Osmanlı İmparatorluğu
, girdiği Birinci Dünya Savaşı neticesinde yenik
sayılmış ve savaş sonucunda Mondros Ateşkes Anlaşması‘nı
imzalayarak savaştan çekilmiştir. Bunun akabinde savaşın galibi İtilaf
Devletleri
ve Osmanlı arasında 10 Ağustos 1920 de Sevr Barış
Antlaşması imzalanmıştır.
Paris’in Sevr banliyösünde bir mozaik
Müzesi’nde
imzalanan anlaşma, 433 maddeden oluşmakta ve Osmanlı’nın
tasfiyesi anlamına gelmektedir.


Sevr Anlaşması’nın imzalanmasının ardından İstanbul hükümeti
anlaşmayı onaylamış ancak Ankara’da kurulan Büyük millet meclisi bu anlaşmayı
kesin bir dille reddetmiş, imzalayanlar vatan haini ilan edilmiştir. Akabinde
yaşanan Kurtuluş mücadelesi neticesinde itilaf Devletleri ülkeden
atılmış ve yapılan Lozan Antlaşması ile birlikte Sevr
Antlaşması
yürürlüğe girmemiştir.


Sevr Antlaşması 1920 de imzalanmasının öncesinde 18 Nisan’da an Remo
Konferansı’nda İtalya da Osmanlı Devleti’ne uygulanacak
anlaşmanın detayları Hazırlandı ve ardından Osmanlı Hükümeti barış anlaşması’na
davet edilmiştir. Damat Ferit Paşa anlaşmayı imzalamış daha sonra tartışmalı
bir şekilde onaylanmıştır. Sevr Antlaşmasının Osmanlı tarafından
onaylanması hala tarihçiler tarafından ihtilafa düşülmektedir.


Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşan geniş kapsamlı bir anlaşmadır. Adı
Barış Anlaşması olsada Sevr Anlaşması, batı ve Emperyalist güçlerin
Osmanlı
üzerindeki emellerini net bir şekilde ortaya koymakta ve bugün
bize bu ülkelerin hala Türkiye üzerindeki emellerinin bitmediğini
göstermektedir.

evr Anlaşması’nın önemli maddelerini bakarsak


Sevr Antlaşmasının Maddeleri :


 – Trakya’nın büyük bir bölümü
Yunanistan’a, Suriye, Urfa ve çevresindeki bölgeler Fransız mandası olan
Suriye’ye, Irak ve çevresindeki Mezopotamya bölgesi İngiltere kontrolündeki
Irak mandasına bırakılmaktadır.


2 – Antalya çevresi İtalyanlar’ın kontrolüne bırakılmıştır.


3 – İzmir, anlaşmanın ardından 5 yıl süreyle Yunanistan’ın
kontrolüne bırakılacak, daha sonra bu bölgede plebisit yapılacak Osmanlı veya
Yunanistan’a kalması için. Bu madde çok ortada bir maddedir. Çünkü beş sene
içerisinde Yunanistan bölgeye kendi nüfusunu ve etkisini hissettirecektir. Yani
Daha sonra İzmir’in Yunanistan’a kalacağı aşikârdır.


4 – Kapitülasyonlar bilindiği üzere 1914 te savaş sırasında
Osmanlı tarafından tek taraflı olarak fesh edilmiş, Sevr Anlaşması’nda ise
kapitülasyonlar müttefik devletler ve vatandaşları lehine tekrar
kullanılabilecek maddesi eklenmiştir.
5 – İstanbul, Sevr Antlaşması’na göre Osmanlı başkenti olarak
kalacak. Ancak Burada da çok gizli ve ilginç bir hüküm bulunmakta. Çünkü
maddeye göre genel anlamda bakılırsa İstanbul ve Çanakkale boğazı silahlardan
arındırılacak, Marmara Denizi’nde silah bulunmayacak, savaş ve
barış zamanında boğazlar tüm gemilere açık olacak, boğazlardaki Deniz trafiği
11 devletten kurulan bir komisyon tarafından sağlanacak, bu komisyon gerekli
gördüğü takdirde müttefik devletlerin donanmalarını çağırabilecek.


 Yani bu demek oluyor ki İstanbul Sadece resmiyette başkent
olarak görünse de sürekli işgal altında tutulacak.


6 – Fırat’ın doğusunda Kürt vilayetlerinde yerel yönetimler kurulacak,
bir yılın ardından Kürtler, dilerlerse Yeni kurulan Milletler Cemiyeti’ne
bağımsızlık için başvurabilecek. Yani buda demek oluyor ki bir Kürt
devleti Güneydoğu bölgesinde
kurulacak.


7 – En önemli maddelerden biri ise Sevr anlaşmasında özellikle
Amerika’nın desteklediği,
doğuda büyük bir Ermeni devletinin kurulması.
Sevr anlaşmasında ki maddeye göre Osmanlı, yeni kurulacak olan Ermenistan
‘ı tanıyacak, aralarında Erzurum,Van,Bitlis, Ağrı gibi iller Ermenistan
sınırlarına bırakılacak.


8 – Osmanlı savaştan önce kaybettiği Arap ülkeleri ve Ege
adalarında hiçbir hak iddia edemeyecek.


9 – Sevr Antlaşması ile birlikte borçlar yine müttefik
devletler tarafından kurulan komisyon tarafından yönlendirilecek. Yani bu
maddede açıklanmak istenen devletin ekonomisi batılı devletlerin elinde olacak
ve istedikleri gibi kullanacaklardır.


10 – Azınlık hakları arttırılacak, Tehcir edilen gayrimüslimlerin
malları iade edilecek ve gayrimüslimlere her seviyede okul ve dini kurumaları
kurmaları serbest hale getirilecek. Bu durum müttefik devletler tarafından
denetlenecek.  Bu maddeyle yapılmak
istenen Müslüman Osmanlı halklarının azınlık konuma getirilmesi.


11 – Savaş döneminde yapılan katliam ve Tehcir nedeniyle
yargılamalar yapılacak.


12 – Hukuk düzeni Ticaret ve özel hukuk anlamında her bakımdan müttefik
devletlere uygun kurallar haline getirilecek.


13 – Sevr Antlaşması’nın en önemli maddelerinden biri askeri
maddeler olmuştur. Genel anlamda Sevr Antlaşması’na göre Ordu 50 bin kişilik
Silahsız kuvvet haline getirilecek. Ordu Ağır silahlardan arındırılarak,
donanma iptal edilecek ve azınlıkların gayrimüslimlerin askere alınması
arttırılacak. Tüm Ordu müttefikler tarafından denetlenecek. Askerlik mecburi
bir hizmet olmayacak, paralı askerlik veyahut gönüllü askerlik devreye
sokulacak.


14  – Osmanlı sürekli müttefikler tarafından denetim altında
tutulacak


Sevr Antlaşması’na bakıldığında Barış Antlaşması adı altında
Osmanlı’nın işgal etmesi ve Türk milletinin tarihten silinmesi anlamına
gelmektedir. Her bakımdan Geleceğe yönelik hamleler yapılmış ve Osmanlı
topraklarının
tamamı parçalanarak Türk milletinin silinmesi
çalışılmıştır. Bu Haçlı zihniyeti ile oluşturulduğu açıkça belli olan Sevr
Antlaşması
, Şanlı Kurtuluş Savaşı neticesinde Emperyalist
işgalcilerin ülkemizden atılmasıyla hayata geçmemiş ve yürürlükten
kaldırılmıştır. Lozan Antlaşması ile birlikte Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye
Cumhuriyeti kurulmuş, ancak batılıların Sevr Anlaşması’nı uygulama fikri ve
isteğinin hala geçmediği net bir şekilde görülmektedir.