TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & NOSTALJİ

Mustafa Kemal 19
Mayıs’tan birkaç gün önce Genelkurmay’da neler söylemişti

LİNK : https://odatv.com/mustafa-kemal-19-mayistan-birkac-gun-once-genelkurmayda-neler-soylemisti–19051839.html

Türkiye Cumhuriyet’inin
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı olan 19 Mayıs
1919’daki Samsun’a ayak basmasının üzerinden 99 yıl geçti…

Türkiye Cumhuriyet’inin Kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı olan 19 Mayıs 1919’daki Samsun’a
ayak basmasının üzerinden 99 yıl geçti.

Almanya Demokratik Cumhuriyeti’nin (Doğu
Almanya) en prestijli tarihçilerinden Johannes Glasneck de Atatürk’ün Samsun’a
çıkmadan önce Genelkurmay koridorlarında o günlerde yaşananları 1971 tarihli “Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye”
kitabında anlatmıştı.

Glasneck’in Atatürk’e dair biyografi
kitabı, Onur Yayınları’ndan Kasım 2014’de, Arif Gelen’in çevirisiyle okuyucuyla
yeniden buluştu.

Alman yazar, kitabında, 19 Mayıs’a dair
dikkat çeken bilgiler aktarıyor. Atatürk’ün Samsun’a gönderilmeden önce
arkadaşlarıyla ciddi bir çalışma içerisine girdiğini aktaran Glasneck, daha
gitmeden aslında Mustafa Kemal’in amacının direnişe geçmek olduğunun altını
çiziyor.

Glasneck kitabında 19 Mayıs 1919 ve öncesindeki günleri şöyle aktarıyor:

“(…) Yıldız sarayında geçen görüşme sırasında
padişah, sarayın penceresinden görülen İngiliz gemilerini göstererek, ülkenin
ve ulusun nasıl kurtarılabileceği konusunda herhangi bir yol göremediğini
çekingenlikle söyledi. Müttefiklere karşı Türk ordusunun ya da halkın
sabotajına ve zor başvurmalarına izin verilmemesi konusunda Mustafa Kemal’e
sıkı tembihlerde bulundu.

Mustafa Kemal, Yıldız sarayından Genelkurmaya gitti. Burada
Fevzi ile öteki subaylar, Anadolu kurtuluş hareketinin desteklenmesi konusunu
görüşmüşlerdi. Müttefiklere artık hiçbir silahın teslim edilmemesini sağlamak
istiyorlardı. Toplanan silahlardı. Bu kuvvetler işgal devletlerinin
yapabilecekleri ani müdahaleler karşısında karşı-saldırıya geçebilirlerdi.
Mustafa Kemal, onlarlar gizli bir telgraf
şifresi üzerinde de anlaştı. Anadolu’da tartışılırken Mustafa Kemal şöyle dedi:
“Ben bunu gerçekleştirmek için Anadolu’ya gidiyorum. Buradan verilen buyrukları
yerine getirmeyeceğim.”

16 Mayıs 1919 günü akşamı ordu müfettişi 23
subaylık kurmayı ile küçük ‘Bandırma’ vapuruna bindi. Herkesin yüzü ciddi ve
düşünceliydi. Birkaç saat önce Yunanlıların İzmir’i işgal ettiği haberi
gelmişti. Yanında bulunanlardan bazıları sordu: “Paşa şimdi ne yapacak?
Padişahın buyruklarına mı, yoksa ulusal vicdanına mı uyacak?

“Bandırma” vapuru Türkiye’nin Karadeniz kıyısı
boyunca üç gün yol aldı. Derken 19 Mayıs 1919’da Samsun limanında demirledi.
Mustafa Kemal Anadolu toprağına ayakbastı. Bekleyişler ve acı verici
belirsizlik sona ermişti. Bütün gücü ile işine girişti. Varışından hemen sonra
telgraflar işlemeye başladı. Mustafa Kemal önce Anadolu ve Trakya’da bulunan
altı kolordunun hepsi ile bağlantıya geçti. Birliklerin karargahları henüz
duruyordu, ama askerler dağıtılmıştı. Her birliğin çok az sayıda askeri vardı. Yalnızca
Erzurum’da Karabekir’in 15. Kolordusu ile Sivas’ta onun komutasında bulunan 3.
Kolordunun bir ölçüde güçlü dört tümeni vardı. Daha ilk telgraflar, aldığı
buyruğun biçimine ve özüne aykırı düşüyordu. Mustafa Kemal, İzmir bölgesinde durumu soruşturdu, birlikleri
güçlendirmek için ne gibi olanaklar gördüklerini kolordu komutanlarına sordu ve
gönüllü birliklerin kurulmasını teşvik etti. 29 Mayıs’ta kolordu komutanlarına
gerilla savaşına hazırlanmalarını açıkça buyurdu. Meslek subayı olarak düzensiz
birliklerden fazla bir şey beklemiyordu. Ama bir ordunun yeniden kurulması
olanaksız bulunduğu için başka çare görmüyordu.

Samsun’da yerel ‘Müfaai Hukuk Cemiyeti’ Mustafa
Kemal’le bizzat ilişki kurdu. Mustafa Kemal, yerel askeri ve sivil makamlara,
her yerde böyle ulusal örgütler kurulması buyruğunu verdi.”


Odatv.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir