TARİH


Yer:
Meclis-i Mebusan


Konu:
Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu Layihası


Tarih:
17 Teşrinievvel 1327 (30 Ekim 1911)


Toplantı
(İçtima): 8


Oturum
(Celse): 1
OHANNES VARTEKS EFENDİ (ERZURUM) 

-
Efendiler, herkesin malumu olduğu üzere, ulema ve ruhaniler, mütefekkir ve
alimler nihayet herkes askerlik vazifesinin mukaddes olduğuna bar
bar bağırıyorlar. 
Maatteessüf
bu bar bar bağıranlar kitaplara yazanlar, kürsülerde vaız
edenlerden hiçbirisi bu hizmet-i askeriyenin mukaddes olduğunu şahsen
ve fiilen göstermemişlerdir. 
Şimdi
zengin 50 lira verip kaçıyor.

O
halde muharebeye kim gidecek? 
Fukara,
değil mi? 
Ne için
zenginlere, alimlere bu mukaddes hizmetten kaçmak için fırsat
veriyorsunuz? 


Ne
için onlara bu mukaddes vazifeden bir hisse vermiyorsunuz? 


Bu mukaddes
vazifeyi yalnız fukaraya veriyorsunuz. 


Bu
nasıl adalettir, bu nasıl müsavattır? [1]
[1] Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 3, cilt 2,
sayfa 175-76.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir