19. yüzyılın ilk çeyreğinde Rusya İmparatorluğu’nda
sosyal, siyasi ve edebi faaliyetler gösteren devrimci Dekabristlere büyük
destek veren şairlerden biri Aleksandr Sergeyeviç Puşkin (1799-1837)’dir. Subay
ve aydınlardan oluşan Dekabristler, 1814 yılı itibariyle gizli örgütler
kurarlar. Otokrasi, çarlık ve serfliğe karşı mücadele eder ve müthiş bir
coşkuyla özgürlüğü savunurlar.

Dekabristler, şiirleriyle umutlarını ve inançlarını
güçlendiren Puşkin’i ozanları olarak kabul eder ve büyük şairin ideolojik şiirlerinin
hepsini ezbere bilirler. 1812 Anayurt Savaşı’nın doruk noktasına ulaştırdığı
milli bilinç, vatan sevgisi ve perçinleşen özgürlük ve eşitlik arzusu Dekabrist
şairlerden Kondratiy Fyodoroviç Rıleyev, Wilhelm Karloviç Kyuhelbeker, Fyodor
Nikolayeviç Glinka ve Aleksandr İvanoviç Odoyevski’nin yanı sıra, büyük Rus
şairi Puşkin’in eserlerinde kendini gösterir.

Dekabristlerin neredeyse hepsiyle yakın arkadaşlık
ilişkisi olan Puşkin gizli örgüt üyesi olamamasına ve Dekabrist Ayaklanması’na
katılmamasına rağmen, arkadaşlarıyla ortak ideolojik temele dayanan şiirler
kaleme alır. Bu makalede usta şairin ayaklanma öncesi ve sonrasında
Dekabristlerle olan ilişkileri ve çarlık yönetimini eleştirdiği şiirleri
incelenecektir.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.