OSMANLI’NIN BORÇLARINI, AŞAĞILANAN TÜRKLER ÖDEDİ

Fatih Sultan Mehmet döneminde
(1451–1481) Türkler devlet yönetiminden uzaklaştırıldı. Onların yerlerine
“devşirme” denilen Hıristiyan Avrupalı kökenliler getirildi. Osmanlı ordusunu oluşturan yeniçeriler de Türk
değildi. 10–15 yaşlarında ailelerinden koparılıp payitahta getirilerek eğitilen
Avrupalı Hıristiyan çocuklardı. Sarayda
“Enderun” denilen, yönetici yetiştiren bir okul vardı, bu okula Türkler
alınmazdı. Harem denilen seks kölesi
hapishanesindeki cariyeler de Avrupalı Hıristiyan/Yahudi köle
kızlardı. Harem’e Türk alınmazdı. Padişahlar ve şehzadeler, cariyelerle
nikâhsız çiftleşirlerdi.  Osmanlı, Türkleri devlet yönetiminden
ve ordudan uzaklaştırmakla kalmadı. Türkleri sürekli olarak hor gördü,
“etrakı bi-idrak” yani “akılsız Türk” diyerek aşağıladı, öteledi.

Sultan 4. Murat döneminde
(1623–1640), “Türk” sözcüğü “dangalaklıla” eş anlamda kullanılırdı. Aynı dönemin ünlü hiciv şairi Nef’i, bu nedenle
şu dizeyi yazmıştı:

“Türk’e hakk çeşme-i irfanı haram
etmiştir.”

Günümüz Türkçesiyle:

“Tanrı Türk’e, anlayış yeteneğinin
çeşmesini yasaklamıştır.”

Değerli Dostlar,

Bu gerekli kısa girişten sonra
asıl konumuza gelelim. Osmanlı’nın yıkılıp gitmeden
önceki son 90 yılındaki ekonomik ve mali durumuna, yani kısacası para durumuna
özet halinde göz atalım.

Yıl: 1828–1829

Osmanlı tahtında Sultan 2. Mahmut oturuyor.

Osmanlı-Rus savaşı sürüyor.

Osmanlı ordusunun Tuna garnizonlarında ekmek yok! Çünkü ekmeği yapacak un
yok, buğday yok!

Osmanlı, ünlü Yahudi banker Rothschild’e başvurur.

Rothschild, gerekli buğdayı satın alıp Osmanlı’ya verir.

Osmanlı devleti, aldığı buğdayın ancak yarı parasını ödeyebilir.

Yıl: 1834

Osmanlı tahtında Sultan 2. Mahmut oturmaktadır.

Yunanlar Osmanlı’ya başkaldırmış, savaşmış ve bağımsızlıkları
kazanmışlardır.

Ayrıca, Osmanlı devletinin Yunanlara tazminat ödemesi karalaştırılmıştır.

Osmanlı’nın tazminat ödeyecek parası yoktur, hazine boştur.

Osmanlı yine banker Rothschild’e başvurur.

Rothschild’in bir temsilcisi İstanbul’a gelir, sözü edilen parayı öder,
Osmanlı’ya borç yazılır.

Yıl: 1853–1856

Osmanlı tahtında Sultan Abdülmecit oturmaktadır.

Kırım Savaşı sürmektedir.

Osmanlı ordusunun silaha ve mühimmata ihtiyacı vardır, ama bunları alacak
parası yoktur.

Osmanlı, yine banker Rothschild’e başvurur.

Rothschild aracı olur, Osmanlı’ya 10 milyon 514 bin 976 kuruş borç verip 40 bin
tüfek, 2 bin şişhane, 10 milyon fişek ve 50 milyon kapsül alınır.

Yıl: 1855

Osmanlı tahtında Sultan Abdülmecit oturmaktadır.

Zaten kasasında parası olmayan Osmanlı’nın, Kırım Savaşı sırasında masrafları
çok artmıştır.

Çok acele ve çok büyük paraya ihtiyacı vardır.

Osmanlı yine banker Rothschild’a başvurur.

Osmanlı, istediği borç karşılığı Mısır vergisi, İzmir ve Şam gümrüklerinin
gelirlerini teminat olarak gösterir, yani ipotek ettirir.

Rothschild bu teminatlarla yetinmez. Çünkü Osmanlı devleti, aldığı buğdaydan
kaynaklanan borcun yarısını hâlâ ödememiştir.

İşte bu nedenle Rothschild; İngiltere ve Fransa’nın kefil olması koşuluyla
Osmanlı’ya borç vermeyi kabul eder.

Osmanlı devletine 5 milyon Sterlin borç verir.

Yıl: 1891

Osmanlı tahtında Sultan 2. Abdülhamit oturmaktadır.

Hazinede para yoktur.

Bir kez daha banker Rothschild’e başvurulur.

Rothschild; yüzde 4 faizle, ödeme süresi 60 yıl olan, 6 milyon 316 bin 920
Sterlin borç verir.

Yıl: 1894

Osmanlı tahtında Sultan 2. Abdülhamit oturmaktadır.

Hazine tam takırdır.

Borç için yine banker Rorhschild’e başvurulur.

Rorhschild, yüzde 3,5 faizle 8 milyon 212 bin 340 Sterlin borç verir.

Borcun geri ödeme süresi 61 yıldır.

Osmanlı bu borcu yıllık 330 bin Sterlin taksitlerle ödemek üzere borç senetleri
imzalar.

Tarih: 1 Kasım 1922

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı saltanatına son verdi,

Tarih: 17 Kasım 1992

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin, bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbul’dan kaçtı.

Tarih: 24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşması imzalandı.

Genç Türk devleti, Osmanlı devletinin borçlarını yüklendi.

Bu borçlar arasında banker Rorhschild’den alınmış borçlar da vardı.

Lozan Antlaşması’nın ilgili hükümleri gereğince, banker Rorhschild’den alınmış
olan borçlar Rothschild Ailesi’ne ödendi.

Değerli Dostlar,

Kamu maliyesi uzmanı Dr. Mahfi
Eğilmez, Osmanlı’nın borçlarını hesapladı. 2013 yılının kurlarına göre, Osmanlı
devletinin toplam borcu 500 MİLYAR DOLAR tutuyordu.
Bu borcu, büyük devrimci Atatürk’ün önderliğinde “Yeniden Doğan” Türk
milleti ödedi.

Değerli Dostlar,

Bu yazının kısa özeti şudur:

Yıkılıp giden Osmanlı’nın 500
MİLYAR DOLAR borcunu, Osmanlı’nın aşağıladığı Türk halkı ödedi. Bu gerçeği, Osmanlı palavralarıyla kandırılmak
istenen halkımız, özellikle de gençlerimiz hiç akıllarından çıkarmamalıdırlar.
Yılmaz Dikbaş

21 Ağustos 2017, Pazartesi

dikbas@kalinka.com.tr

0532 233 31 52