SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI

TARİH /// Osmanlı’nın Başına Geçmiş En Zeki Padişahlardan Biri : İkinci Mahmut

TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI
Bu haber 08 Ağustos 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

Osmanlı’nın Başına Geçmiş
En Zeki Padişahlardan Biri : İkinci Mahmut


İkinci Mahmut (II.
Mahmud), Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilenebilmesi için yüzünü Batı’ya dönmesi
gerektiğini savunmuş ve bu konunun üzerine gitmiştir. Osmanlı’nın başına geçmiş
en tilki ve zeki padişahlardan biri olan İkinci Mahmut’a kısa bir bakış.


ikinci mahmut, osmanlı’nın başına geçmiş en
tilki ve en zeki padişahlardandır


ikinci
mahmut, şehzadeliği sırasında sultan olan amcası üçüncü selim tarafından himaye
edilmiş ve eğitimiyle bizzat ilgilenilmişti. üçüncü selim tahttan indirildikten
sonra ise, tahta çıkan dördüncü mustafa tarafından katledilmek istenmiş fakat
harem’deki kadınlardan birisinin sayesinde çatı arasına kaçarak canını zor
kurtarmıştır. mehmet alkan hoca bu olayı, harem’in osmanlı siyasetindeki
son etkisi olarak adlandırır. devam edersek, şehzade mahmut, istanbul’a üçüncü
selim’i tahta çıkarmaya gelen rusçuk ayanı alemdar mustafa paşa tarafından,
üçüncü selim daha önceden katledildiği için tahta çıkarılmıştır. 


bu noktadan sonra izlediği siyasetse takdire
şayandır


tahta geçtiğinde, siyasi bir desteğe haiz
olmayan ve yeniçeri güruhunun da pek iyi gözle bakmadığı mahmut, iktidarını
sağlamlaştırmak için askeri güce ihtiyaç duyuyordu. o askeri güç ise, dönemin
feodal beyleri olan ayanlarda vardı: böylece mahmut, sultanlığını korumak için
ayanlarla sened-i ittifak adı verilen antlaşmayı imzalamıştı.
ayanların, bu antlaşmayı imza etmek için şehre gelişleri de oldukça
görkemliydi: birbirinden ilginç kıyafetlere haiz hassa askerleriyle kente gelen
ayanlar, aslında mahmut’un gövde gösterisi niteliğindeydi. 


bir süre sonra, iktidarını sağlamlaştıran
mahmut, mutlak egemenliğini sağlamak için ayanlarla hesaplaşmak zorunda
olduğunu biliyordu: ayanları görüşme bahanesiyle bir araya topladı ve onlardan
ani bir biçimde kurtuldu: hepsini öldürttü. birkaç ayan hariç artık mutlak
otoriteye sahipti. 


yeniçerilerle de hesaplaşmak için bekleyen
mahmut, amcası selim’in düştüğü hataya düşmemek için en uygun anı kolladı ve
yunan isyanı sırasında askerlerin isteksiz savaştığı propagandasının da
yardımıyla 1826 yılında harekete geçti halktan da destek alarak yeniçerilerin
kökünü kazıdı. vaka-i hayriye (hayırlı olay) sonrası şehirde yaşayan tüm
yeniçeriler katledildi ve hatta mezarları bile bozuldu. fakat bu olay, henüz o
sırada devam eden yunan savaşı’nı olumsuz etkiledi çünkü elde doğru düzgün bir
düzenli ordu kalmamıştı. asakir-i mansure-i muhammediye adıyla bir ordu kurdu
fakat bunlar hemen faaliyete geçemedi.


mahmut, nazarımda devletin üçüncü
kurucusudur, osman bey ve fatih’ten sonra. kendisi döneminde, cumhuriyet
dönemine de taşınacak olan bürokratik yapıların temeli kuruldu. modern
anlamdaki orduya benzeyen bir ordu yapısı teşekkül etmeye çalıştı. postane vb.
birçok yeniliğe imza attı. kısacası, osmanlı imparatorluğu bir müddet daha düşe
kalka varlığını idame ettirdiyse bunda hiç kuşkusuz en büyük hisselerden
birisini mahmut’a vermeliyiz.


istemi yabgu


ikinci mahmut döneminde idari alanda
yapılan ıslahatlar


• divan teşkilatı
kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştur.

• tımar sistemi kaldırılmıştır.

• devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.

• memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmiştir.

• memurlar, dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılmıştır

• memurların yargılanması için dar-ı şura-yı bab-ı ali adında bir mahkeme
kurulmuştur.

• müsadere sistemi kaldırılmış, mülkiyet hakkı tanınmıştır.

• osmanlı’da ilk kez posta teşkilatı kurulmuştur.

• askeri işleri düzenlemek amacıyla askeri şura oluşturulmuştur.

• ilk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştır.

• taşra teşkilatı eyalet, liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir. iller, merkeze
bağlanmıştır.

• mahalle ve köylere muhtarlar atanmış, ayanların etkisi kırılmaya
çalışılmıştır.

askeri alanda yapılan islahatlar

• alemdar mustafa paşa, nizam-ı cedid ocağı’nın yerine sekban-ı cedid ocağı’nı
kurmuştur.

• ii.mahmut, sekban-ı cedid ocağı’nı kaldırmış, yerine avrupa tarzında eşkinci
ocağı’nı kurmuştur.

• ii.mahmut, halkın desteği ile yeniçeri ocağı’nı kaldırmıştır (1826). bu olaya
vaka-i hayriye denir. böylece: 


islahatların
önündeki en büyük engel kalkmıştır.

halkta yeniçerilere karşı düşmanlık başlamıştır.

yeniçeri mezarları tahrip edilmiştir.

mehter yasaklanmıştır.

padişah yönetime egemen olmuştur.

yeniçeri ocağı’nın yerine avrupa tarzında asakir-i mansure-i muhammediyye adı
ile yeni bir ordu oluşturmuştur.


ekonomi alanında yapılan ıslahatlarözel sektör teşvik edilmiştir.

• yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.

• müslüman tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır.

• balta limanı antlaşması ile ingiltere ve fransa’ya büyük ekonomik tavizler
verilmiştir.


eğitim – kültür alanında yapılan ıslahatlar


• ilköğretim zorunlu hale
getirilmiştir.

• avrupa tarzında eğitim verecek okullar açılmıştır (mekteb-i tıbbiye, mekteb-i
adliye vb.).

• avrupa’ya ilk kez öğrenciler gönderilmiştir.

• takvim-i vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarılmıştır.

• avrupa tarzı müzikler serbest bırakılmıştır.

• ilk kez karantina sistemi uygulanmıştır.

• padişah, resmini devlet dairelerine astırmıştır.

• ii.mahmut yurdu tanımak için yurt gezilerine çıkmıştır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER