TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ

RIZA ZELYUT :
OSMANLILAR TÜRKLERİN ATASI DEĞİLDİ

Cehaletin bilgi diye pazarlandığı bir ülkede yaşıyoruz.
Halkın büyük bölümü hatta okumuşlar bile Osmanlı denilince bundan bir millet
anlıyor. Ve Osmanlı’yı Türk sanarak onu atalarımız yerine koyuyor.

40 yıldır Osmanlı tarihi kültürü sanatı üzerine çalışmalar
yapan birisi olarak Osmanlı gerçeğini özetliyorum:

• Osmanlı bir milletin
adı değil bir ailenin adıdır. “Âl-i Osman” yani Osman oğulları diye bilinen ve
Söğüt bölgesinde küçük bir beylik kuran ailedir bu. Bu aile Türk’tür yani Türk
milletin bir parçasıdır.

• Türk töresinin egemen
olduğu kuruluş süreci saray teşkilatı devreye girince yavaş yavaş atılmış;
yerine Sünni Şeriat anlayışı hakim olmuştur.

• Osmanlı ailesinden
gelen padişahlar Türk ailelerin de beylik isteğiyle ortaya çıkmalarını önlemek
için asla Türk kızlarını eş olarak almamışlardır. Türk korkusu yüzünden Osmanlı
ailesi Türkleri devlet organının dışına atmıştır.

• Türk karşıtlığı Fatih
Sultan Mehmet zamanında başlatılmış torunu olan Yavuz Sultan Selim döneminde
ise tam bir Türk düşmanlığına dönmüştür.

• Böylece devlet
örgütündeki Türkler temizlenmişler; kurucu millet Türk kendi devletinin düşmanı
gibi gösterilmiştir.

• Osmanoğlulları
Türkleri kötülemek için onları “Kızılbaş Rafizi Işık Zındık Mülhid” gibi
sıfatlarla yermiştir. Ve Yavuz Sultan Selim döneminden başlayarak bunlar Celali
diye kötülenip yüz binlercesi katledilmiştir.

• Bu işler Başkent
İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan yönetilmiştir.

• Topkapı Sarayı
Osmanlı Devleti’ni yöneten kadroların yetiştirildiği yer idi. Buradaki Enderun
denilen okuldan yetiştirilenler devletin merkez ve taşra örgütlerini yönetirdi.

• İşte bu okula Ermeni
Sırp Bulgar Macar Rum Arnavut vb… Hıristiyan kökenli milletlerin çocukları
alınırken yüzyıllar boyunca 1 tane bile Türk çocuğu alınmamıştır.

İşte Osmanlı dediğimiz tabaka bu Hıristiyan çocuklarından
oluşturulan tabakadır.

Şimdi soruyorum: Bunlar bizim atalarımız olabilir mi?

HEPSİ TÜRK DÜŞMANIDIR

Bizim Osmanlıcılar bilmez ama o devletin adı bile Osmanlı
değildi ve “Devlet-i Âliyye” idi.

Bu devleti yöneten kadroların temel özelliği Türkleri
düşman görmeleri idi. Bunların çevresindeki şairler de aynı kafadaydılar ve
efendilerine hoş görünmek için Türklere demediklerini bırakmıyorlardı.

Örneğin Kanuni Sultan Süleyman’nın has şairlerinden Taşlıcalı
Yahya Türkleri “Türk-i ebter” yani soysuz Türk diye aşağılayıp şöyle yazmıştı:

“Bî-namaz idi hem yüzi kare

Düşmayince başı inmezdi yere”

(Okara yüzlü (alçak) adam namaz kılmazdı/Başı kesilip yere
toprağa düşmeden de yere değmezdi)

Kendisinden 50 yıl önceki Kadimi mahlaslı saray sekreteri
şair daha sertti. Bakın yazdıklarına:

“Türk’ü zannetme ki ola âdem

Türk ile oturma durma bir dem

(…)

Ser-i Etrak’i kesip hiç yime gam

Uktül-üt Türk’e velev kane ebak”

(Türk’ü sakın insan sanma/Onunla asla bir an bile bir
araya gelme/Türklerin başını hiç üzülmeden kes/Baban bile olsa Türk’ü katlet. ”

İşte birilerinin atamız/dedemiz diye savunduğu Osmanlı bu…

Yetmedi mi? Size bir de meşhur şair Nefi’den de örnekler
verelim. Bakın Türk’ü nasıl aşağılamış:

“O faziletle bak eşek
Türk’e

Asrının hâce-i efdali
görünür”

(O anlayışla bak eşek
Türk’e/Çağının seçkin hocası görünür. )

“Gider ol Türk-i dûnı
kim dahi

Torbasında seferceli
görünür”

(Uzaklaştır o aşağılık
Türk’ü ki/Torbasında ayvası görünür)

“Türke Hak çeşme-i
idraki haram etmişdir

Eylese her ne kadar
sözünü sihr-i helâl”

(Allah Türk’e akıl
çeşmesini haram etmiştir/ İsterse sözünü sihirle bezesin. )

Padişah hocası sayılan tarihçi Sadettin Efendi de Türk’ten
söz ederken “Etrak-ı bî-idrak” yani “akılsız/aptal Türk” demiyor muydu?

MİLLETİN AHLAKINI BOZDULAR

Buna benzer yüzlerce örnek var.

Bu Osmanlı denilen dönme-devşirme takımı Türk milletinin
ahlakını da bozdu. Osmanlı yönetici tabakası parlak oğlanları yatak odalarına
aldılar. Öyle ki kadınla cinsel ilişki aşağılanır oldu. Onlar için övücü
şiirler yazdılar; içki meclislerinde bunları oynattılar. Bu zihniyetten
beslenenler günümüzde erkek çocuklarımıza tecavüzün görüldüğü vakıflara arka
çıkmıyorlar mı?

Türk milletinin ahlakını bozan bu hastalıklı zihniyeti
“Osmanlıda Oğlancılık” adlı kitabımızda anlattık.

Böyle bir tabakaya Türk milletinin ceddi gözüyle bakanlar
ya çok cahildir ya da Türk düşmanıdır.

Rıza Zelyut
LİNK : http://www.ilk-kursun.com/haber/359176/osmanlilar-turklerin-atasi-degildi/ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir