Onur KÖSE [1]  : İbn
Fadlan Seyahatnamesi


İbn Fadlan, 10. Yüzyıl başında Abbasi
Halifesi Muktedir’in katiplerinden olur. 921-922 yıllarında Halifece İdil
Bulgarlarına elçilik heyetinde bulunur. Seyahati sırasındaki hatıralarını
aktardığı eseri el-Rihle ‘’Seyahatname’’ Türk tarihi açısından oldukça
mühimdir. Eseri Türk tarihinin önemli kaynaklarından biri olmuş, birçok
çalışmada ana dayanak noktası ve ilham kaynağı olmuştur. İbn Fadlan, elçiliği
sırasında uğradığı Türk boylarını çok iyi gözlemlemiş, boyların kültürleri ile
ilgili değerli bilgiler vermiştir. Pek çok dikkatini çeken noktada insanlara
sorular sormuş, kafasını kurcalayan noktaları öğrenmek istemiştir. Bizlere de
bu değerli bilgileri aktarırken, bazı noktalarda kendi dünya görüşü sebebiyle
olayları farklı yorumlaması da söz konusu olmuştur.


DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet