SALTANAT ŞURASI


Siz hiç
“Saltanat Şurası” diye bir şey duydunuz mu?


Saltanat
Şurası; Hain Vahdettin ve ondan daha fazla hain olan Damat Fer-İT’in Türk
Yurdunu işgal planı olan Sevr Antlaşmasını onaylatmak için nazırlar, paşalar ve
bürokratları bir araya getirerek yaptıkları toplantıdır.


Damat Fer-İT,
Vahdettin’i adeta bir kukla gibi oynatarak saltanat şurasını yönetmiş ve bir
oldu bittiye getirerek hile ve desise ile Sevr Antlaşmasını şura üyelerine
kabul ettirmiştir.


O toplantıda
olanlar içinde bir tek Topçu Feriki Ali Rıza Paşa itiraz ederek olumsuz oy
kullanmış ve bunun “VATANA İHANET” olduğunu söylemiştir.


Topçu Feriki
Ali Rıza Paşa’nın ömrü Milli Mücadeleye katılmaya vefa etmemiş bir süre sonra
hakkın rahmetine kavuşmuştur.


Ali Rıza
Paşa’nın ölümü sonrası Mustafa Kemal, Ali Rıza Paşa’nın oğlu Fazıl Rıza
Bey(Atabek)’e gönderdiği telgrafta şunları yazmıştır;


“vatanımız,
babanızın umduğu gibi inşallah kurtulur da hepimiz halâs buluruz. taziyetler,
gözlerinizden öperim.
(Mustafa
Kemal).


İşte Mustafa
Kemal’in telgfrafında da temenni ettiği gibi Vatan milletin azmi ve mücadelesi
ile kurtulmuş, Ali Rıza Paşa’nın ruhu da Halas’ın huzuru ile şad olmuştur.


Bizler Damat
Ferit’lerin, Vahdettin’lerin, Ali Kemal’lerin, Said Molla’ların, Dürrizade
Abdullahların değil, Mustafa Kemal’lerin, Topçu Feriki Ali Rıza Paşa’ların,
Mareşal Fevzi Çakmak’ların, Reşat Çiğiltepe’lerin, Topal Osman’ların
evlatlarıyız.


Bizler Sevr
köpekliğinin değil, Lozan asaletinin yansımasıyız…