MÜNECCİMBAŞI KİMDİR ? NEDİR ?


Müneccimbaşı, Osmanlı İmparatorluğu‘nda
15-16. yüzyıllardan itibaren saray görevlileri arasında yer alan müneccimleri
yöneten kişi. İlmiye sınıfından
seçilen müneccimbaşılar müneccimliğin kelime anlamında mevcut astroloji ve kehanet gibi
görevlerinin yanı sıra zamanla devlet katında kullanım için takvim, imsakiye ve zayiçe hazırlamaya başlamışlardır.


Bu takvimler 1800 yılına dek Uluğ Bey Zici’ne
göre, bu tarihten sonra da Jacques
Cassini
 Zici’ne göre
hazırlanmıştır. Müneccimbaşılar bu takvimler zemininde savaş, doğum, düğün,
denize gemi indirilmesi gibi konularda uğurlu saatler tespit ederlerdi. Ayrıca
kuyruklu yıldızların geçişi, zelzele, yangın, güneş tutulması ve ay tutulması gibi
astronomi ile ilgili veya ilgili olduğu düşünülen olayları da takip ederek
yorumları ile birlikte saraya bildirirlerdi.


Namaz vakitlerini belirleyen ve hemen her şehirde mevcut basit
birer gözlemevi niteliğindeki muvakkıthanelerin yönetimi ve muvakkıtların
tayini görevi müneccimbaşılara aitti. Başta III. Murad saltanatında
İstanbul’da kurulan ve ömrü birkaç yıl süren rasathanenin kurucusu ve
yöneticisi olan Takiyüddin Rasid ve 17. yüzyılın en önemli Osmanlı
tarihçilerinden Müneccimbaşı Ahmed
Dede
 gelmek üzere,
müessesenin 1924’de kaldırılmasına kadar 37 kişi müneccimbaşılık görevinde
bulunmuştur.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.