<www.16haber.com/profil/1/necati-kartal> NECATİ KARTAL : Nisan 1920’de ne oldu ? -1
23 Nisan 1920’de kurulan TBMM, Osmanlı Sarayı’nın tüm engelleme kararlarına, İngilizler eliyle kurulan Damat Ferit Hükümeti’nin bir dizi iç savaş yaratma organizasyonlarına, ulusal kurtuluş karşıtı Şeyhülislam’ın bir dizi ölüm fetvalarına, güdümlü mahkemeler eliyle ulusal kurtuluşa katılan önemli paşaların idam fermanlarına, ulusal kurtuluşu organize eden güçlere karşı kurulan Anzavur ve Kuvayı İnzibatiye güçlerinin karşı isyanlarına rağmen, organize edildi ve açıldı
Gelişmenin mihenk taşları 1920’nin Mart ve Nisan ayında örüldü.
“İstanbul’un işgali konusunda 6 Mart’ta Amiral de Robeck’e gönderilen ve Yüksek Konsey’in kararı olarak belirtilen şu 4 madde önemliydi:
1- İstanbul Müttefik Kuvvetler tarafından derhal işgal edilecektir.
2- Türk Hükümeti’nden, son Kilikya olaylarında sorumluluğu şüphe götürmeyen, Erzurum Valisi Mustafa Kemal’in derhal azli istenecektir.
3- İstanbul’un işgalinin, barış şartlarının tamamen kabulü ile uygulanmasına kadar devam edeceği, Türk Hükümeti’ne bildirilecektir.
4- Eğer bundan sonra da olaylar çıkarılacak olursa, barış şartları çok daha ağırlaştırılacak ve verilen tâvizler geri alınacaktır. ” (Fahir Armaoğlu, İngiliz Belgelerinde İstanbul’un İşgali)

Bu duruma karşılık Osmalı Hükümeti, İstanbul’un “geçici” olarak işgalinden başka çare kalmadığı belirtilerek şu hususlar vurgulayan bir bildiriyi yayınladı.
“1.- İşgal geçicidir.
2- İtilâf Devletleri, Padişahlığı yıkmayı düşünmemektedirler.
3- İtilâf Devletleri, Türklerin elinden İstanbul’u almayı da düşünmemektedirler.
4- Bu kritik zamanda, herkesin normal işine devam etmesi ve kamu düzeninin korunmasına katkıda bulunması bir görevdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntıları üzerinde yeni bir Türkiye inşa etme ümidini yıkmaya çalışanlara kimse kanmamalıdır. İstanbul’daki Padişah’ın emirlerine itaat etmek herkesin görevidir.
5- Bu çeşit tahriklerde bulunan bazı kişiler tutuklanmış bulunmaktadır. (Bununla kasdedilen, 16 Mart sabahı tutuklanan ve Malta’ya sürülen milletvekilleriydi)” (Fahir Armaoğlu)

Bu işgalle, ülkenin geleceğini belirleyecek olan, yeni bir karar dönemi başlamıştı.
Osmanlı padişahı Vahidettin, İşgalci İngilizler ve Damat Ferit Hükümeti, işgale karşı Anadolu’da ulusal kurtuluşu organize eden yapıları yok etmek için bir dizi karar almışlardı.
Şöyle ki;
Padişah Vahdettin, İngilizler tarafından işgal edilmiş bulunan ve Misaki Milli kararı alan Meclisi Mebusan’ı, İngilizlerin talebiyle, 10 Nisan 1920’de kapatma kararı alması basit bir gelişme değildi.

Çünkü, geçen hafta, İngilizlerin önerisiyle ve Vahdettin’in onayıyla 5 Nisan 1920’de, Damat Ferit Hükümeti, Anadolu’daki milli direnişçilere karşı iç savaş başlatmak için kurulmuştu.
“İlk iş olarak, 10 Nisan 1920’de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah, Kuvayı Milliyecilerin katledilmelerinin “dinen caiz” olduğunu bildiren fetvalar hazırladı. Fetvalar İngiliz uçaklarıyla Anadolu’ya atıldı.
İhanet fetvaları ve hükümet bildirisi etkisini hemen gösterdi. Anadolu’nun dört bir yanında Milli Mücadele karşıtı iç isyanlar patlak verdi.
1920 Nisan-Haziran arasında Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanları, Anzavur ayaklanmaları, Konya, Yozgat, Milli Aşireti isyanları Ankara’yı kuşattı.
18 Nisan 1920’de Osmanlı Saray Hükümeti, Milli Mücadele’yi bastırmak için Kuvayı İnzibatiye (Halifelik Ordusu) adlı bir paralı ordu kurmaya karar verdi.

(.)
1 Mayıs 1920’de İstanbul Divanı Harbi, Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy, Halide Edip’e gıyabında idam cezası verdi.
27 Mayıs 1920’de Fevzi (Çakmak) Paşa’ya, 6 Haziran 1920’de İsmet İnönü, Mustafa Fehmi Gerçeker, Rıfat Börekçi, Bekir Sami Kunduh, Celalettin Arif, Yusuf Kemal Tengirşek, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Albay Fahrettin Altay paşalar hakkında idam kararı verdi. 15 Haziran 1920’de Padişah Vahdettin, İnönü ve diğer asker-sivil yurtseverler hakkındaki idam kararını onayladı.

Ve 13 Mayıs 1920’de Padişah Vahdettin, Kuvayı Milliye’ye karşı savaşan 16 Kuvayı İnzibatiye isyancısını Mecidiye Nişanı ile ödüllendirdi.
13 Temmuz 1920’de Padişah Vahdettin, Kuvayı Milliye’ye katılan subaylara 7 yıl hapis cezası verilmesi hakkındaki kararı onayladı.” (tarihçi Sinan Meydan)
Yarın : 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışı