,
İttihat ve Terakki mensupları tevkif edilip Bekirağa Bölüğü Mahpushanesi’ne
kapatılmışlardı.


PERAPALAS OTEL


Mustafa Kemal
Paşa İstanbul’a geldiğinde Perapalas Oteli’nde Halil Paşa(Enver Paşa’nın
amcasıdır. İTC’nin önde gelenlerinden) ile görüşmüştü. Halil Paşa, Mustafa
Kemal Paşa’ya, “Emrinizdeyim.” dedi. Bu görüşme sonrasında Halil Paşa tevkif
edilir.


HALİL
PAŞA’YI KAÇIR”


Mustafa Kemal
Paşa İstanbul’da Milli Mücadele ve Anadolu İhtilalli hazırlıkları yaparken,
Bekirağa Bölüğü Komutanı Albay Ali Bey’in yanına İttihatçı Yüzbaşı Şadi Bey’i
komutan olarak yerleştirmişti.


Mustafa Kemal
Paşa sık sık Bekirağa Bölüğü Hapishanesi’ne giderek eski arkadaşları ile
görüşmeler yapıyordu. Anadolu’ya geçmeden önce hapishaneye son gidişinde
Yüzbaşı Şadi’ye şu emri vermiştir: “Halil Paşa’yı oradan kaçırarak Sivas’a
getiriniz.”


Halil Paşa
1.Dünya Savaşı’nda Kutülamare’de İngilizleri mağlup etmişti. Tevkifinde İngiliz
Yüksek Komiseri’nin de etkisi olmuştu.


AZERBAYCAN VE
SOVYET RUSYA


Halil Paşa’nın
kaçırılışı muhteşem bir olaydır. Halil Paşa Sivas Kongresi sürerken oradadır
artık. Mustafa Kemal Halil Paşa ile Sivas’ta görüştüğünde ona şöyle demişti:
“Azerbaycan ve Sovyetler’de seni bilirler. Önce Azerbaycan’a sonra da Rusya’ya
geçip, eksik olan silahlarımızın temini için temaslarda bulunacaksın.”


Halil Paşa bu
emri yerine getirmiştir. Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali sürecinde
Sovyetlerle önemli ilişkiler olmuş ve Sovyetler’den silah temin edilmiştir.
Azerbaycan halkının da Milli Mücadeleye ciddi yardımları olmuştur. İşte Sivas
Kongresi’nin bilinmeyen bir safhası Sovyetlerle olan siyasi ve askeri
ilişkilerin kurulmaya başlaması sürecidir.


Taylan Sorgun


KUT KAHRAMANI HALİL PAŞA


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir