TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE


Olcaytu Hanın Gilan Seferi (1306-1307) 

Ercan GÖRDEĞİR [1]
XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya dengelerini
alt üst eden yeni bir güç ortaya çıktı. Bu güç Cengiz Han önderliğinde yirmi
yıl gibi çok kısa bir zaman diliminde büyük bir imparatorluğa dönüşen
Moğollardı. Cengiz Han sıkı bir disiplin altında güçlendirdiği orduları ile çevre
kabileleri hâkimiyet altına aldıktan sonra 1206 da kağan ilan edildi. Böylece
Yakındoğu için kasırgaya dönüşecek rüzgâr Karakurum’dan esmeye başladı. 1227
tarihinde Cengiz Han öldüğünde çocuklarına sınırları Çin’den Harezm ve Kırım’a
kadar uzanan devasa bir imparatorluk bıraktı.
1251 tarihinde Moğol kuvvetleri Yakın Doğu
üzerine tekrar harekete geçti. Bu kuvvetlerin liderliğini yapan Hülagü Han,
1256 tarihinde Alamut Kalesi’ni teslim alarak Tebriz merkezli İlhanlı
Devleti’ni kurdu. Ardından 10 Şubat 1258 tarihinde Abbasi Devleti’nin merkezi
Bağdat’ı aldı. Böylece Gilan Bölgesi hariç bütün İran, Azerbaycan ve Irak-ı
Acem topraklarında Moğol hâkimiyeti kuruldu.
İlhanlı Devleti için oldukça stratejik bir bölge
olmasına rağmen 1256 tarihinden Olcaytu Han (1304-1312) devrine kadar hiçbir
İlhanlı hükümdarı Gilan bölgesini istilaya girişmedi. Bu çalışmada İlhanlı
tarihinde bir ilk olan Gilan bölgesine yapılan askeri harekâtın sebep ve
sonuçları ele alındı.
DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir