SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI

TARİH : Osmanlı İmparatorluğu’nda Katledilen Kardeş ve Akrabalar

TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI
Bu haber 30 Temmuz 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu’nda
Katledilen Kardeş ve Akrabalar


Bildiğiniz gibi Osmanlı
İmparatorluğu padişahları, ‘devletin bekası’ gerekçesiyle pek çok kez
kardeşlerini ve akrabalarını öldürdüler. İşte o ölümler.


halifelik ünvanına sahip osmanlı
padişahları, “devletin bekası” için kardeşlerini öldürmüşlerdir.
sürekli hoşgörüsünden
bahsettiğimiz ve halife olan osmanlı padişahları bu
hoşgörülerini kendi kardeşlerine göstermemişler, kimilerini isyan ettiği için
tahta göz diktiği için ancak kimilerini de isyan etme ihtimallerine karşı ki bu
affedilmez öldürtmüşlerdir. 


acaba şeri
hükümler açısından yani islamiyet açısından konu nasıldı, islamiyette kardeş
katline yer var mıydı?


islam hukukunda, üç çeşit suç ve ceza vardır


1- had suç ve cezaları: hırsızlık
(hadd-i şirb), yol kesmek (kat’-ı tarik), zina (hadd-i zina), dinden dönmek
(irtidâd) ve devlete isyan (bağy) suçlarından ibaret olan bu suçların,
unsurları teşekkül ettiği takdirde, tatbik edilecek cezaları, allah ve resulü
tarafından tesbit edilmiştir. bunlarda mühim olan, unsurların teşekkülüdür.
unsurlardan birisi eksik olursa had cezası tatbik edilmez; ancak ülü’l-emr
tarafından tesbit edilecek ta’zîr cezaları uygulanır. mesela, dört şahidle zina
yaptığı isbat edilemeyen suçluya, zina haddi tatbik edilmeyecektir. ancak üç
şahitle zina yaptığı isbat edilen suçlu, bütün bütün cezasız da
bırakılmayacaktır. işte unsurları teşekkül etmeyen bu suçlara tatbik edilecek
cezalara ta’zîr cezaları denir ve ülü’l-emr tarafından tesbit edilir.


2- şahsa karşı işlenen cinayet
suçları: cezaları kısas veya diyettir. bunların da çoğu cezaları, allah ve
resulü tarafından tesbit edilmiştir.


3- tazir suç ve cezalarıdır ki, biraz önce
zikredilen had veya cinayet gruplarına girmeyen (esrar içmek gibi) yahut
girdiği halde o cezaların tatbiki için gerekli unsurlara sahip olmayan (üç
şahitle isbat edilen zina suçu gibi) suç ve cezalardır. işte bu bölümde
ülü’l-emrin tesbit ettiği veya kadı tarafından takdir edilen cezalar tatbik
edilecektir.


kardeş katlinin dayanağı olarak
“devletin bekası” gösterildiğine göre şimdikine benzer devletin
toprağını ve bağımsızlığını dağıtmaya ve bölmeye yönelik bir teşebbüs olması
gereklidir ve islam hukukuna göre cezanın verilmesi yani kişinin suçlu bulunması
için kişinin eylemi gerçekleştirmesi ve bu bunun şahitler tarafından
ispatlanması gereklidir.


yani genç
yaşta
ileride problem çıkarmaması için öldürülen şehzadelerin öldürülmesinin
islam hukukunda yeri yoktur. (çünkü eylem
gerçekleşmemiştir). ancak padişahlar kanun yapma yetkisini elinde
bulundurduğundan islam hukunun hiçe sayarak çeşitli ölümlere sebep olmuşlardır.


osmanlı
devleti’ndeki çekişmeleri ve iktidar oyunlarını ve kadınların yönetimdeki
etkilerini düşünürsek birçok kişi keyfi yere öldürülmüştür. gerçekten devletin bekasına zarar
verenlerin dışında diğerlerinin kanı osmanlı padişahlarının elindedir, masum
kardeşlerini öldürecek kadar iktidar hırsına sahiptirler


osmanlı devleti’nde öldürülen kardeş ve
akrabalar


1- (1298-1326) osman bey-
osmanlı imparatorluğu’nun kurucusu.amcası dündar bey’i öldürttü.


2- (1326-1359) orhan bey-
bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok


3- (1359-1389) i.murad
(hüdagendivar)- s ırpsındığı, kosova savaşlarını kazanan padişah.oğlu savcıbey
ile kardeşleri halil ile ibrahim’i öldürttü.


4- (1389-1402) i.bayezid
(yıldırım)- niğbolu savaşını kazandı.kardeşi yakup’u öldürdü.ankara savaşında
timur’a yenilince tahttan indirildi.


5- (1402-1421) i.mehmed-
kardeşi isa çelebi’yi boğdurttu,şeyh bedrettin’i idam ettirdi.


6- (1421-1451) ii.murad-
varna ve ii.kosova savaşları kahramanı.kardeşi mustafa’yı öldürttü.


7- (1451-1481) ii.mehmed
(fatih)- en çok övündüğümüz padişahlardan..1453 te istanbul’u fethetti,1472
otlukbeli savaşını kazandı. 2 yaşındaki kardeşi ahmed’i, sadrazamlar çandarlı
halil paşa ile mahmut paşa’yı öldürttü.


8- (1481-1512)
ii.bayezid- kardeşi cem sultan ile savaş yaptı. cem sultan rodos’ta 13 yıl
tutsak yaşadı. veziri gedik ahmet paşa’yı öldürttü. kendiside , oğlu selim
tarafından öldürüldü.


9- (1512-1520) i.selim
(yavuz)- mısır fatihi bu padişahımız halifeliği istanbul’a getirmiş,
mercidabık, ridaniye savaşlarını yönetmiştir.çaldıran seferine giderken 30bin
aleviyi kılıçtan geçirmiş, ayrıca babasını, 2 kardeşini, 3 yeğenini, 3 vezirini
öldürterek tarihteki yerini almıştır.


10- (1520-1566)
i.süleyman (kanuni)- en uzun süre tahtta kalan padişahtır..46 yıl.
belgrad,rodos,cezayir,trablusgarp bu dönemde alınmış,viyan kapılarına
dayanılmış,preveze deniz savaşı kazanılmıştır.mimar sinan,barbaros hayrettin,hürem
sultan bu dönemin ünlüleridir. damat rüstem paşa,lala paşa çekişmesi ve
dedikodular sonucu 2 oğlu ile torunlarını boğdurttu.ayrıca vezirleri makbul
ibrahim paşa ile kara ahmet paşa’yı öldürttü.


11- (1566-1574) ii.selim
(sarı/sarhoş)- bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan bu padişahımızın
döneminde imparatorluk geri vitesine takıyor. inebahtı deniz savaşında tüm
osmanlı donanması yakıldı.


12- (1574-1595)
iii.murad- kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü.kadınlara
düşkünlüğü ile tanınan sultanımızın tam 110 çocuğu olmuştur. karısı safiye,
yeni camii yaptırmıştır.


13- (1595-1603)
iii.mehmed- kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır.tam 19 kardeşini ve
bir oğlunu öldürmek zorunda kaldı.korktuğu için haçova savaşından kaçmak
istedi..şeyhülislam tarafından zor ikna edildi.1597 de tırnakçı hasan
paşa’yıboğdurttu.o zamanlar hazine tamtakır olduğu için, yemişçi hasan paşa’dan
,tırnakçı hasan paşa’nın giysilerinin satılarak para bulunmasını istedi.


14- (1603-1617) i.ahmed- tahta
çıktığında henüz sünnet olmamıştı.avusturya’ya gereksiz savaş ilan
etti..başarılı olamayınca 1606 zitvatorok anlaşması’nı imzaladı. bu dönemde
devam etmekte olan celali isyanları nı bastırmak için kuyucu murad paşa ,doğuda
30bin kişiyi kılıçtan geçirerek kuyulara gömdü. sultan ahmet camii,bu padişahın
adını taşır


15- (1617-1618)
(1622-1623) i.mustafa- iki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü.döneminde abasa
paşa isyanı ile sipahiler ayaklandı. akıl hastası olduğundan tahttan erken
indirildi.


16- (1618-1622) ii.osman
(genç)- 12 yaşında tahta çıktı,kardeşini öldürttü.16 yaşında iken tahttan
indirildi,yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü.


17- (1622-1639) iv.murad-
11 yaşında tahta çıkarken 3 kardeşini öldürttü.tütün içenleri öldürtmesiyle
bilinir.ancak bu sıralarda şeyhülislam yahya efendi,meyhane öven şiirler
yazıyordu.1635 revan,1638 bağdat seferleri bu dönemde yapılmış olup, 17 yıllık
iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır.mere hüseyin,kemenkeş kara
ali,gürcü mehmed,boşnak hüsrev,topal recep,tabanı yassı memed


18- (1639-1648) i.ibrahim
(deli)- balıklara yem olarak altın atmasıyla bilinir.askeri darbeyle tahttan
indirildi,öldürüldü.


19- (1648-1687) iv.
mehmed (avcı)- tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı.döneminde yeniçeri ve
celali isyanları oldu. köprülüler bu dönemin sadrazamlarıdır.öldürttükleri
ünlüler kösem sultan ile merzifonlu kara mustafa paşadır.


20- (1687-1691)
ii.süleyman- padişah olduğu 46 yaşına kadar zindandaydı.padişahlığı sırasında
yeniçerililer istanbulu yağmaladılar.ünlü sadrazam köprülü fazıl mustafa paşa
bu dönemdendir.olumlu olayı eğriboz zaferidir.


21- (1691-1695) ii.ahmed-
48 yaşına kadar hapisyattıktan sonra tahta çıktı.4 yıllık iktidarında ,salkamen
bozgunu, sakız kalesi kaybı, sadrazam arabacı ali paşa’nın öldürülmesi önemli
olaylardandır.


22- (1695-1703)
ii.mustafa- 1683 te viyana’ya yürüdü, bozguna uğradı.1699 da imzaladığı
karlofça anlaşmasıyla maceristan yitirildi. i.edirne vakası, şeyhülislam
feyzullah’ın öldürülmesi bu döneme rastlar.askeri darbeyle tahttan
indirilmiştir.


23- (1703-1730)
iii.ahmed-1725 te rus çarı deli petro tebriz’i aldı.bir şeyler yapması
gerekiyordu..fakat savaşa gitmeyi göze alamadı. istanbul’dan orduları
hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir
padişah olarak tarihte yerini aldı.lale devri diyede bilinen dönemin diğer
unutulmayanları;1718 pasarofça anlaşması, icadından 3,5 asır sonra matbaanın
getirilmesi, meşhur baltacı-katarina olayının yaşandığı purut savaşı
dır.halktan sallandırdıklarının sayısı bilinmemekle birlikte, şehzade ibrahim
ile sadrazamlardan ;hoca ibrahim paşa, damat ibrahim paşa, çorlulu ali
paşa,yusuf paşa, süleyman paşa ..bilinen öldürttükleridir.kendileri de patrona
halil isyanıyla tahttan indirilmiştir.


24- (1730-1754) i.mahmud-
isyancılar tarafından tahta çıkarılmış,o da isyancıların her dediğini
yapmıştır.


25- (1754-1757)
iii.osman- 3 yıllık iktidarı sırasında ki en önemli olay,cezayir de ki
egemenliğin bitmesidir.


26- (1757-1774)
iii.mustafa- ülkeyi yıldız falına bakarak yönetirdi. kürkçüler çok para
kazanıyor diye ülkede kürk satışlarını yasakladı. kürkçüler haraç ödeyince
satışlar tekrar serbestleşti.sadece 2 sadrazamını öldürtmüştür


27- (1774-1789)
i.abdülhamid- bilinen vukuatı, küçük kaynarca anlaşması ile kırım’ın
verilmesidir.


28- (1789-1807)
iii.selim- kayıplarla dolu ziştovi ve yaş anlaşmalarını imzaladı.nizam-ı cedid
reformlarını yapmak istediğinde, şeriatçıların başlattığı kabakçı mustafa
isyanı ile tahttan indirildi. iv. mustafa tarafından öldürülmüştür.


29- (1807-1808)
iv.mustafa- nizam-ı cedidçilerden çok korktuğundan, taraftarlarının görüldüğü
yerde öldürülmelerini emretmişti.yinede ancak 1 yıl hükümdarlık yaptı, alemdar
mustafa paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirildi.


30- (1808-1839) ii. mahmud-
vukuatı en fazla olan padişahlardandır.işe ,ağabeyi iv.mustafa’yı öldürerek
başladı. dönemin diğer olayları;mora,sırp,kavalalı isyanları;donanmanın
yakıldığı novarin olayı;osmanlının , kendi valileri ile savaşıp,kaybetmeleri;
kaptan-ı derya ahmed paşa’nın ,donanmayı olduğu gibi kavalalı mehmed ali
paşa’ya teslim etmesi;1826 yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi
ordusundan 140bin kişinin kılıçtan geçirilmesi,olarak
sayılabilir.ii.mahmud’un,balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda balkan
ayaklanması başladı.dış baskılar gelince “tanzimat fermanı”ilan etmek
zorunda bırakıldı.


31- (1839-1861)
abdülmecit- dönemin önemli olayları..tanzimat fermanı,islahat fermanı,kırım
savaşı…


32- (1861-1876)
abdülaziz-karadağ isyanı, 1875 balkan hareketlenmesi,belgrad’ın kaybı bu döneme
denk düşer. vukela heyeti tarafından tahttan indirilmiştir.


33- (1876-1876) v murad-
iki rekoru vardır.en kısa tahtta kalma rekoru.. sadece 3 ay. tahttan indikten
sonra en uzun yaşayan padişah.. 28 yıl.. tahtı elinden alınan
padişahlarımızdandır.


34- (1876-1909) ii.
abdülhamit- 31 mart olayı ,93 harbi ,tam bir çöküntü olan ayestefanos
anlaşması.. unutulmayanlar- dandır. kıbrıs, mısır, tunus, doğu rumeli, bosna,
girit kaybettikleridir.zamanında ayaklanmaları önlemek için filibe’de bolca
katliamlar yapılmıştır. batıya borçlar ödenmediğinden “duyun-u
umumiye”ye kurmak zorunda kalmıştır.mebusan kararıyla demokratik bir
şekilde tahttan indirildi.


35- (1909-1918) mehmed
reşad- bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok


36- (1918-1922) vahdettin-
vahdettin, osmanlı’nın 36., tahttan indirilende 14. padişahıdır. kendileri
tatlı canlarını kurtarmak için ingilizlere sığınmıştır.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER