Antik
Mısır’da yaşamış olan Doktor, mimar, Vezir olan İmhotep
(M.Ö.2667-2648), Mısır dilinde “barış içinde sulh içinde gelen
manasına gelmektedir.


Eski Mısır’da firavun . Zoser döneminde yaşayan İmhotep, Keskin zekası Üstün
bilgileriyle Mısır’a ve dünyaya pek çok faydası olan bir bilim adamıdır. İleri
derecede Tıp bilgisini, kendinden sonra gelen kuşaklara aktarmaya da çalışan İmhotep
çağının ötesinde bir kişi olmuştur.


Doktorluğun
yanısıra İyi de bir Mimar ve mühendis olan İmhotep, milattan önce 2630 de ilk
basamaklı piramit olarak bilinen Zoser piramidini kendisi yapmıştır.


İmhotep
döneminde yaptığı çalışmalar ve Memfis kentinin dışında kurduğu tedavi merkezi
ile İnsanların kendisine Akın etmesine ve hayranlık duymasına sebep olmuştur.
Burada hastaları Modern Tıp yöntemleriyle tedavi eden İmhotep,
Ayrıca kendi bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmak için bir Tıp okulda
kurmuştur.
Bu tıp Okulu tarihte ilk kurulan Tıp eğitiminin yapıldığı
yerdir. İmhotep in ölümünün ardından sağlık Tanrısı Phat’ın oğlu olarak
tapılmıştır. Kendisine pekçok bronz heykelcik yapılmış ve bu heykelcikler
kazılarda ortaya çıkmaktadır. Ancak 1926 yılında İmhotep’in bir tanrı değil
gerçek bir kişi olduğu anlaşılmış, bu durum İmhotep’in Tıp tedavisi ve eğitimi
verdiği yapının ortaya çıkmasıyla sağlanmıştır. MÖ İmhotep’in
tedavi uyguladığı oda ortaya çıkarılınca Hipokrat’tan yüzyıllar önce
Modern Tıp teknikleri ile
hastalıkları tedavi ettiği ortaya çıkmıştır.
Bu da tıbbın gerçek babasının Hipokrat değil İmhotep
olduğunu göstermektedir.


Sakkara’da
bulunan firavun Zoser‘e ait piramitte ortaya çıkanlar İmhotep’in
kimliğini bize açıklamaktadır. Onunla ilgili olan bulgular bu piramitin
bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Firavunun mezarında İmhotep’in
rütbelerinin
yer alması ve kendisi hakkında bilgi verilmesi ile
İmhotep’in gerçek bir kişi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da İmhotep in o dönem ne
önemli biri olduğu ve insanlara ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir. Firavun’un
Mezarında
Sıradan bir insan hakkında bilgi verilmesi bunu ortaya
koymaktadır.Imhotep EfsanesiYapılan yoğun araştırmalar sonucunda İmhotep’in mezarına hiçbir
zaman rastlanılmamıştır. Bu da çeşitleri  rivayetleri sebep olmuştur. Bazısı
onun diri diri mumyalandığını, bazı kaynaklar ise yasak bir ilişki sonucunda
öldürüldüğünü iddia etmektedir. Ayrıca İmhotep’in ölmeden önce geri dönüp
dünyaya büyük bir felaket ve kaos yaşatacağını söylediği, yine rivayetler
arasındadır.


İmhotep, Doktor, mühendis ve devlet adamı olmasının yanı sıra iyi bir katiptir.
İmhotep in ünvanları arasında heykeltraşlıktan tutun, marangozluk ve
başrahipliğe kadar pek çok sıfat bulunur. Adeta On parmağında on marifet olarak
tabir edilebilecek olan İmhotep, özellikle yaptığı çalışmalarla
tıp alanında yenilikler getiren çağının ötesinde bir bilim adamı olmuştur.


Imhotep, kabiliyeti ve Üstün dehası sebebiyle kendisinden sonra
gelen Mısır nesilleri tarafından tanısallaştırılmıştır. Mısırlar ona
sağlık Tanrısı Phat’ın oğlu olarak tapmışlar,
Yunanlılar ise yine
sağlık Tanrısı Asklepios’un yerine koyup Tanrı olarak kabul
etmişlerdir. Ayrıca hıristiyanlığın ilk dönemlerinde İmhotep, Hz. İsa’nın bir
görünümü olarak kabul edilmiş Hristiyanlar tarafından, sonradan bu inanış yok
olmuştur.
Ayrıca İmhotep, popüler kültürde de yer alan bir karakter
olmuştur. Universal Picture’inn çektiği Mumya filmi serisinde
İmhotep, kötü karakterli mumya olarak dünyaya Kaos getirmek isteyen karaktere
isim vermiştir.