Sayın
Altay Tokat, 

Burada
savaşlar karşılaştırılmasından çok, savaşlardaki başarı ve başarısızlıklarda
yurtsever kadrolara sahip İttihat Terakkinin rolüne değinmekte yarar var.
Eleştirilebilinir çok olay var tabiki. Ama İttihat Terakki ( Teşkilatı Mahsusa ) kadrolarının Kurtuluş savaşındaki
rolü yadsınamaz kadar büyüktür. Bunun Osmanlıcılıkla ilgisi yok. Burada devam
eden, aydınlanmacı bir yurtsever gelenekten  bahsediyoruz. 

Bu
devamlılığı  aşşağıdaki listede görebiliriz:

” Enver Paşa’nın emri ile Teşkilat-ı Mahsusa’nın başına
geçen Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri’nin emrinde seçme subay ve askerlerden
 oluşan Osmancık Gönüllü
Alayı 
vardı.Yüzbaşı Hayri,Filibeli Halim Cavit,Yüzbaşı Lütfü,Piyade
Teğmeni Şehreminili Sadık gibi mümtaz subaylar, Binbaşı Süleyman Askeri Bey’in
işini oldukça kolaylaştırıyordu.Burada Teşkilat-ı Mahsusa emrinde çalışan ve
yakın tarihimizde önemli işler yapan bazı subayların listesini vermeyi faydalı
görüyorum:

1.    
Yüzbaşı Yakup Cemil

2.    
Emir Abdulkadir
el-cezayir’in oğlu, Meclis-i Mebusan İkinci başkanı Emir Ali Paşa

3.    
Osmanlı Meclis-i Mebusan
üyesi Abdulkadir Gannavi

4.    
Dr.Abdurrahman Bey

5.    
Yüzbaşı Ali

6.    
Müstakbel İstiklal
Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Dönemi Nafia Nazırı Miralay Ali Çetinkaya

7.    
Başbakan Binbaşı Ali Fethi Okyar

8.    
İşkodralı Ali Rıza

9.    
Teğmen İskeçeli Arif

10.Teğmen Atıf Kamçıl

11.Binbaşı Mısırlı Aziz Ali

12.Padişahın saray görevlilerinden Besim Ağa

13.Gazzeli Cemal Bey

14.Mustafa Kemal’in yaverlerinden
Cevat Abbas

15.Yüzbaşı Hacı Emin

16.Geleceğin Harbiye Nazırı Enver
Paşa

17.Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Kıllıgil

18.Enver Paşa’nın kayınbiraderi Yarbay Nazım

19.Enver Paşa’nın amcası Kurmay Binbaşı Halil Kut

20.Enver Paşa’nın yaveri İzmitli
Mümtaz

21.Trablus Mebusu Ferhat Bey

22.Sapancalı Hakkı

23.Türk Hava Kurumu başkanı
Binbaşı Fuat Bulca

24.Deli Fuat Paşa’nın oğlu Teğmen İslam

25.Deli Fuat Paşa’nın oğlu Şehit Reşit

26.Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı

27.Jandarma Yüzbaşı Kadri

28.Kuşçubaşı Eşref

29.Miralay Neşet

30.Ünlü Hatip Ömer Naci

31.Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam

32.Şeyh Salih eş-Şerif et-Tunusi

33.Trablusgarplı Süleyman el-Baruni

34.Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanı Bingazili Yusuf Şetvan

35.Halepli Ethem Paşa

36.Şeyh Abdulaziz Savaş

37.Yarbay Çorumlu Aziz

38.Teşkilat-ı Mahsusa Siyasi Büro Müdürü Dr. Bahaeddin Şakir

39.Teşkilat-ı Mahsusa Sİyasi Büro
Müdürü Mithat Şükrü Bleda

40.Dördüncü ordu müftüsü Esat Şukayr

41.Ohrili Eyüp Sabri

42.Ünlü komitacı Fuat Balkan

43.Süvari binbaşı Eyüplü
Hüsamettin Ertürk

44.Manastırlı Hüsrev Sami Kızıldoğan

45.Topçu Yüzbaşı İhsan

46.Türkistan’daki Teşkilat-ı
Mahsusa harekatının idarecilerinden Kuşçubaşı Selim Sami

47.Kolağası Trabzonlu Rıza

48.Balkan Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinden İsmail Canpolat

49.TBMM üyesi Edremitli Necati Bey

50.Yüzbaşı Kırkkiliseli
(Kırklarelili) Ali Rıza

51.Yüzbaşı Üsküdarlı Muhtar

52.İstiklal Savaşı paşalarından
Dağıstanlı Nuri

53.Çerkez Ethem’in kardeşi Tevfik

54.Eğinli Hasan Rıza

55.Meclis-i Mebusan Bursa Mebusu Talip Bey

56.TBMM üyesi Yüzbaşı Giritli Ruşeni

57.Fas’ta Ticani Hücresi Reisi Hoca Abbas

58.Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba’nın babası Şerif Burgiba

59.Arabistan’ın ünlü şeyhlerinden İbnü’r-Reşit

60.İstiklal Marşı Şairi Mehmet
Akif Ersoy

61.Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mareşal Mustafa Kemal Paşa”.  
( kaynak Hikmet Er)

Yani
yukarıdaki liste dede görülüyor ki, Mustafa Kemal Atatürk esas olarak Milli
Müdafayı örgütlerken, yeni katılımlarlada olsa,  eski ve o zamanki
İttihatçı kadroların hatırı sayılır katkısıylada Kurtuluş savaşını örgütleyip
kazanmıştır demek bence zorlayıcı olmaz diye düşünüyorum. 

Saygılar 


Sefa
Yürükel 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet