Osmanlı Armasının Üzerindeki
Semboller Ne İfade Ediyor ?


Tuğranın etrafındaki güneş
motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir.


1.      II.
Abdülhamit’in tuğrası


2.      Sorguçlu
serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder.


3.      Yeşil Hilafet
sancağı


4.      Süngülü
tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur.


5.      Çift taraflı
teber


6.      Toplu tabanca


7.      Terazi:
şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.


8.      (Üstte)
Kuran-ı Kerim. (Altta) Kanunnameler.


9.      Nışan-ı al-i
imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve
askerlere veriliyordu.


10. Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından
1862’de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara
verilirdi.


11. Asa ve şeşper


12. Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.


13. Bereket boynuzu


14. Nışan-ı iftihar


15. Yay


16. Mecidi nişanı


17. Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı
aletidir.


18. Şefkat nışanı, 1878’de II. Abdülhamit Han
tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete,
millete hizmet eden kadınlara verilirdi.


19. Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor)


20. Kılıç


21. Top, topçu ocaklarını temsil eder.


22. El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk
kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.


23. Mızrak.


24. Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler
tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.


25. Tek taraflı teber (balta)


26. Bayrak


27. Osmanlı sancağı


28. Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alayları


 Kalkan,
Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12
yıldız 12 burcu temsil eder. Güneş bu burçlar üzerinde hareket eder.


İngiltere’de
dizbağı nişanı denilen bir gelenek vardır.
1346 yılında Kral ııı. Edward
tarafından ortaya çıkarılan uygulamada nişanı alan kişi ya da hükümdarların
armaları Londra’da Windsor Sarayı’nda bulunan Saint George Kilisesi’nin
duvarında asılmaktadır.


Kırım Harbi’ndeki müttefikimiz Fransızlar iyi niyetlerinin bir göstergesi olarak Sultan Abdülmecid‘e Légion
d`Honneur Nişanı
verirler. Bir diğer müttefikimiz olan İngilizler de bunun altına kalmaz tabi hemen
Sultan’a Diz Bağı Nişanı
vermek için harekete geçerler.


Fakat o dönemde Osmanlı’nın bir arması yoktur.
Arma gereklidir; çünkü gelenek uygulanmalıdır. O döneme kadar Osmanlı’nın bir
arması olmadığı için Abdülmecid hemen devreye girmiş ve Kraliçe Victoria’dan
bir ricada bulunarak arma işini en iyi beceren ustasını göndermesini istemiş.
Kraliçe Victoria bunun üzerine dönemin arma uzmanı olan Prens Charles’e Osmanlı
için arma tasarlama görevi vermiş.


Charles İstanbul’a detaylı araştırma yapmak için
gelir. Uzun araştırmalardan sonra ay yıldızlı sancağı saltanat kavuğunu sorgucu
ve tuğrayı ön plana çıkararak bir arma tasarlar.


Arma bir yılda hazırlanır ve Osmanlı Devleti’nin Londra sefiri Kostaki‘ye
teslim edilir. Daha sonra Kostaki arma tasarımını İstanbul’a gönderir. Sultan
Abdülmecid tasarımı beğenir. Artık arma hazırdır ve İngiltere’nin Saint George
Kilisesi’ndeki yerini alır.


Osmanlı
devleti arması Kraliçe Victoria tarafından görevlendirilen Prens Charles Young
tarafından tasarlanmıştır.


2. Abdülhamit döneminde terazi ve silahlar
eklenerek son şeklini alır….