Osmanlının en kanlı padişahı..
3’üncü  Mehmet (1566 – 1603)

Osmanlı Tahtına on üçüncü padişah
olarak çıkan Üçüncü Mehmet, 26 Mayıs 1566 tarihinde Manisa sarayında dünyaya
geldi. Babası Üçüncü Murat, annesi Safiye Sultan olan Üçüncü Mehmet, çok
kuvvetli bir tahsil gördü.

Üçüncü Murat, 1595 tarihinde Topkapı
sarayında öldüğü zaman, Safiye Sultan bu ölümü kimseye haber vermedi.
Görevlileri gizlice Manisa’ya göndererek oğlunu tahta davet etti. Üçüncü
Mehmet, 27 Ocak 1595 tarihinde tahta oturdu. 
Biat töreninden sonra, Üçüncü Murat’ın cenaze namazı kılındı ve
merasimle kaldırıldı.

Bundan sonra, Üçüncü Mehmet, Haremi
Hümayın’a gitti VE Bayezit, Cihangir, Abdullah, Abdurrahman, Hasan, Yakup,
Alemşah, Yusuf, Hüseyin, Korkut, Ali, İshak, Ömer, Alaeddin, Murat adlı
kardeşlerinin idamlarını emretti.
Üçüncü Murat’ın cariyerlerinden olan
kızlar eski saraya gönderildi. Babasının gebe eşlerini, Gebe cariyerleri,
Marmara denizine atılarak boğduruldu. Tüm dünya tarihinde 19 u erkek toplam 39
kardeşini, öz oğlunu , babasının gebe eşlerini ve kundaktaki kardeşlerini
katletmiş Osmanlı Padişahı 3.Ahmet gibi seri katille karşılaşmamıştır..