Osmanlı’da, (fotoğrafta görülen) sokak hayvanları
için, kedi köpek yiyeceği anlamına gelen “manca” satan kişilerin
yaptığı “mancacılık” adında bir meslek vardı. Dileyen, mancacıdan
satın aldığı yiyecekleri hayvanlara verir, dileyen de parasını verir, mancacı
onların adına hayvanları beslerdi. Ayrıca Dolmabahçe’de kuş, Üsküdar’da kedi
hastaneleri vardı. Başta, sonbaharda geri dönemeyen ve yardıma muhtaç leylekler
olmak üzere, diğer göçmen kuşlar için de dünyanın ilk hayvan hastanesi
“Gurabahane-i Laklakan” yani “Düşkün Leylekler Evi” adıyla
Bursa’da kurulmuştu. Bugün Beyoğlu, Taksim bölgesinde insan için bile hastane
bırakılmadığını düşününce, değerler anlamında, bunların yaşandığı 19.
yüzyıldan, 21. yüzyıla ne şekilde bir evrim geçirildiği apaçık ortada. (Ayşe
Uyam’ın katkılarıyla)