Roma
İmparatorluğu gibi döneminde rakipsiz bir kurumsallaşmaya sahip medeniyetin
yıkılmasıyla başlamak üzere XV. yüzyılın sonlarına kadar uzanan zaman dilimini
kapsayan ortaçağda, Avrupa toplumu için birçok değişim ve dönüşüm yaşanmıştır.
En belirgin değişimlerden biriside yine bu dönemde Avrupa tıbbi gelişmelerinde
yaşanmıştır. Papalık kurumu, Roma sonrasında oluşan boşluğu değerlendirmek için
her alanı baskısı altına alırken tıp sahasını da bu durumdan fazlasıyla
etkilenmiştir. Eskiçağa nazaran ortaçağ tıp zihniyeti bu kurumun düşünceyi
baskılayan ve seküler odakları tehdit olarak algılayan yapısı sebebiyle kazanımlarını
kaybetme tehlikesiyle karşılaşırken, kilise tekeline girmekten de
kurtulamamıştır. Kilisenin baskıladığı ve arka bahçesi durumunu getirdiği tıp
dünyası, XI. yüzyıla kadar tüm dogma ve batıl itikatlarla sarılmıştır. Ancak bu
tarihten sonra Antik çağın ve İslam medeniyetinin eserleri ve ilerlemeleri,
azınlık – seküler kesimlerden oluşan hekimler topluluğunca kiliseden gizde olsa
üzerinde çalışılmaya başlanması Avrupa tıbbı için yeni bir dönem oluşturmuştur.
Özellikle Salerno ile başlayan okullaşma sürecide bu yeni dönemde Avrupa
tıbbının İslam medeniyetinden bayrağı devralmasını ve kilise tahakkümünden
kurtulmasını sağlamıştır. Bu çalışma, ortaçağda, Avrupa tıbbındaki gerileme
nedenleri açıkladıktan sonra bu durumun nasıl tersine dönerek ilerlemeler sağlandığını,
batı toplumunun kültürel değerleri ve düşüncel yapısıyla birleştirerek
değerlendirmekte ve bir sonucu bağlamaktadır.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet